Посредовање – постизање споразума

Поступак посредовања – решавање правних спорова споразумом

Шта је посредовање?

Посредовање је поступак у којем стране добровољно настоје да спорни однос реше путем преговарања, уз помоћ једног или више посредника, који странама помаже да постигну споразум.

Посредовање има низ позитивних каракеристика и без улажења у упоређивање поступка посредовања са судским поступком и пресуђењем као његовим резултатом, наглашавамо да је посредовање у решавању спорова споразумом за многе правне ствари много ефикаснији и бољи метод решавања правних спорова.

Када се може примењивати посредовање у решавању спорова?

Посредовање као специфичан метод решавања правних спорова може се примењивати у различитим областима друштвених односа.Посредник је физичко лице које на независан, неутралан и непристрасан начин посредује између страна у спорном односу.

Посредник у решавању спорова је неутрална, трећа страна која помаже сукобљеним странама да разумеју природу свог спора, да спор сагледају из свих углова и да препознају своје интересе и потребе и пронађу решење којим би интереси свих страна у спору били задовољени. Посредовање није могуће применити у свим правним споровима, али је зато потребно сагледати његову важност у оним споровима које, по закону, стране могу решавати споразумно, мирним путем, поравнањем.

Која је улога посредника?

Посредник у случајевима решавања спорова  има преговарачку активност, својом улогом може да мења ток и динамику преговарања, може да утиче на понашање страна у спору користећи доступне му информације у правом тренутку, чини да се преброди криза у комуникацији, увек наглашавајући важност потенцијалног договора између сукобљених страна. Оно што посредник не може је да својом одлуком реши спор, јер је решење спора  искључиво у споразуму странака.

Постизање споразума у Закону о забрани дискриминације

Закон о забрани дискриминације је препознао важност решавања дискриминаторних спорова преговарањем ради постизања споразума и може предложити спровођење   поступка преговарања у решавању спорова, у складу са законом којим се уређује поступак посредовања у решавању спорова (члан 38. Закона о забрани дискриминације).


microsoft-word-icon Посредовање Преузми


Print Friendly, PDF & Email
back to top