Друга лична својства

748-21 Утврђена дискриминација на основу брачног и породичног статуса у области рада и запошљавања

бр. 07-00-00581/2021-02  датум: 1.4.2022.   МИШЉЕЊЕ   Поверенику за заштиту равноправности притужбом се обратила АА, преко пуномоћника ММ , против ББ, директорке RAMACA, Западни Балкан у привредном друштву ВВ, због дискриминације на основу пола и породичног статуса. У притужби је наведено да је АА почетком јануара 2021. године тадашња руководитељка упутила на похађање стручне обуке,…

Опширније →
977-21 Притужба против послодавца, због дискриминације по основу здравственог стања

бр. 07-00-663/2021-02   датум: 22.3.2022.                                              МИШЉЕЊЕ Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју je АА из … поднео против Привредног друштва ББ (у даљем тексту: послодавац), због дискриминације по основу здравственог стања. У притужби је између осталог наведено да је подносилац притужбе запослен код послодавца и да је „кажњен“ недобијањем бонуса, који су добили…

Опширније →
714-21 притужба НСБНМ против МПНТР због дискриминације на основу језика

бр. 07-00-549/2021-02  датум:  22. 2. 2022.     МИШЉЕЊЕ Мишљење je донето у поступку поводом притужбе Националног савета бошњачке националне мањине против Министарства просвете, науке и технолошког развоја (у даљем тексту: Министарство). У притужби је наведено да се у три уџбеника за српски језик за осми разред основне школе налази текст у којем је наведено…

Опширније →
722-21 Мишљење поводом притужбе због дискриминације по основу верског убеђења у области образовања

бр. 07-00-553/2021-02   датум: 22.2.2022.                                              МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју je АА поднела у име своје мал. деце против Основне школе ББ (у даљем тексту: Школа), због дискриминације по основу националне припадности или етничког порекла, као и по основу верских или политичких убеђења. У притужби је између осталог наведено да…

Опширније →
730-21 Мишљење поводом притужбе АА против послодавца, због дискриминације по основу брачног и породичног статуса

бр. 07-00-564/2021-02   датум: 12.1.2022.                                              МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју je АА из … поднела против послодавца – привредног друштва ББ из …, због дискриминације по основу брачног и породичног статуса и по основу здравственог стања. У притужби je између осталог наведено да је подноситељка притужбе са послодавцем закључила уговор…

Опширније →
631-21 притужба АА против ББ вршитељке дужности директора ОШ „ Ц.Ц.“ МЈ због дискриминације на основу здравственог стања

бр. 07-00-466/2021-02  датум: 7.2. 2022.     МИШЉЕЊЕ Мишљење је донето у поступку поводом притужбе А.А. против Б.Б., вршитељке дужности директора ОШ „Ц.Ц.“ МЈ због дискриминације на основу здравственог стања. У притужби је, између осталог, наведено да је подноситељ притужбе запослен као наставник српског језика и књижевности у ОШ „Ц.Ц.“ у МЈ. Даље је наведено…

Опширније →
513-21 Дискриминација детета по основу здравственог стања у области образовања

бр. 07-00-358/2021-02            датум: 16.12.2021.   МИШЉЕЊЕ Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднео A.A, у име малолетне ћерке Л.Ј, против школе Б.Б. У притужби је између осталог наведено да школа није израдила ИОП за ученицу Л. Ј. која има развојне потешкоће, која је спорија у развоју у односу на вршњаке, која…

Опширније →
502-21 Утврђена дискриминација по основу другог личног својства

бр. 07-00-352/2021-02  датум:  16. 12. 2021.     МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је организација AA поднела, у име и уз сагласност ББ, против  Министарства спољних послова – Одељења за конзуларне послове, због дискриминације ББ на основу држављанског статуса. У притужби је наведено да се ББ, у два наврата, обраћала…

Опширније →
1000-20 Мишљење поводом притужбе АА против Клинике за оралну хирургију Стоматолошког факултета

бр. 07-00-444/2020-02  датум: 12.10.2021.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе АА из Б, против Клинике за оралну хирургију Стоматолошког факултета у Београду, због дискриминације на основу здравственог стања. У притужби и допуни притужбе навео је да је 1.9.2020. године, по упуту из Дома здравља Врачар дошао на Клинику за оралну хирургију…

Опширније →
286-21 Притужба због дискриминације у области поступак пред органима јавне власти на основу личног својства брачни и породични статус

бр. 07-00-278/2021-02  датум: 3.12.2021.     МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе A. A. коју је поднео против Градске управе за имовину и имовинско-правне послове Б. Б.., Стамбена комисија за доделу стамбене подршке куповином станова у јавној својини града Б. Б.. због дискриминације на основу брачног и породичног статуса. Подносилац притужбе је…

Опширније →
back to top