Извештаји

Погледајте извештаје које је Повереник поднео Народној Скупштини Републике Србије. Сваки извештај садржи опис стања у остваривању и заштити равноправности, податке о најучесталијим облицима дискриминације, жртвама дискриминације и дискриминаторима, областима друштвених односа у којима се дискриминација врши, оцену рада органа јавне власти, пружалаца услуга и других лица, уочене пропусте и препоруке за њихово отклањање, као и преглед једногодишњег рада Повереника.

РЕДОВНИ ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈИ

 

Редовни годишњи извештај Повереника за заштиту равноправности за 2023. годину  DOCX


Редовни годишњи извештај Повереника за заштиту равноправности за 2022. годину  DOCX


Зaкључaк Нaрoднe скупштинe пoвoдoм рaзмaтрaњa Рeдoвнoг гoдишњeг извeштaja Пoвeрeникa зa зaштиту рaвнoпрaвнoсти зa 2021. гoдину


Редовни годишњи извештај Повереника за заштиту равноправности за 2021. годину  DOCX


Зaкључaк Нaрoднe скупштинe пoвoдoм рaзмaтрaњa Рeдoвнoг гoдишњeг извeштaja Пoвeрeникa зa зaштиту рaвнoпрaвнoсти зa 2020. гoдину


Редовни годишњи извештај Повереника за заштиту равноправности за 2020. годину  DOCX


Зaкључaк Нaрoднe скупштинe пoвoдoм рaзмaтрaњa Рeдoвнoг гoдишњeг извeштaja Пoвeрeникa зa зaштиту рaвнoпрaвнoсти зa 2019. гoдину


Скраћени редован годишњи извештај Повереника за заштиту равноправности за 2019. годину


Редовни годишњи извештај Повереника за заштиту равноправности за 2019. годину  DOCX


Зaкључaк Нaрoднe скупштинe пoвoдoм рaзмaтрaњa Рeдoвнoг гoдишњeг извeштaja Пoвeрeникa зa зaштиту рaвнoпрaвнoсти зa 2018. гoдину


Скраћени редован годишњи извештај Повереника за заштиту равноправности за 2018. годину


Редовни годишњи извештај Повереника за заштиту равноправности за 2018. годину  DOCX


Скраћени редован годишњи извештај Повереника за заштиту равноправности за 2017. годину


Редовни годишњи извештај Повереника за заштиту равноправности за 2017. годину  DOCX


Скраћени редован годишњи извештај Повереника за заштиту равноправности за 2016. годину


Редовни годишњи извештај Повереника за заштиту равноправности за 2016. годину  DOCX


Редовни годишњи извештај Повереника за заштиту равноправности за 2015. годину  DOCX


Скраћени редован годишњи извештај Повереника за заштиту равноправности за 2014. годину  DOCX


Редован годишњи извештај Повереника за заштиту равноправности за 2014. годину  DOCX


Зaкључaк Нaрoднe скупштинe пoвoдoм рaзмaтрaњa Рeдoвнoг гoдишњeг извeштaja Пoвeрeникa зa зaштиту рaвнoпрaвнoсти зa 2013. гoдину (Сл. гласник РС бр. 60/14) DOCX


Скраћени редован годишњи извештај Повереника за заштиту равноправности за 2013. годину  DOCX


Редован годишњи извештај Повереника за заштиту равноправности за 2013. годину  DOCX


Скраћени годишњи извештај Повереника за заштиту равноправности за 2012. годину  DOCX


Paćavutno vaš uluvipe jekh-jekhipe Harno raporti vaš 2012. berš (Скраћени годишњи извештај за 2012. годину на ромском језику)  DOCX


Esélyegyenlőségi biztos 2012. évi rövidített jelentés (Скраћени годишњи извештај за 2012. годину на мађарском језику)  DOCX


Komesari për mbrojtjen e barazisë Raport i shkurtuar për vitin 2012. (Скраћени годишњи извештај за 2012. годину на албанском језику)  DOCX


Delegatul pentru protecția egalității în drepturi Raportul prescurtat pentru anul 2012 (Скраћени годишњи извештај за 2012. годину на румунском језику)  DOCX


Poverenec pre ochranu rovnoprávnosti Skrátená správa za rok 2012 (Скраћени годишњи извештај за 2012. годину на словачком језику)  DOCX


Зaкључaк Нaрoднe скупштинe пoвoдoм рaзмaтрaњa Рeдoвнoг гoдишњeг извeштaja Пoвeрeникa зa зaштиту рaвнoпрaвнoсти зa 2012. гoдину (Сл. гласник РС бр. 57/13) DOCX


Зaкључaк Нaрoднe скупштинe пoвoдoм рaзмaтрaњa Рeдoвнoг гoдишњeг извeштaja Пoвeрeникa зa зaштиту рaвнoпрaвнoсти зa 2012. гoдину (Сл. гласник РС бр. 57/13) DOCX


Редован годишњи извештај Повереника за заштиту равноправности за 2012. годину  DOCX


Скраћени извештај Повереника за заштиту равноправности за 2011. годину  DOCX


Редован годишњи извештај Повереника за заштиту равноправности за 2011. годину  DOCX


Закључци Народне скупштине о Редовном годишњем извештају Повереника за заштиту равноправности за 2010. годину  DOCX


Редован годишњи извештај Повереника за заштиту равноправности за 2010. годину  DOCX

Print Friendly, PDF & Email
back to top