Друга лична својства

914-20 Мишљење поводом притужбе АА против Министарства одбране због дискриминације на основу здравственог стања

бр. 07-00-355/2020-02  датум: 12.7.2021. године   МИШЉЕЊЕ Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је АА из Б, поднео против Министарства одбране – Управа за војно здравство, због дискриминације на основу здравственог стања. Подносилац је у притужби, између осталог, навео да је у статусу професионалног припадника војске – професионалног војног лица – подофицира од…

Опширније →
305-21 Притужба због дискриминације на основу брачног и породичног статуса

бр. 07-00-297/2021-02 датум: 27.8.2021. године МИШЉЕЊЕ Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је  AA поднела против ББ, генералног директора фирме „ВВ“ и ГГ, директорке финансија и рачуноводства фирме „ВВ“, због дискриминације на основу брачног и породичног статуса. Подноситељка је у притужби између осталог навела да се пријавила на конкурис за посао у фирми…

Опширније →
235-21 Мишљење поводом притужбе А.А, начелнице Одељења националног механизма за превенцију тортуре против др Б.Б, заменице В.В., због дискриминације на основу здравственог стања

бр. 07-00-228/2021-02  датум: 26.8.2021.     МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе А.А, начелнице Одељења националног механизма за превенцију тортуре против др Б.Б, заменице В.В., због дискриминације на основу здравственог стања. Подноситељка притужбе је навела да заменица В.В. „користи“ чињеницу што је подноситељка притужбе била одсутна са рада због болести, што је…

Опширније →
490-21 Мишљење поводом притужбе AA против ББ, због дискриминације на основу инвалидитета и пребивалишта на Косову и Метохији

бр. 07-00-333/2021-02  датум:  12. 8. 2021.     МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе AA против ББ, због дискриминације на основу инвалидитета и пребивалишта на Косову и Метохији. У притужби је наведено да је подноситељ притижбе поднео захтев ЈКП „Паркинг сервис“ у Чачку ради остваривања права на бесплатну паркинг карту за особе…

Опширније →
229-21 Притужба због дискриминације у области здравствне заштите на основу личног својства здравствено стање

бр. 07-00-223/2021-02  датум: 4.8.2021.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе A.A. коју је поднела против Републичког фонда за здравствено осигурање (РФЗО), Комисије, на основу здравственог стања. Подноситељка притужбе је између осталог навела да као тежак системски болесник од фебруара 2012. године, до данас прима биолошку терапију у Београду на Институту за…

Опширније →
1123-20 Притужба против послодавца због дискриминације на основу пола и здравственог стања

бр. 07-00-573/2020-02  датум: 19.7. 2021.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднела AA против послодавца BB, због дискриминације на основу пола и здравственог стања. У притужби наводи да je код послодавца запослена од јуна 2020. године на радном месту продавца, да јој плата по уговору о раду износи 33.000…

Опширније →
236-21 Притужба против авио компанија због виктимизације

бр. 07-00-222/2019-02 датум: 18.6.2021.   МИШЉЕЊЕ Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је АА, поднео против авио компанија Swiss International Air Lines LTD, Austrian Airlines АG и Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft, све три чланице „Lufthansa групе“, због виктимизације. Подносилац је у притужби, између осталог, навео да је против авио компаније Swiss International Airlines LTD,…

Опширније →
974-20 Притужба против Дома здравља због дискриминације на основу здравственог стања

07-00-418/2020-02 датум: 12.4.2021.                                             МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је AA из Вршца, поднела против Дома здравља у Вршцу – Служба медицине рада, због дискриминације на основу здравственог стања. Подноситељка је у притужби, између осталог, навела да јој је за потребе уписа у средњу медицинску школу, смер медицинска сестра –…

Опширније →
236-21 Авио компанија дискриминисала путника јер је тражио заштиту од диксриминације

бр. 07-00-222/2019-02 датум: 18.6.2021.   МИШЉЕЊЕ Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је АА, поднео против авио компанија Swiss International Air Lines LTD, Austrian Airlines АG и Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft, све три чланице „Lufthansa групе“, због виктимизације. Подносилац је у притужби, између осталог, навео да је против авио компаније Swiss International Airlines LTD,…

Опширније →
1114-20 Мишљење поводом притужбе председника синдиката АА, против Министарства одбране

бр. 07-00-558/2020-02  датум: 10. 6. 2021.     МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је подeo  председник  синдиката AA, против Министарства одбране, због дискриминације синдиката АА, у односу на друге синдикате у Министарству одбране и Војсци Србије. У притужби и допуни притужбе, између осталог, наведено је да је синдикат АА дискриминисан…

Опширније →
back to top