Посебни извештаји

ПОСЕБНИ ИЗВЕШТАЈИ

Посебан извештај Повереника за заштиту равноправности о дискриминацији деце DOCX


Посебан извештај Повереника за заштиту равноправности о дискриминацији старијих грађана DOCX


Посебан извештај Повереника за заштиту равноправности о дискриминацији у области рада и запошљавања  DOCX


Посебан извештај Повереника за заштиту равноправности о дискриминацији жена  DOCX


Посебан извештај о дискриминацији деце  DOCX


Посебан извештај о дискриминацији особа са инвалидитетом у Србији  DOCX


Извештај о приступачности пословних зграда државних органа особама са инвалидитетом  DOCX

Print Friendly, PDF & Email
back to top