Дан: 22. фебруара 2022.

740-21 Притужба због дискриминације у области пружања услуга на основу личног својства старосно доба

бр. 07-00-574/2021-02  датум: 22.2.2022.     МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднело Удружења грађана А. А., против банке Б. Б.., због дискриминације лица на основу старосног доба, „у области пружања услуга коришћења кредита код банака“. Удружење грађана А. А., обавестило је Повереника за заштиту равноправност о намери да спроведе…

Опширније →
741-21 Притужба због дискриминације у области пружања услуга на основу личног својства старосно доба

бр. 07-00-575/2021-02  датум: 22.2.2022.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднело Удружења грађана A.A., против осигуравајућег друштва Б. Б.., због дискриминације лица на основу старосног доба, у области пружања услуга путног здравственог осигурања. Удружење грађана А. А., обавестило је Повереника за заштиту равноправност о намери да спроведе ситуационо тестирање…

Опширније →
742-21 Притужба због дискриминације у области пружања услуга на основу личног својства старосно доба

бр. 07-00-576/2021-02  датум: 22.2.2022.     МИШЉЕЊЕ Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднело Удружења грађана A. A., против осигурања Б. Б. због дискриминације лица на основу старосног доба, у области пружања услуга путног здравственог осигурања. Удружење грађана А. А., обавестило је Повереника за заштиту равноправности о намери да спроведе ситуационо тестирање…

Опширније →
Повереница: Економска независност кључ за унапређење положаја жена на селу

Eкономска независност кључни је услов за побољшање квалитета живота жена и девојчица у руралним областима, за смањење ризика од родно заснованог насиља и дискриминације и за излазак из насилног односа, поручила је повереница Бранкица Јанковић у Чачку на конференцији „Економско оснаживање жена у циљу унапређења њихове безбедности у руралним срединама“. Кроз пројекат „Унапређење положаја жена…

Опширније →
714-21 притужба НСБНМ против МПНТР због дискриминације на основу језика

бр. 07-00-549/2021-02  датум:  22. 2. 2022.     МИШЉЕЊЕ Мишљење je донето у поступку поводом притужбе Националног савета бошњачке националне мањине против Министарства просвете, науке и технолошког развоја (у даљем тексту: Министарство). У притужби је наведено да се у три уџбеника за српски језик за осми разред основне школе налази текст у којем је наведено…

Опширније →
717-21 Утврђена дискриминација на основу припадности нац.мањини у образовању

бр. 07-00-00555/2021-02   датум: 22.2.2022.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом више притужби AA против ББ), због дискриминације на основу националне припадности. У притужбама је наведено да се у ОШ „Јован Јовановић Змај“ и гимназији „Јездимир Ловић“ настава у већини одељења одвија на језику бошњачке националне мањине, док је ОШ „12. децембар“ одлуком…

Опширније →
Препорука мера Граду Београду ради уједначавања положаја деце која похађају предшколску установу

бр. 07-00-586/2021-02  датум: 22.2.2022.     Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1] да прати спровођење закона који се тичу забране дискриминације и препоручује органима јавне власти и другим лицима мере за остваривање равноправности и заштите од дискриминације, Повереник за заштиту равноправности упућује   ПРЕПОРУКУ МЕРА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ РАВНОПРАВНОСТИ И ЗАШТИТЕ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ     Повереник…

Опширније →
722-21 Мишљење поводом притужбе због дискриминације по основу верског убеђења у области образовања

бр. 07-00-553/2021-02   датум: 22.2.2022.                                              МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју je АА поднела у име своје мал. деце против Основне школе ББ (у даљем тексту: Школа), због дискриминације по основу националне припадности или етничког порекла, као и по основу верских или политичких убеђења. У притужби је између осталог наведено да…

Опширније →
730-21 Мишљење поводом притужбе АА против послодавца, због дискриминације по основу брачног и породичног статуса

бр. 07-00-564/2021-02   датум: 12.1.2022.                                              МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју je АА из … поднела против послодавца – привредног друштва ББ из …, због дискриминације по основу брачног и породичног статуса и по основу здравственог стања. У притужби je између осталог наведено да је подноситељка притужбе са послодавцем закључила уговор…

Опширније →
713-2021 Мишљење са препоруком због дискриминације на основу пола у области јавног информисања и медија

бр. 07-00-548/2021-02   датум: 22.2.2022.     МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе AA против ББ радија и телевизије , због дискриминације на основу пола. Подноситељи су у притужби навели да су у емисији „Антидепресив“ на ББ радију која је емитована 29. септембра 2021. године у периоду 16 до 18 часова, водитељи читајући…

Опширније →
back to top