Друга лична својства

404-22 Дискриминација на основу здравственог стања у области пружања услуге

07-00-245/2022-02 датум: 19.8.2022. МИШЉЕЊЕ Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је, у име свог сина АА, поднео његов отац ББ, против Физиотерапеутског центра „ГГ“ због дискриминације на основу здравственог стања и инвалидитета. У притужби је, између осталог, наведено да подносилац притужбе има аутизам од друге године живота, да га је 6. јуна 2022….

Опширније →
103-22 Притужба због дискриминације у области запошљавања или на послу на основу личног својства инвалидитет и синдикална припадност

бр. 07-00-112/2022-02      датум: 28.6.2022.   МИШЉЕЊЕ Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднео A. A. против Б. Б., директорке људских ресурса у компанији В. В., због дискриминације на основу инвалидитета и чланства у синдикалној организацији. Подносилац притужбе  је између осталог навео да је особа са инвалидитетом и да је према „решењу ПИО…

Опширније →
136-22 Притужба АА против Центра за социјални рад града Новог Сада због диксриминације на основу језика

бр. 07-00-152/2022-02  датум: 28.6.2022.     МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је због дискриминације по основу језика против Центра за социјални рад града Новог Сада поднео AА. У притужби је наведено да је АА држављанин Сједињених Америчких Држава, са привременим боравком у Новом Саду, да не говори српски језик, те…

Опширније →
158-22 Притужба против послодавца због дискриминације по основу осуђиваности у области запошљавања

бр. 07-00-173/2022-02  датум: 27. 6. 2022.     МИШЉЕЊЕ Мишљење је донето поводом притужбе А. А. против привредног друштва Б. Б, због дискриминације на основу осуђиваности. У притужби је наведено да је подносиоцу притужбе у електронској преписци поводом закључења уговора о раду и запослења, затражено да, између остале документације достави и уверење из казнене евиденције…

Опширније →
1058-21 Притужба због дискриминације по основу синдикалне припадности

бр. 07-00-00504/2020-02  датум: 10.6.2021.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе AA, руководитељке Одељења за унапређење, развој и надзор библиотечке делатности у Градској библиотеци, поднете против Синдикалне организације Градске библиотеке и Савеза самосталних синдиката града и општина-Синдиката радника културе, због дискриминације на основу неприпадности синдикалној организацији. У притужби је наведено да је…

Опширније →
131-22 Притужба због дискриминације у области запошљавања или на послу основу личног својства породични статус

бр. 07-00-148/2022-02      датум: 20.6.2022.     МИШЉЕЊЕ Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је подено адвокат A. A. у име Б. Б., против Црвеног крста В. В. због дискриминације на основу породичног статуса. У притужби је наведено да је Б. Б. након повратка са породиљског одсуства и одуства са рада ради неге детета…

Опширније →
106-22 Притужба А.А. против ССЗ Београд због дискриминације у области пружања услуга

бр. 07-00-115/2022-02  датум: 2. 6. 2022. МИШЉЕЊЕ Мишљење је донето поводом притужбе A. A, коју је поднела у име свог малолетног детета Б. Б, против Секретаријата за социјалну заштиту града Београда и Градског центра за социјални рад Одељење Нови Београд због дискриминације на основу здравственог стања. У притужби је наведено да је детету Б. Б….

Опширније →
1034-21 Притужба АА против ГУ Ниш због дискриминације на основу рођења – није утврђена дискриминација

бр. 07-00-719/2021-02  датум:  21. 4. 2022.   МИШЉЕЊЕ Мишљење je донето у поступку поводом притужбе А. А., поднете у име малолетног детета Б. Б., а преко пуномоћника В. В, против Градске управе за органе града и грађанска стања града Ниша, због дискриминације на основу место рођења као личног својства. У притужби је наведено да је…

Опширније →
748-21 Утврђена дискриминација на основу брачног и породичног статуса у области рада и запошљавања

бр. 07-00-00581/2021-02  датум: 1.4.2022.   МИШЉЕЊЕ   Поверенику за заштиту равноправности притужбом се обратила АА, преко пуномоћника ММ , против ББ, директорке RAMACA, Западни Балкан у привредном друштву ВВ, због дискриминације на основу пола и породичног статуса. У притужби је наведено да је АА почетком јануара 2021. године тадашња руководитељка упутила на похађање стручне обуке,…

Опширније →
977-21 Притужба против послодавца, због дискриминације по основу здравственог стања

бр. 07-00-663/2021-02   датум: 22.3.2022.                                              МИШЉЕЊЕ Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју je АА из … поднео против Привредног друштва ББ (у даљем тексту: послодавац), због дискриминације по основу здравственог стања. У притужби је између осталог наведено да је подносилац притужбе запослен код послодавца и да је „кажњен“ недобијањем бонуса, који су добили…

Опширније →
back to top