Mišljenja i preporuke

Podkategorije

Preporuka Generalštabu Vojske Srbije i Ministarstvu odbrane Republike Srbije za uvođenja rodno diferenciranih naziva činova Vojske Srbije i stvaranja uslova za upotrebu rodno diferenciranog jezika u službenoj komunikaciji

del. br. 1279/2011 datum: 2. 11. 2011. Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti da prati sprovođenje zakona i drugih propisa, inicira donošenje ili izmenu propisa radi sprovođenja i unapređivanja zaštite od diskriminacije i daje mišljenje o odredbama nacrta zakona i drugih propisa koji se tiču zabrane diskriminacije, kao i da preporučuje organima javne vlasti i…

Opširnije →
Pritužba E. Dž. protiv Radiodifuzne ustanove Radio Televizije Srbije i generalnog direktora povodom uskraćivanja prava na informisanje bošnjačke nacionalne manjine na maternjem – bosanskom jeziku

del. br. 1425/2011 datum: 1. 11. 2011. Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti da prima i razmatra pritužbe zbog povreda odredaba Zakona o zabrani diskriminacije, daje mišljenja i preporuke i izriče zakonom utvrđenje mere (čl. 33. st. 1. t. 1. Zakona o zabrani diskriminacije „Službeni glasnik RS”, br. 22/2009), povodom pritužbe Nacionalnog saveta bošnjačke nacionalne manjine…

Opširnije →
Pritužba E. Dž. protiv opštine Tutin povodom službene upotrebe bosanskog jezika i latiničnog pisma

del. br. 1417/2011 datum: 29. 10. 2011. Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti da prima i razmatra pritužbe zbog povreda odredaba Zakona o zabrani diskriminacije, daje mišljenja i preporuke i izriče zakonom utvrđene mere (član 33. stav 1. tačka 1. Zakona o zabrani diskriminacije „Službeni glasnik RS”, br. 22/2009), povodom pritužbe Nacionalnog saveta bošnjačke nacionalne manjine…

Opširnije →
Pritužba E. Dž. protiv opštine Sjenica povodom službene upotrebe bosanskog jezika i latiničnog pisma

del. br. 1416/2011 datum: 29. 10. 2011. Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti da prima i razmatra pritužbe zbog povreda odredaba Zakona o zabrani diskriminacije, daje mišljenja i preporuke i izriče zakonom utvrđene mere (član 33. stav 1. tačka 1. Zakona o zabrani diskriminacije „Službeni glasnik RS”, br. 22/2009), povodom pritužbe Nacionalnog saveta bošnjačke nacionalne manjine…

Opširnije →
Pritužba E. Dž. protiv Opštine Priboj zbog diskriminacije izvršene propuštanjem da se u službenu upotrebu uvede jezik i pismo nacionalne manjine

del. br. 1291/2011 datum: 29. 10. 2011. Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti da prima i razmatra pritužbe zbog povreda odredaba Zakona o zabrani diskriminacije, daje mišljenja i preporuke i izriče zakonom utvrđene mere (član 33. stav 1. tačka 1. Zakona o zabrani diskriminacije „Službeni glasnik RS”, br. 22/2009), povodom pritužbe Nacionalnog saveta bošnjačke nacionalne manjine…

Opširnije →
Preporuka Vladi Republike Srbije za usvajanje Nacionalne strategije za borbu protiv diskriminacije

del. br. 1089/2011 datum: 6. 10. 2011. Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti da prati sprovođenje zakona koji se tiču zabrane diskriminacije i preporučuje organima javne vlasti mere za ostvarivanje ravnopravnosti (čl. 33. t. 7. i 9. Zakona o zabrani diskriminacije („Sl. glasnik RS„ br. 22/2009), Poverenica za zaštitu ravnopravnosti daje   PREPORUKE   1….

Opširnije →
Inicijativa za izmenu Zakona o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom upućena Vladi Republike Srbije i Ministarstvu rada i socijalne politike

del. br. 1080/2011 datum: 3. 10. 2011. Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti da prati sprovođenje zakona i drugih propisa, inicira donošenje ili izmenu propisa radi sprovođenja i unapređivanja zaštite od diskriminacije i daje mišljenje o odredbama nacrta zakona i drugih propisa koji se tiču diskriminacije (član 33. stav 1. tačka 7. Zakona o zabrani…

Opširnije →
Mišljenje o odredbama čl. 85. Predloga zakona o parničnom postupku upućeno predsedniku Republike Srbije

del. br. 1038/2011 datum: 27. 9. 2011. Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti da prati sprovođenje zakona i drugih propisa, inicira donošenje ili izmenu propisa radi sprovođenja i unapređivanja zaštite od diskriminacije i daje mišljenje o odredbama nacrta zakona i drugih propisa koji se tiču zabrane diskriminacije (član 33. tačka 7. Zakona o zaštiti diskriminacije,…

Opširnije →
UPOZORENjE povodom istupanja profesorke iz Novog Sada

del. br. 1029/2011 datum: 22. 9. 2011. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić najoštrije osuđuje govor mržnje, pozive na nasilje i otvorenu netrpeljivost prema nacionalnim manjinama i LGBT osobama, koji su se pojavili na Fejsbuk profilu profesorke srednje škole iz Novog Sada. Poverenica upozorava da to što je u pitanju prosvetna radnica ima dodatnu težinu…

Opširnije →
Pritužba Lj. B. S. protiv K. c. s. – Klinika … zbog diskriminacije u zapošljavanju na osnovu starosnog doba

del. br. 1110/2011 datum: 12. 9. 2011. Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti da prima i razmatra pritužbe zbog povreda odredaba Zakona o zabrani diskriminacije, daje mišljenja i preporuke i izriče zakonom utvrđene mere (član 33. stav 1. tačka 1. Zakona o zabrani diskriminacije „Službeni glasnik RS”, br. 22/2009), povodom pritužbe Lj. B. S. iz…

Opširnije →
back to top