Mišljenja i preporuke

Podkategorije

1065-23 Pritužba zbog diskriminacije po osnovu zdravstvenog stanja i invaliditeta

br. 07-00-419/2023-02 datum: 20.3.2024.   MIŠLjENjE Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe AA protiv poslodavca, bolnice BB (u daljem tekstu: poslodavac), VV, v.d. direktora poslodavca i GG, tadašnje zamenice direktora kod poslodavca koju je podnela smatrajući da je postupanjem poslodavca i odgovornih lica kod poslodavca diskriminisana na osnovu invaliditeta i zdravstvenog stanja. U pritužbi…

Opširnije →
163-24 Preporuka mera

br. 021-01-661/2024-02 datum: 18.3.2024.   SRPSKA AKADEMIJA NAUKA I UMETNOSTI Zoran Knežević, predsednik 11000 BEOGRAD Kneza Mihaila 35   Poštovani gospodine Kneževiću, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, u skladu sa propisanom nadležnošću[1], prati sprovođenje zakona i drugih propisa i upućuje preporuke mera organima javne vlasti i drugim licima za ostvarivanje ravnopravnosti. S tim u vezi, 2022….

Opširnije →
1190-23 Diskrimiancija na osnovu nacionalne pripadnosti

br. 07-00-539/2023-02 datum: 12.3.2024.   MIŠLjENjE Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podnela AA, u ime deteta, učenika L.J., protiv OŠ „BB“, S. B., zbog diskriminacije na osnovu nacionalne pripadnosti. U pritužbi i dopunama pritužbe je navedeno da je 31.10.2023. godine, na času informatuike učenik A.T. napravio „mim“ sa fotografijom i tekstom:“Ja…

Opširnije →
1173-23 Pritužba zbog diskriminacije na osnovu invaliditeta prilikom pristupa objektima i površinama u javnoj upotrebi

br. 07-00-522/2023-02  datum: 8.3.2024.   MIŠLjENjE Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe A.A., u ime i uz saglasnost  majke B.B. iz Beograda, protiv javnog preduzeća C.C., zbog diskriminacije na osnovu invaliditeta. U pritužbi je navedeno da je majci dijagnostikovana Multipla skleroza i da kupalište često posećuje jer joj zbog bolesti pogoduje. U pritužbi je…

Opširnije →
1249-23 Pritužba Udruženja protiv OŠ zbog diskriminacije učenika na osnovu pripadnosti nacionalnoj manjini

br. 07-00-602/2023-02 datum: 1. 3. 2024.   MIŠLjENjE Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe udruženja  A.A, u ime i uz saglasnost B.B. iz R., protiv osnovne škole … i direktorke V. V., zbog diskriminacije maloletnog G. G. na osnovu nacionalne pripadnosti i zdravstvenog stanja. U pritužbi je, između ostalog, navedeno da je B.B., pripadnica…

Opširnije →
64-24 Inicijativa za izmenu Pravilnika o listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

br.110 -00-00002/2024-02  datum: 12.2.2024 godine        REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE prof. dr Sanja Radojević Škodrić, v.d. direktora   11000 BEOGRAD Jovana Marinovića 2   Predmet: Inicijativa za izmenu Pravilnika o listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja   Poštovana gospođo Radojević Škodrić,   Poverenik za zaštitu ravnopravnosti primio…

Opširnije →
70-23 Pritužba zbog diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije prilikom pružanja usluga

br. 07-00-79/2023-02 datum: 18.1.2024.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe AA, koju je podnela protiv restorana „BB“, zbog diskriminacije po osnovu seksualne orijentacije. U pritužbi je opisan događaj koji je podnositeljku pritužbe i njenu partnerku veoma potresao, a koji se desio tokom njihovog boravka u restoranu „BB“. Naime, konobar ovog restorana…

Opširnije →
999-23 Pritužba zbog diskriminacije na osnovu invaliditeta u oblasti obrazovanja

br. 07-00-357/2023-02 datum: 5.1.2024.   MIŠLjENjE Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podnela AA, u ime maloletnog sina BB, protiv Osnovne škole VV, zbog diskriminacije na osnovu invaliditeta. U pritužbi je navedeno da je BB dete sa cerebralnom paralizom i hidrocefalusom, učenik četvrtog razreda redovne Osnovne škole VV. S obzirom na to…

Opširnije →
1044-23 Pritužba zbog diskriminacije na osnovu zdravstvenog stanja i starosnog doba pri korišćenju objekata

br. 07-00-401/2023-02  datum: 29.12.2023.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je protiv AA, podnela BB. U pritužbi i dopunama pritužbe navedeno je da pritužilja podiže penziju i plaća račune u ekspozituri „Pošte“ br. … od njenog otvaranja u holu suda, budući da stanuje u neposrednoj blizini, ali da je tokom…

Opširnije →
1040-23 Pritužba više udruženja zbog diskriminacije na osnovu zdravstvenog stanja

br. 07-00-398/2023-02 datum: 28.12.2023.                                          MIŠLjENjE Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podnelo više udruženja koja se bave zaštitom ljudskih prava (u daljem tekstu: podnosioci pritužbe) protiv jedne ustanove socijalne zaštite koja pruža usluge privremenog smeštaja odraslih lica (u daljem tekstu: Ustanova), zbog diskriminacije po osnovu zdravstvenog stanja. U pritužbi je navedeno…

Opširnije →
back to top