Day: July 31, 2014

Pritužba P. C. protiv lekara S. R. po osnovu pola u oblasti pružanja zdravstvenih usluga

br. 07-00-193/2014-02 datum: 1. 8. 2014.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe P. Č. iz B. protiv dr S. R, lekara u U. dečijoj klinici u B. Podnosilac pritužbe je naveo da je nakon operacije bio sa detetom u sobi, da mu je nakon što je na kratko otišao do kuće,…

Opširnije →
Preporuka mera za ostvarivanje ravnopravnosti predškolskoj ustanovi S.

br. 021-02-00098/2014-02 datum: 1. 8. 2014. Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti da prati sprovođenje zakona koji se tiču zabrane diskriminacije i preporučuje organima javne vlasti i drugim licima mere za ostvarivanje ravnopravnosti (čl. 33. st. 1. tač. 7. i 9. Zakona o zabrani diskriminacije, „Sl. glasnik RS”, br. 22/2009), Poverenica za zaštitu ravnopravnosti daje…

Opširnije →
Pritužba F. M. protiv Ministarstva za rad zbog diskriminacije na osnovu porodičnog statusa u postupku pred organima javne vlasti

br. 07-00-141/2014-02 datum: 1. 8. 2014.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe F. M. iz B, koja je podneta protiv Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, zbog mišljenja u vezi sa tumačenjem odredbe čl. 345. st. 1. Porodičnog zakona. Ministarstvo je dalo mišljenje opštinskim organima uprave, u kojem je…

Opširnije →
Pritužba S. L. protiv doma zdravlja po osnovu zdravstvenog stanja u oblasti zdravstva

br. 07-00-151/2014-02 datum: 1. 8. 2014.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je u ime i uz saglasnost S. L, podneo C. a. p. z. „K. k.” protiv Doma zdravlja Z. iz B, zbog diskriminacije na osnovu zdravstvenog stanja. U pritužbi je navedeno da je S. L. otišla u Službu…

Opširnije →
Pritužba M. L. protiv Instituta za mentalno zdravlje zbog diskriminacije po osnovu zdravstvenog stanja u oblasti zdravstva

br. 07-00-156/2014-02 datum: 1. 8. 2014.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je u ime i uz saglasnost M. L, podneo C. a. p. z. „K. k.” protiv Instituta za mentalno zdravlje iz B, zbog diskriminacije na osnovu zdravstvenog stanja. U pritužbi je navedeno da je 5. februara 2014. godine,…

Opširnije →
back to top