Day: August 20, 2018

Pritužba S. F, S. P, S. V, Z. R, S. H. I B. G. protiv dr Z. D. zbog diskriminacije na osnovu starosnog doba u oblasti rada i zapošljavanja

07-00-75/2018-02 datum: 22.5.2018.   MIŠLjENјE Mišlјenje je doneto u postupku povodom pritužbi S. F, S. P, S. V, Z. R, S. H. i B. G, podnetih protiv dr Z. D, v.d. direktora Opšte bolnice u P, zbog diskriminacije na osnovu starosnog doba. U pritužbama je navedeno da su podnosioci pritužbi aneksima ugovora o radu raspoređeni…

Opširnije →
back to top