Мишљења и препоруке у поступку по притужбама

Подкатегорије

31-23 Утврђена дискриминација на основу брачног и породичног статуса

бр. 07-00-00040/2023-02   датум: 18.4.2023.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју je поднео AA , адвокат из ББ, у име ВВ , против јавне бележнице ГГ , због дискриминације на основу породичног статуса. У току поступка је утврђено да је био заказан термин за оверу Уговора о поклону 20. децембра 2022….

Опширније →
65-23 Притужба због дискриминације по основу сексуалне оријентације у области јавног информисања и медија

бр. 07-00-73/2023-02    датум: 18.4.2023.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе Удружења AA, поднете против ББ, због дискриминације по основу сексуалне оријентације, а поводом изјава које је дала у емисији, емитованој, 22.1.2023. године. У притужби је између осталог наведено да је ББ дискриминисала припаднике ЛГБТ+ популације, због тога што је на крају…

Опширније →
1-23 Дискриминација на основу инвалидитета у области пружања услуга

07-00-3/2023-02 датум: 4.4.2023. МИШЉЕЊЕ Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је АА поднела против Wellness центра „ББ“ и ВВ и ГГ, запослених у овом центру, због дискриминације на основу здравственог стања и инвалидитета. Подноситељка је у притужби и допуни притужбе, између осталог, навела да је услед мишићне дистрофије „остала везана за инвалидска колица“,…

Опширније →
602-22 Притужба због дискриминације по основу пребивалишта

07-00-402/2022-02 датум: 24.3.2023. МИШЉЕЊЕ Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је АА поднела против Градске општине Врачар (у даљем тексту: општина Врачар). Подноситељка је у притужби и допуни притужбе, између осталог, навела да су њена деца учествовала на градским такмичењима и освојила награде из различитих предмета – највиши ниво такмичења предвиђен важећим правилницима,…

Опширније →
938-22 Притужба због дискриминације по основу инвалидитета приликом пружања јавних услуга

бр. 07-00-575/2022-02  датум: 17.3.2023.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе АА, поднете против Јавног комуналног предузећа ББ, због дискриминације на основу инвалидитета. У притужби је наведено да је АА 1.12.2022. године у 14 и 30 часова покушао да се са својим аутомобилом који има „инвалидску налепницу“ паркира на јавном паркиралишту, да…

Опширније →
780-22 Притужба против предшколске установе због дискриминације по основу пола

бр. 07-00-564/2022-02  датум: 12. 3. 2023.     МИШЉЕЊЕ Мишљење је донето поводом притужбе АА против Предшколске установе ББ због дискриминације по основу пола и рода. У притужби је наведено да је подноситељ притужбе васпитач по струци и да учествује на сваком конкурсу који распише ПУ ББ за пријем одређеног броја васпитача у радни однос….

Опширније →
948-22 Дискриминација на основу националне припадности или етничког порекла у јавној сфери

бр. 07-00-584/2022-02   датум: 8.3.2023.     МИШЉЕЊЕ Мишљење је донето у поступку поводом притужбе организације АА поднете против ББ, због дискриминације на основу националне припадности или етничког порекла. У притужби је наведено да је портал ВВ на својој Фејсбук страници објавио вест „Роми без струје из Ниша: Боле нас коментари да смо привилеговани“, која је…

Опширније →
939-22 Дискриминација на основу инвалидитета у области пружања услуга

бр. 07-00-576/2022-02  датум: 6.3.2023.   МИШЉЕЊЕ Мишљење је донето у поступку поводом притужбе организације АА, поднете због дискриминације на основу инвалидитета против Општине ББ и Установе за пружање услуга социјалне заштите. У притужби је, између осталог, наведено да је Општинско веће у ББ донело Одлуку о измештању дневног боравка за особе са сметњама у развоју,…

Опширније →
767-22 Утврђена дискриминација на основу инвалидидтета као личног својства

бр. 07-00-00545/2022-02   датум: 24.2.2023.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је AA поднело против ББ због дискриминације особа са инвалидитетом. У притужби је наведено да особе са инвалидитетом не могу да користе услуге стоматолошке и гинеколошке службе, јер се наведене службе налазе на спрату, у објекту у ком не постоји…

Опширније →
763-22 Притужба А.А. против удружења због дискриминације на основу политичког убеђења

бр. 07-00-544/2022-02  датум:  21. 2. 2023.   МИШЉЕЊЕ Мишљење je донето у поступку поводом притужбе др А. А, поднете путем пуномоћника, против Удружења „Б“ из Б, због дискриминације на основу политичког убеђења. У притужби и допуни притужбе је између осталог наведено да је др А. А. 16. маја 2022. године поднео приступницу за чланство у…

Опширније →
back to top