1104-23 Притужба због дискриминације на основу нациналне припадности

бр. 07-00-456/2023-02  датум: 7.12.2023.

 

МИШЉЕЊЕ

 

Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју je поднеo AA, изјављену против ОШ „В. К.“, Д., због дискриминације на основу  националне припадности. У притужби је наведено да су на друштвеној мрежи Фејсбук видели објаву једног родитеља који је указао да је дете И.Ш,  у школу понео нож са намером да повреди децу ромске националности. У изјашњењу на притужбу, директор школе је описао догађај од 4. и 5. 9. 2023. године, када су ученици  одељења пријавили помоћној радници да ученик тог одељења И.Ш. има нож у ранцу. Према речима И.Ш, нож је понео како би се евентуално одбранио и како би заплашио ученике 8. разреда са којима је претходног дана ушао у сукоб (у аутобусу при повратку кући, ученик је понављао реплику из филма „What s up nigga?“, која није била упућена ником конкретно; ученик И.Ш је седео на спрату аутобуса а ученици С.М и Н.Џ који су се осетили прозваним, седели су у приземљу аутобуса). При изласку из аутобуса И.Ш је добио ударац у потиљак отвореном шаком након чега се расплакао. У изјашњењу на притужбу, школа је навела конкретне мере и активности које је предузела поводом овог догађаја и доставила доказе. У току поступка, утврђено је да школа, осносно Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања на састанку од 5.9.2023. године, поводом дискриминаторног понашања ученика И. Ш. најпре обавио процену тежине облика дискриминације и предложио конкретне мере, које су након тога спроведене, а међу којима су: појачан васпитни рад за ученика И. Ш, као и покренут васпитно-дисциплински поступак, израђен је индивидуални план заштите од дискриминације за ученике И.Ш, С.М, М.З, Н.Џ као и за све ученике њихових одељења, као и израђен плана заштите за ученика И.Ш као жртви физичког насиља (ударац отвореном шаком). Даље, утврђено је да је успостављена сарадња са: Центром за социјални рад, Полицијском станицом у Д. и Полицијском управом у Н.. С тим у вези, Повереник је указао на мере и активности које су прописане Правилником о поступању установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или достојанства личности, којима су прописане преветнивне и интервентне мере које је установа у обавези да предузме, а које су у конкретном случају и спроведене. Повереник је приликом разматрања овог предмета имао у виду и налаз просветног инспектора који је извршио ванредни инспекцијски надзор, а затим и контролни инспекцијски надзор, у којем је констатовано да је школа извршила наложене мере. Повереник је, након спроведеног поступка утврдио да је школа предузела активности и мере поводом догађаја од 4. и 5.9.2023. године због чега је дато мишљење да ОШ „В. К.“ Дољевац није повредила одредбе  Закона о забрани дискриминације.

 

 

 

 1. ТОК ПОСТУПКА
  • Поверенику за заштиту равноправности притужбу је поднео AA, изјављену против ОШ „В. К.“ Д., због дискриминације на основу националне припадности.
  • У притужби је наведено:
 • да су на друштврној мрежи facebook сазнали да је ученик (И.Ш.) који похађа ОШ „В. К.“ у П., дана 4.9.2023. године по повратку из школе у аутобусу вређао и провоцирао децу ромске националности, након чега је један дечак ромске националности изнервиран због разних увреда по основу националне припадности након изласка из аутобуса ударио ученика И.Ш, а онда је И.Ш. претио „видећете ви сутра“;
 • да је следећег дана, 5.9.2023. године, ученик И.Ш понео нож у школу и похвалио се свом другару да је нож понео како би „повредио цигане“, након чега је пријављен школском полицајцу и нож је одузет;
 • да су из школе добили обавештење да је случај пријављен полицији и да они ту више ништа не могу;
 • да је школа у обавези да заштити сву децу од дискриминације и насиља, да константно спроводи превнтивне мере и активности у циљу стварања безбеднијег окружења, а све у складу са Правилником о поступању установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или достојанства личности.

У притужби је наведен линк, односно facebook објава.

 • Повереник за заштиту равноправности спровео је поступак у циљу утврђивања правно релевантних чињеница и околности, у складу са чланом 37. Закона о забрани дискриминације[1], те је затражио изјашњење на наводе из притужбе од ОШ „В. К.“ Д. У изјашњењу директора ОШ „В. К.“, између осталог, наведено:
 • да је основ притужбе догађај који ће школа детаљно описати а затим навести конкретне мере које је школа предузела, у складу са законом;
 • да су 5.9.2023. године ученици пријавили помоћној радници да ученик тог одељења И.Ш. има нож у ранцу. Радница је о ножу обавестила полицијског службенкау школи, а за то време ученици догађај су пријавили и психологу школе, која је даље обавестила остале чланове стручне службе, а затим су обавештени и чланови Тима за заштиту. За то време полицјски службеник је обављао разговор са учеником у ходнику, након чега су се педагози прикључиле и преместиле разговор у просторије стручне службе. Према речима И.Ш, ноже је понео како би се евентуално одбранио и како би заплашио ученике 8. разреда са којима је претходног дана ушао у сукоб (у аутобусу при повратку кући, ученик је понављао реплику из филма „What s up nigga?“, која није била упућена ником конкретно; ученик И.Ш је седео на спрату аутобуса а ученици С.М и Н.Џ који су се осетили прозваним, седели су у приземљу аутобуса). При изласку из аутобуса И.Ш је добио ударац у потиљак отвореном шаком након чега се расплакао. Ученик је у том тренутку мислио да га је ударио С.М. али се касније испоставило да је то учинио М.З.;
 • да је ученик И.Ш ове школске године тек прешао у школску зграду у којој се остварује настава за ученике од 5.до 8. разреда, тако да је септембар период адаптације ученика и на нову зграду и на старије школске дгугове. Како је 4.9. 2023. био тек други наставни дан у овој школској години, наведено је да ученик није имао времена и могућности да уђе у дубљи сукоб и развије мржњу према наведеним ученицима;
 • да је поводом овог дoгађаја школа предузела све неопходне активности које су обавезне законом, које су појединачно наведене, међу којима је и: састанци Тима за заштиту, захтеви за појачаним васпитним радом са ученицима који су учествовали у догађају и индивидуални планови заштите, пријава догађаја на платформи „Чувам те“, обавештење и укључивање у рад полицијске станице Д., Центра за социјални рад Д., Вишег јавног тужиоца Н., анкетирање ученика од 5. до 8. разреда- Како се осећате у аутобусу и школи, реализација мера из индивидуалних планова заштите;
 • да школа годинама уназад спроводи активности у циљу превенције насиља, занемаривања и дискриминације, међу којима су: Не ругај се-презентација, Толеранција- ликовни и литерарни радови, чаробне речи-извини и хвала, Дан розе мајци, сад знам како са проблемима-радионица, обележавање дана Рома и др.
 • да је школа у текућој школској години реализовала активности, у вези са овим догађајем и то: Ученички парламент је одрадио и презентовао ППП на тему дискриминација за све ученике од 5.8. разреда, у 5. разреду реализована радионица на тему “Прича расте кружећи“, у 8. разреду реализована је радионица „Како ми то изгледамо заједно наше индивидуалне разлике“, радионице у 5. и 6. разреду „Толеранција и дискриминација“
 • да је опречно наводима из притужбе чињеница да је најбоља другарица ученика И.Ш. управо девојчица ромске националности;
 • -да је отац ученика 8. разреда С.М, једног од актера догађаја, изнео непроверене информације о самом догађају путем друштвене мреже Фејсбук и на тај начин покренуо лавину негативних коментара како на рачун детета, тако и на рачун школе. У вези са наводима овог родитеља да је против ученика И.Ш и раније било пријава, напоменули су да до сада није било оваквих притужби, као и да против ученика нису изрицане васпитне мере у досадашњем школовању. Оваквом објавом дошлo је до потенцијалног изазивања националне нетрпељивости и мржње које нису проузруковане чињењем или нечињењем школе, већ неистинитом објавом. Због тога је ученик И.Ш. следећег дана био изложен секударној трауми због непријатних коментара на улици и школи. Као и сваком детету, И.Ш је неопходна помоћ и подршка у кориговању његовог понашања, а не треба занемарити ни чињеницу да је реч о ученику из осетљиве друштвене групе;
 • да се након објаве на друштвеној мрежи фејсбук појављује текст Ј.Р.- грађански покрет О. Р., на сајту „Ромски кутак“, у којем је изнето много непроверених и неистинитих информација;
 • да је васпитно-дисциплииски поступак против ученика ОШ “В. К.” Д. окончан решењем о изрицању васпитно-дисциплинске мере дел.бр.01-1471/23 од 6.10.2023;
 • да од 5. 9. 2023. године није било никаквих проблема између актера иницијалног догађаја. Исти актери, као и њихова одељења, активно учествују у реализацији планираних активности из планова заштите. Ученик из 5/3 са којим је вођен васпитно-дисциплински поступак, био је укључен у приредбу поводом Дана школе у рециталу. Исти је припремио и презентовао ППП у свом одељењу, а до краја полугодишта ће презентовати у свим одељењима од 5. до 8. разреда;
 • да је педагошки асистент са представницима сваког одељења обележио Светски дан ромског језика пригодном радионицом у којој је правио паралелу између ромског језика са српским, украјинским и француским језиком (искористили смо потенцијале наших ученика који долазе са наведених поднебља). Због великог броја одељења у прилогу се налазе слике екрана ес Дневника само једног одељења по резреду;
 • да су представници Ученичког парламената успешно реализовали активност која се огледала у презентовању садржаја на тему Дискриминација у свим одељењима од 5. до 8. разреда а такође направљен је и пано који стоји у холу школе;
 • да с обзиром да „живимо у времену које је препуно изазова, како за друштво у целини, тако и за образовни систем наше државе, а посебно за најосетљивије и најрањивије мађу нама-децу и ученике, мишљења смо да само заједничким напорима свих појединаца и институција које су позване да дају свој допринос, тим изазовима можемо адекватно одговорити у најбољем интересу деце“. Навели су даље да пласирање непроверених, сензационалистичких вести и оптужби у медијима, на друштвеним мрежама или било који вид јавног мњења, не представља решење било ког проблема, а може донети много штете. Даље су навели да су упутили молбу, да, уколико постоји сумња или било каква назнака да се у школи дешава нешто што се коси са законским одредбама и угрожава права било које циљне групе, да се појединци или групе које овакве случајеве препознају обрате школи, како би у непосредној комуникацији, уз аргументе и сагледавање проблема из различитих углова и заједничко укључивање свих релевантних институција реаговали и евентуалне проблеме и недоумице решили. На крају су истакли да је Школа „Вук Караџић“ Дољевац опредељена на нулту толеранцију према насиљу и дискриминацији.

Уз изјашњење су достављени докази који су наведени у прилогу чињеничних навода из изјашњења на притужбу.

 • Министарство просвете-Сектор за инспекцијске послове је Поверенику доставило записник о ванредном инспекцијском надзору у ОШ „В. К.“ од 13.10.2023. године и записник о контролном инспекцијском надзору у ОШ „В. К.“ у Д. од 25.10.2023. године.

 

 1. ЧИЊЕНИЧНО СТАЊЕ

 

 • На основу достављених доказа и то евиденције непримереног понашања и изјаве помоћне раднице школе од 9. 2023. године, утврђено је да су ученици пријавили помоћној радници школе непримерено понашање ученика  И. Ш, који је тог дана у школу понео нож. Помоћна радница је пријављено непримерено понашање забележила  5. 9. 2023.године, у коме је назначено: „ученици  пријавили су да је њихов друг из одељења  И.Ш. понео нож у школу“ и о истом обавестила школског полицајца.
 • Увидом у Записник са састанка Тима за заштиту, бр. 02-1274/23 од 5. 9. 2023. године, утврђено је да је најпре констатовано ко је састанку присуствовао, даље је истим записником, у оквиру прве тачке Дневног реда: Утврђивање чињеница у вези са догађајем у школском аутобусу и школи, између осталог констатовано, да је педагог школе обавестила присутне да су ученици пријавили помоћној радници да је ученик И. Ш. понео нож, a она о томе обавестила школског полицајца, те да су ученици истовремено о томе обавестили и психолога школе. Такође, у записнику је наведено и : „Према речима И. нож је понео како би се одбранио и како би заплашио ученике 8. разреда са којима је претходног дана, у школском аутобусу, на повратку кући ушао у вербални, а према његовим речима и физички сукоб (добио је ћушку од ученика С. М. 8. раз.) .У оквиру друге тачке Дневног реда, са састанка Тима за заштиту констатовано је и: „О описаном догађају, одмах по сазнању, обавештени су родитељи/хранитељи који су се у најкраћем року одазвали позиву школе, и навођење њихових имена. Даље, у записнику је наведено да је став Тима за заштиту, на основу прикупљених информација, да је ученик И. Ш. начинио: тежу повреду обавеза ученика – уношење хладног оружја (нож) у школу и школски аутобус; дискриминацију над ученицима ромске националности – први ниво; насиље над радницима школе – педагозима, у вези са чим је Тим донео следеће закључке: за И. Ш. да се покрене појачан васпитни рад, васпитно-дисциплински поступак, изради индивидуални план заштите, успостави сарадња са: Центром за социјални рад, Полицијском станицом у Д. и Полицијском управом у Н., као и да се са мајком успостави тесна сарадња у циљу оснаживања у васпитној улози; 2. за С. М. да се покрене појачан васпитни рад, изради индивидуални план заштите, успостави тесна сарадња са родитељима ученика и школе; 3. за М. 3. да се покрене појачан васпитни рад, изради индивидуални план заштите, успостави тесна сарадња са хранитељима ученика и школе.
 • Утврђено је да је одељењска старешина директору школе поднела захтев за појачаним васпитним радом за ученика И.Ш, због дискриминаторног понашања, а директор школе је донео решење о појачаном васпитном раду за ученика И.Ш. Такође, дана 5. 9. 2023. године,одељенска старешина је директору школе поднела захтев за покретање васпитно-дисциплинског поступка за ученика И.Ш. број 02-1283/23, због тога што је „у школу понео нож јер се због сукоба са ученицима старијих разреда није осећао безбедно“. Даље је утврђено да је 9. 2023. године, директор школе донео Закључак бp 01-1285/23 о покретању васпитно-дисциплинског поступка против ученика И. Ш. за учињену тежу повреду обавезе ученика из члана 83. став 3. тачка 5) Закона и члана 212. став 1. тачка 5) Статута Школе.
 • Утврђено је да је одељењска старешина, 5. 9. 2023. године директору школе поднела захтев за појачаним васпитним радом над учеником С. М. број 02-1277-01/23 због тога што је „у школском аутобусу, у повратку из школе, одреаговао на реченицу „What’s up nigga? коју је изговорио ученик И. Ш. тако што му је ударио ћушку“. Истог дана, директор је донео Решење бр. 02-1281/23-01, о појачаном васпитном раду за С. М. Одељењска старешина је 5. 9. 2023. године директору школе поднела захтев за појачаним васпитним радом над учеником М. 3. Бр. 02-1277-02/23 23 због „физичког контакта са учеником И. Ш. на аутобуској станици“. Истог дана, директор је донео Решење број 02-1281/23-02, о појачаном васпитном раду за М. 3.
 • Утврђено је да су сачињени планови  заштите због дискриминаторног понашања, односно изложености дискриминаторном понашању за следеће ученике – учеснике: И.Ш, С. М., М.З и Н.Џ. Такође, утврђено је да је Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања заседао 16.10.2023. године, којом приликом је за ученике С.М и М.З процењен ниво насиља, за ученика И. Ш. констатована да је потребна израда план заштите од насиља, затим покренути појачан васпитни рад за ученика Ј.А, због учињеног другог нивоа социјаног насиља и израда индивидуалног плана заштите за овог ученика, као и да је потребно израдити планове заштите од насиља за све ученике одељења 8/1, 6/1 и 5/3.
 • Утврђено је да је дописом бр. 02-1275/23 од 5.9 2023. године о ношењу хладног оружја — ножа у школу обавештен Центар за социјални рад у Д., као и Полицијска управа Н. и ПС Д.
 • Увидом у записник са састанка Ученичког парламента од 25.10.2023. године, утврђено је, између осталог, да су представници ученичког парламента пезентовали садржај на тему „Дискриминација“ у свим одељењима од 5.8. разреда.
 • Утврђено је да је Министарство просвете-Сектор за инспекцијске послове извршило ванредни испекцијски надзор у ОШ „В. К.“ у Дољевцу 13.10.2023. године, а затим и контролни инспекцијски надзор у овој школи 25.10. 2023. године. Записником о конктролном инспекцијском надзору од 25.10.2023. године, наведено је да „је закључено да је школа у датум роковима извршила наложене мере, које су биле констатоване и назначене у записнику о ванредном инспекцијском надзору од 13.10.2023. године.
 1. МОТИВИ И РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ МИШЉЕЊА

 

 • Повереник за заштиту равноправности, приликом одлучивања у овом предмету, имао је у виду наводе из притужбе и изјашњења, достављене доказе, као и антидискриминационе прописе.

 

Правни оквир

 

 • Повереник за заштиту равноправности је установљен Законом о забрани дискриминације[2] као самосталан државни орган, независан у обављању послова утврђених законом. Одредбама члана 33. Закона о забрани дискриминације прописана је надлежност Повереника за заштиту равноправности. Једна од основних надлежности Повереника јесте да прима и разматра притужбе због дискриминације, даје мишљења и препоруке у конкретним случајевима дискриминације и изриче законом утврђене мере. Поред тога, Повереник је овлашћен да покреће судске поступке за заштиту од дискриминације и подноси захтеве за покретање прекршајног поступка због повреда одредаба којима се забрањује дискриминација. Повереник је, такође, овлашћен да упозорава јавност на најчешће, типичне и тешке случајеве дискриминације и да органима јавне власти препоручује мере за остваривање равноправности и заштите од дискриминације.

 

 • Устав Републике Србије[3] забрањује сваку дискриминацију, непосредну или посредну, по било ком основу, а нарочито по основу расе, пола, националне припадности, друштвеног порекла, рођења, вероисповести, политичког или другог уверења, имовног стања, културе, језика, старости, психичког или физичког инвалидитета.

 

 • Повереник за заштиту равноправности констатује да је Република Србија 1990. године ратификовала Конвенцију о правима детета[4], која у члану 28. прописује да дете, поред осталог, има право на образовање и да је држава дужна да осигура обавезно и бесплатно основно образовање за све, да омогући да образовне и стручне информације и савети буду доступни свој деци и предузме мере за редовно похађање школе и смањење стопе напуштање школе. Чланом 2. одређено је да ће уговорнице поштовати и обезбеђивати права утврђена Конвенцијом сваком детету које се налази под њиховом јурисдикцијом без обзира на расу, боју коже, пол, језик, вероисповест, политичко или друго уверење, национално, етничко или социјално порекло, имовинско стање, онеспособљеност, рођење или други статус детета, његовог родитеља или законског старатеља. Циљеви образовања регулисани су одредбама члана 29. став 1. којима је прописано да образовање детета треба да буде усмерено на свеобухватан развој пуног потенцијала детета, уз развијање поштовања људских права, појачан осећај идентитета припадности и његову или њену социјализацију и интеракцију са другима и са окружењем. Такође, одредбама члана 19. прописана је обавеза државе уговорнице да предузме одговарајуће законске, административне, социјалне и образовне мере за заштиту детета од свих облика физичког или менталног насиља, повређивања или злостављања, запостављања или немарног поступања, малтретирања или експлоатације, укључујући сексуално злостављање, док је под бригом родитеља, законских заступника или било које друге особе која се брине о детету.

 

 • Комитет за права детета донео је Општи коментар број 1. о циљевима образовања у којем су циљеви образовања из Конвенције постављени као циљеви који су директно повезани са остварењем дететових људских права и достојанства. Такође, Општим коментаром број 1. прописано је да дискриминација по било ком основу наведеном у члану 2. Конвенције, вређа људско достојанство детета и у стању је да подрије или чак уништи способност детета да има користи од могућности које му пружа образовање. Сва дискриминаторна поступања у овом документу су наведена као поступци који су у директној супротности са захтевима да образовање треба да буде усмерено на развој дететове личности, талената и менталних и физичких способности до крајњих граница. Комитет је такође нагласио и везу између члана 29. став 1. и борбе против расизма, расне дискриминације, ксенофобије и сродне нетолеранције. Такође је истакнуто да расизам и сродне појаве цветају тамо где постоји незнање, неосновани страхови од расних, етничких, верских, културних и језичких или других облика разлике, искоришћавање предрасуда, или учење или ширење искривљених вредности. Поуздан и трајан лек за све ове пропусте јесте обезбеђивање таквог образовања које подстиче разумевање и поштовање вредности промовисаних чланом 29. став 1, укључујући поштовање разлика, и које се супротставља свим облицима дискриминације и предрасуда. Наглашено је да је важно усредсредити се на дететову сопствену заједницу приликом наставе о људским и дечјим правима и принципима недискриминације, јер таква настава може делотворно да допринесе спречавању и елиминацији расизма, етничке дискриминације, ксенофобије и сродне нетолеранције.
 • Уставна забрана дискриминације ближе је разрађена Законом о забрани дискриминације, којим је дискриминација дефинисана као свако неоправдано прављење разлике или неједнако поступање, односно пропуштање (искључивање, ограничавање или давање првенства), у односу на лица или групе као и чланове њихових породица, или њима блиска лица, на отворен или прикривен начин, а која се заснива на раси, боји коже, прецима, држављанству, националној припадности или етничком пореклу, језику, верским или политичким убеђењима, полу, роду, родном идентитету, сексуалној оријентацији, полним карактеристикама, новоом прихода, имовном стању, рођењу, генетским особеностима, здравственом стању, инвалидитету, брачном и породичном статусу, осуђиваности, старосном добу, изгледу и чланству у политичким, синдикалним и другим организацијама и другим стварним, односно претпостављеним личним својствима. Поред тога, чланом 19. прописано је да свако има право на предшколско, основно, средње и високо образовање и стручно оспособљавање под једнаким условима, у складу са законом, као и да је забрањено лицу или групи лица, на основу њиховог личног својства, отежати или онемогућити упис у васпитно-образовну установу или искључити их из ових установа, отежати или ускратити могућност праћења наставе и учешћа у другим васпитним, односно образовним активностима, разврставати ученике по личном својству, злостављати их и на други начин неоправдано правити разлику и неједнако поступање према њима.

 

 • Законом о основама система образовања и васпитања[5] прописано је да је установа, односно да су запослени у установи дужни да обезбеде остваривање права детета и ученика, а нарочито право на заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања[6]. Одредбама члана 7. прописани су општи принципи образовања и васпитања, међу којима су и једнакост и доступност остваривања права на образовање и васпитање заснованом на социјалној правди и принципу једнаких шанси без дискриминације. Један од прописаних циљева образовања и васпитања (члан 8.) јесте и oбeзбeђивaњe дoбрoбити и пoдршкa цeлoвитoм рaзвojу дeтeтa, учeникa и oдрaслoг, као и обезбеђивање подстицајног и безбедног окружења за целовити развој детета, ученика и одраслог, развијање ненасилног понашања и успостављање нулте толеранције према насиљу.

 

 • Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање,[7] прописан је садржај и начини спровођења превентивних и интервентних активности, услови и начини за процену ризика, начини заштите од насиља, злостављања и занемаривања, као и праћење ефеката предузетих мера и активности. У делу који се односи на превенцију насиља, злостављања и занемаривања, прописано је да су запослени својим квалитетом рада (образовно-васпитним, васпитним, стручним и другим радом) и применом различитих метода, облика рада и активности обезбеђују подстицајну и безбедну средину. У установи одељенски старешина, васпитач, наставник и стручни сарадник избором одговарајућих садржаја и начина рада доприносе стицању квалитетних знања и вештина и формирању вредносних ставова за узајамно разумевање, уважавање различитости, конструктивно превазилажење сукоба и др. У делу који се односи на интервентне активности прописано је да се у установи интервенише на насиље, злостављање и занемаривање, када се оно дешава или се догодило између: деце или ученика (вршњачко насиље); запосленог и детета, односно ученика; родитеља и детета, односно ученика; родитеља и запосленог; ученика и запосленог, као и када насиље, злостављање и занемаривање чини треће лице у односу на дете, ученика, запосленог или родитеља. Установа је дужна да интервенише увек када постоји сумња или сазнање да дете и ученик трпи насиље, злостављање и занемаривање, без обзира на то где се оно догодило, где се догађа или где се припрема.

 

 • Правилником о поступању установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или достојанства личности[8], прописано је поступање установе када се посумња или утврди дискриминаторно понашање, начин спровођења превентивних и интервентних активности, обавезе и одговорности детета, ученика, одраслог, родитеља, запосленог, трећег лица у установи, органа и тела установе и друга питања од значаја за заштиту од дискриминације. Правилник прописује да превенција дискриминације, као и вређање угледа, части или достојанства личности јесу мере и активности које предузима установа да се предупреди сваки облик дискриминаторног понашања. Превентивним мерама и активностима у установи ствара се сигурно и подстицајно окружење, негује атмосфера сарадње, уважавања и конструктивне комуникације, развија позитиван систем вредности. Програмом превенције дискриминације и дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или достојанства личности одређују се мере и активности којима се обезбеђује остваривање циљева превенције свих облика дискриминације и дискриминаторног поступања и представља део школског програма и развојног плана, а конкретизује се годишњим планом рада установе. Такође, правилник даље прописује да установа има Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, чије су надлежности прописане овим правилником, а кога образује директор установе. Даље, Правилником је прописано да се у устaнoви интeрвeнишe у случajeвимa сумњe или утврђeнoг врeђaњa углeдa, чaсти или дoстojaнствa личнoсти и дискриминaтoрнoг пoнaшaњa из рaсистичких, сeксистичких, хoмoфoбичних, ксeнoфoбичних, ислaмoфoбичних, aнтисeмитских, aнтицигaнистичких или других oбликa дискриминaтoрнoг пoнaшaњa прeмa лицу, a нaрoчитo млaђeм, слaбиjeм, сa смeтњaмa у рaзвojу и инвaлидитeтoм, и другим претпостављеним или ствaрним личним свojствимa. Рaди прeдузимaњa oдгoвaрajућих мeрa и блaгoврeмeнoг рeaгoвaњa нa ризикe oд дискриминaтoрнoг пoнaшaњa учeсникa у oбрaзoвaњу, сaчињaвa сe мaтрицa зa прoцeну нивoa дискриминaциje, тaкo штo сe уoчeнo дискриминaтoрнo пoнaшaњe сврстaвa сe у jeдaн oд три нивoa дискриминaтoрнoг пoнaшaњa, у зaвиснoсти oд:1) узрaст учeсникa у oбрaзoвaњу; 2) интeнзитeт, трajaњe и учeстaлoст дискриминaтoрнoг пoнaшaњa; 3) oблик и нaчин дискриминaтoрнoг пoнaшaњa – узнeмирaвaњe и пoнижaвajућe пoступaњe; 4) пoслeдицa дискриминaтoрнoг пoнaшaњa. Правилник даље прописује да је једно од поступања и прeдузимaњe мeрa и aктивнoстипрeмa учeснику у oбрaзoвaњу, и тo зa свe нивoe дискриминaциje.

Анализа навода из притужбе, изјашњења и доказа са аспекта антидискриминационих прописа

 

 • Имајући у виду предмет ове притужбе, у конкретном случају је потребно утврдити да ли је Основна школа „В. К.“ Д., повредила одредбе Закона о забрани дискриминације, односно да ли је, са аспекта Закона о забрани дискриминације ОШ „В. К.“ предузела неопходне мере и активности поводом догађаја који је предмет притужбе. Повереник истиче да је у конкретном случају важна примена правила о прерасподели терета доказивања из члана 45. Закона о забрани дискриминације. Према овом правилу, у конкретном случају, уколико подносилац притужбе учини вероватним акт дискриминације, терет доказивања да услед тог акта није дошло до повреде начела једнаких права и обавеза лежи на ОШ „В. К.“ Д. Током поступка, анализом навода притужбе, изјашњења и достављених доказа, утврђено је да је ученик И.Ш дана 4.9.2023. године дискриминаторно поступао према ученицима ромске националности на тај начин што је изговорио: Whats up nigga“ у аутобусу при повратку из школе. Том приликом ушао је у вербални сукоб са ученицима С.М., М.З и Н.Џ, а са једним од  ученика (М.З) и у физички сукоб. Следеће дана, ученик И.Ш понео је нож у школу, што је рекао својим другарима, након чега су га они одмах пријавили помоћној радници школе, а школски полицајац је одузео нож. У записнику Тима за заштиту од 5.9.2023. године наведено је: „Према И. речима, нож је понео како би се одбранио и како би заплашио ученике 8. разреда са којима је претходног дана, у школском аутобусу, на повратку кући ушао у вербални, а према његовим речима и физички сукоб (добио је ћушку од ученика С.М.8.раз).

 

 • Анализом достављених прилога, утврђено је да је школа предузела одређене мере и активности поводом догађаја од 4. и 5. 9.2023. године. Из доказа достављених уз изјашњење, најпре је утврђено да је у конкретном случају школа односно, Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, занемаривања и злостављања,  који је заседао 5.9.2023. године, поводом дискриминаторног понашања ученика И. Ш. обавио процену тежине облика дискриминације, полазећи од релација: лице у односу на друго лице истог или приближног узраста; узрасно старијег лицу према млађем лицу и групе лица према лицу, односно групи лица, и то: када је понашање учесника у образовању истог или приближног узраста (ученик-ученик), као и млађег према старијем, и исто квалификовао као први ниво, како је прописано Правилником о поступању установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или достојанства личности. Истим Правилником прописано је и да се узнемиравање и понижавајуће поступање учесника у образовању, као извршиоца дискриминације које подразумева обраћање лицу или припадницима одређене групе лица квалификује као први ниво дискриминације. Повереник констатује да су ова поступања школе констатована и у Записнику о ванредном инспекцијском надзору од 13.10.2023. године. Такође, став Тима за заштиту, на основу прикупљених информација јесте да је ученик  И. Ш. начинио: тежу повреду обавеза ученика – уношење хладног оружја (нож) у школу и школски аутобус; дискриминацију над ученицима ромске националности – први ниво; насиље над радницима школе – педагозима, у вези са чим је донео следеће закључке: 1. за И. Ш. да се покрене појачан васпитни рад, васпитно-дисциплински поступак, изради индивидуални план заштите, успостави сарадња са: Центром за социјални рад, Полицијском станицом у Д. и Полицијском управом у Н., као и да се са мајком успостави тесна сарадња у циљу оснаживања у васпитној улози; за С. М. да се покрене појачан васпитни рад, изради индивидуални план заштите, успостави тесна сарадња са родитељима ученика и школе; 3. за М. 3. да се покрене појачан васпитни рад, изради индивидуални план заштите, успостави тесна сарадња са хранитељима ученика и школе.

 

 •  Анализом достављених доказа, даље је утврђено да је на састанку Тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља, занемаривања и злостављања од 10.2023. године, Тим утврдио да је неопходно израдити планове заштите од дискриминације за ученике И.Ш, С.М, М.З, Н.Џ као и за све ученике њихових одељења: 8/1, 6/1, 5/3, као и израда плана заштите за ученика И.Ш као жртви физичког насиља (ударац отвореном шаком). Поред тога, у  записнику је констатовано: „Тим је донео закључак да је ученик М.З. 6/1 учинио физичко насиље другог нивоа, док је С.М 8/1 имао намеру да спречи развој сукоба те је изјавио „ово не треба више да се понови“ због чега је закључак тима да овај ученик није извршио насиље, иако је према првобитно прикупљеним информацијама констатовано да је ученик С.М починио физичко насиље над учеником И.Ш“.  Даље је констаовано да је потребно израдити планове заштите од насиља за све ученике одљења: 8/1, 6/1 и 5/3 и покренути појачан васпитни рад за ученика И.Ш због учињене дискриминације. С тим у вези, Повереник истиче да је на основу утврђеног чињеничног стања и достављених доказа у допуни изјашњења ОШ “В. К“ Д. предузела све мере које је Тим за заштиту констатовао у записнику од 16.10.2023. године, и то: израда планова заштите за све ученике-учеснике догађаја од 4. и 5.9.2023. године, као и њихова одељења, и донео решење о појачаном васпитном раду за ученике И.Ш и Ј.А.
 • Повереник за заштиту равноправности истиче да Правилник о поступању установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или достојанства личности прописује да се у устaнoви интeрвeнишe у случajeвимa сумњe или утврђeнoг врeђaњa углeдa, чaсти или дoстojaнствa личнoсти и дискриминaтoрнoг пoнaшaњa, да интeрвeнциjу чинe мeрe и aктивнoсти кojимa сe дискриминaтoрнo пoнaшaњe зaустaвљa, oсигурaвa бeзбeднoст учeсникa у oбрaзoвнoм и вaспитнoм прoцeсу (oних кojи трпe – дискриминисaнa лицa, свeдoчe или чинe – извршиoци дискриминaциje), смaњуje ризик oд пoнaвљaњa, ублaжaвajу пoслeдицe зa свe учeсникe и прaтe сe eфeкти прeдузeтих мeрa. Дирeктoр, зaпoслeни и трeћa лицa имajу oбaвeзу дa прeпoзнajу дискриминaциjу, a aкo je утврђeнa, прeдузму мeрe и aктивнoсти у устaнoви прeмa учeснику у oбрaзoвaњу прoписaнe Зaкoнoм и oвим aктoм. Наведеним правилником у делу: Предузимање мера и активности према учеснику у образовању, и то за све нивое дискриминације прописано је да се план заштите од дискриминације сачињава се за конкретну ситуацију сваког од нивоа и за све учеснике – дискриминисано лице, извршиоца дискриминације и сведоке. План заштите од дискриминације зависи од: узраста и броја учесника, облика и нивоа дискриминације, последица по лице и колектив и сл. План заштите од дискриминације садржи: активности усмерене на промену понашања и ставова који су допринели дискриминаторном понашању – појачан васпитни рад и по интензитету примерен повреди законске забране (интензиван), рад са родитељем, васпитном групом, односно одељењском заједницом, укључивањем ученичког парламента и савета родитеља, а по потреби и органа управљања; носиоце тих активности временску динамику. За сваки процењени ниво дискриминације директор установе подноси пријаву надлежним органима, организацијама и службама и обавештава Министарство – надлежну школску управу, у року од 24 сата од догађаја. Пре пријаве обавља се разговор са родитељима, осим ако тим за заштиту, полиција или центар за социјални рад процене да тиме може да буде угрожен најбољи интерес детета и ученика.
 • Имајући у виду све наведено, Повереник констатује да се из достављених прилога може закључити да је школа, поводом догађаја од 4. и 5.9.2023. године предузела  мере. Повереник такође истиче да је приликом контролног надзора просветног иснпектора у ОШ „В. К.“ Дољевац од 25.10.2023. године констатовано, између остало, да је школа, поступајући по наложеним мерама из записника просветног инспектора од 13.10.2023. године, предузела радње: Одељењски старешина 5/3 одељења, дана 19. 10. 2023. године, директору Школе поднела је Захтев за појачаним васпитним радом за ученика И. Ш, због дискриминаторног понашања. Истога дана директор Школе донео је Решење о појачаном васпитном раду за ученика И. Ш. За ученике И. Ш, С. М, М. 3. и Н. Џ. сачињени су планови заштите због дискриминаторског понашања, односно изложености дискриминаторском понашању. Утврђени су сви учесници догађаја од 04. и 05. 9. 2023. године, и сачињени планови заштите од дискриминације за ученике одељења 5/3, 6/1 и 8/1 одељења. Такође утврђени су сви учесници догађаја од 04. и 05. 9. 2023. године, и сачињени планови заштите од насиља за ученике одељења 5/3, 6/1 и 8/1 одељења. На основу наведеног закључено је, да је Школа у датим роковима извршила наложене мере.

 

 

 1. МИШЉЕЊЕ

 

У поступку који је спроведен по притужби АА против ОШ „В. К.“ Д., Школа није повредила одредбе  Закона о забрани дискриминације.

Против овог мишљења није допуштена жалба нити било које друго правно средство, јер се њиме не одлучује о правима и обавезама правних субјеката.

[1] „Службени гласник РС”, број 22/09 и 52/21

[2] „Службени гласник РС“, број 22/09 и 52/21, члан 1. став 2.

[3] „Службени гласник РС”, број 98/06, 115/21 и 16/22, члан 21

[4] Закон о ратификацији Конвенције УН о правима детета (Службени лист СФРЈ – Међународни уговори”, број 15/90 и „Службени лист СРЈ – Међународни уговори”, бр. 4/96 и 2/97)

[5] „Службени гласник РС”, бр. 88/17 , 27/18 – др. закон, 10/19, 27/18-др.закон, 6/20 , 129/21 и 92/23

[6] Закон о основама система образовања и васпитања, члан 79. став 2. тачка 4.

[7] „Службенигласник РС“, број 46/19 и 104/20

[8] „Службени гласник РС“, бр. 65/18

 

 

ПOВEРEНИЦA ЗA ЗAШTИTУ РAВНOПРAВНOСTИ

Брaнкицa Jaнкoвић


microsoft-word-icon1104-23 Притужба због дискриминације на основу нациналне припадности Download


 

Print Friendly, PDF & Email
back to top