Национална припадност

1249-23 Притужба Удружења против ОШ због дискриминације ученика на основу припадности националној мањини

бр. 07-00-602/2023-02 датум: 1. 3. 2024.   МИШЉЕЊЕ Мишљење је донето у поступку поводом притужбе удружења  А.А, у име и уз сагласност Б.Б. из Р., против основне школе … и директорке В. В., због дискриминације малолетног Г. Г. на основу националне припадности и здравственог стања. У притужби је, између осталог, наведено да је Б.Б., припадница…

Опширније →
1104-23 Притужба због дискриминације на основу нациналне припадности

бр. 07-00-456/2023-02  датум: 7.12.2023.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју je поднеo AA, изјављену против ОШ „В. К.“, Д., због дискриминације на основу  националне припадности. У притужби је наведено да су на друштвеној мрежи Фејсбук видели објаву једног родитеља који је указао да је дете И.Ш,  у школу понео нож…

Опширније →
353-23 У поступку по притужби утврђена дискриминација на основу националне припадности

бр. 07-00-280/2023-02   датум: 8.11.2023.   МИШЉЕЊЕ Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је Удружење грађана „AA“ поднело против Независних дневних новина „ББ“, и то главног уредника ВВ и ГГ, одговорног уредника овог медија. У притужби и допуни притужбе, између осталог, наведено је да су Независне дневне новине „ББ“ у броју 2.288 од уторка…

Опширније →
278-23 Притужба због дискриминације на основу националне припадности

бр. 07-00-211/2023-02  датум:  26.9. 2023.     МИШЉЕЊЕ   Мишљење je донето у поступку поводом притужбe AA, изјављене против Министарства унутрашњих послова, Сектор за људске ресурсе, због дискриминације на основу националне припадности. У притужби је, између осталог, наведено да се пријавио на конкурс за упис 300 полазника на основну обуку припадника ватрогасно-спасилачких јединица, који је…

Опширније →
799-23 Притужба због дискриминације по основу националне припадности

бр. 07-00-312/2023-02   датум: 21.9.2023.                                              МИШЉЕЊE Мишљење је донето у поступку поводом притужбe коју je AA из ББ, поднела против ВВ, директорке Предшколске установе ГГ (у даљем тексту ПУ ГГ), због дискриминације на основу националне припадности или етничког порекла као личног својства. У притужби и допунама притужбе је између осталог наведено да је подноситељка притужбе…

Опширније →
805-23 Притужба због дискриминације по основу националне припадности и језика

бр. 07-00-316/2023-02   датум: 12.9.2023.                                              МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је A.A. из С. поднео против Б.Б., због дискриминације на основу националне припадности и језика. У притужби је наведено да је Б.Б. подносиоцу притужбе издало Уверење у коме је име и презиме пореског обвезника исписано ћирилицом. У притужби је даље…

Опширније →
317-23 Притужба због дискриминације на основу националне припадности у области образовања

бр. 07-00-245/2023-02 датум: 4. 8. 2023.   МИШЉЕЊЕ Мишљење је донето у поступку поводом притужбе удружења А.А, уз сагласност Б.Б, против ОШ …, због дискриминације њено троје деце (њеног сина М.К који похађа први разред, сина А.К. који похађа четврти разред и ћерке М.К. која похађа осми разред), на основу националне припадности. У притужби је…

Опширније →
948-22 Дискриминација на основу националне припадности или етничког порекла у јавној сфери

бр. 07-00-584/2022-02   датум: 8.3.2023.     МИШЉЕЊЕ Мишљење је донето у поступку поводом притужбе организације АА поднете против ББ, због дискриминације на основу националне припадности или етничког порекла. У притужби је наведено да је портал ВВ на својој Фејсбук страници објавио вест „Роми без струје из Ниша: Боле нас коментари да смо привилеговани“, која је…

Опширније →
190-22 Утврђена дискриминација на основу здравственог стања и националне припадности

бр. 07-00-208/2022-02  датум: 26.9.2022. МИШЉЕЊЕ Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју су поднели AA и ББ, родитељи мал. С.А, ученика шестог разреда ОШ „ВВ, изјављену против ОШ „ВВ, због дискриминације на основу здравственог стања и националне припадности. У притужби је наведено да је њихов син оболео од м. с., да су од пре…

Опширније →
166-168-22 Притужба због дискриминације на основу националналне припадности у области рада

бр. 07-00-183/2022-02  датум:  12. 9. 2022.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење je донето у поступку поводом притужби невладине организације …, у име и уз сагласност А. А. и Б. Б, против СЦ В. које послује у оквиру спортског привредног друштва Г, због дискриминације на основу ромске националне припадности. У притужбама је, између осталог, наведено да су…

Опширније →
back to top