Дан: 29. новембра 2023.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА ЗА ОСОБУ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ (ПОД ОПШТИМ УСЛОВИМА) У СТРУЧНОЈ СЛУЖБИ ПОВЕРЕНИКА ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ

На основу члана 32. став 7. Закона о забрани дискриминације („Службени гласник РС“, бр. 22/09 и 52/21),  члана 61. став 1. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка,116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18, 157/20 и 142/22), чл. 22 – 24. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Службени…

Опширније →
ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У СТРУЧНОЈ СЛУЖБИ ПОВЕРЕНИКА ЗА ЗАШТИТУ РАВНОПРАВНОСТИ

На основу члана 32. став 7. Закона о забрани дискриминације („Службени гласник РС“, бр. 22/09 и 52/21);  члан 61. став 1. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка,116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18, 157/20 и 142/22), члан 9. став 3. Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места…

Опширније →
1096-23 Притужба против Академије због дискриминације на основу чланства у политичким организацијама

бр. 07-00-449/2023-02   датум: 29.11.2023.     МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе АА, против Академије струковних студија и председнице ББ због дискриминације на основу чланства у политичким организацијама. У притужби је, између осталог наведено да је од 2018. године АА запослен на Академији струковних студија и да је у временском периоду од…

Опширније →
back to top