Инвалидитет

395-22 Дискриминација на основу здравственог стања и инвалидитета у области образовања

бр. 07-00-238/2022-02 датум: 9.12.2022.   МИШЉЕЊЕ    Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је, у име свог сина Л.Л., поднела његова мајка А.А. из Т., против Б.Б., згод дискриминације на основу здравственог стања и инвалидитета. У притужби је, између осталог, наведено да дечак похађа основну школу „ М. Ч. Ч.“ у О., да…

Опширније →
791-21 Притужба због дискриминације на основу инвалидитета у области рада и запошљавања

бр. 07-00-621/2021-02  датум:  15.7.2022.   МИШЉЕЊЕ Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју je поднела АА, против ББ и ВВ, пословоткиње у малопродајном објекту овог привредног друштва. Подноситељка притужбе је навела да је почела да ради у ГГ, те да је као особа са инвалидитетом приложила решење Националне службе за запошљавање и да се…

Опширније →
103-22 Притужба због дискриминације у области запошљавања или на послу на основу личног својства инвалидитет и синдикална припадност

бр. 07-00-112/2022-02      датум: 28.6.2022.   МИШЉЕЊЕ Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднео A. A. против Б. Б., директорке људских ресурса у компанији В. В., због дискриминације на основу инвалидитета и чланства у синдикалној организацији. Подносилац притужбе  је између осталог навео да је особа са инвалидитетом и да је према „решењу ПИО…

Опширније →
695-21 Мишљење по притужби против опште болнице због дискриминације по основу инвалидитета

бр. 07-00-538/2021-02   датум: 28.2.2022.     МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе АА, поднете у име малолетне ћерке, против Опште болнице „Свети Лука“ у С, због дискриминације на основу инвалидитета. У притужби је наведено да је дечије одељење Опште болнице неприступачно деци са инвалидитетом која за кретање користе колица. Такође је наведено…

Опширније →
663-21 притужба против ШУ због дискриминације ученице на основу инвалидитета у области образовања

бр. 07-00-494/2021-02  датум:  3.2. 2022.   МИШЉЕЊЕ Мишљење je донето у поступку поводом притужбе А. А. коју је поднела у име своје малолетне ћерке Б. Б, путем пуномоћнице, против Министарства просвете, науке и технолошког развоја због дискриминације на основу инвалидитета Б. Б. У притужби је наведено да Б. Б. има Даунов синдром и да је…

Опширније →
491-21 Дискриминација утврђена против градске управе по основу инвалидитета

07-00-336/2021-02 датум: 16.12. 2021. МИШЉЕЊЕ Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је, у име свог малолетног сина М.М, поднео АА из …, против Градскe управе града … (у даљем тексту: Град) због дискриминације на основу инвалидитета. У притужби и допунама притужбе, између осталог, наведено је да малолетни М.М. има аутизам, да је из…

Опширније →
478-21 Притужба против дома здравља због дискриминације по основу инвалидитета

бр. 07-00-326/2021-02   датум: 14.12.2021.     МИШЉЕЊЕ     Мишљење је донето у поступку поводом притужбе АА, поднете у име малолетне ћерке, против Дома здравља „Смедерево“ у Смедереву, због дискриминације на основу инвалидитета. У притужби је наведено да је школски диспанзер Дома здравља „Смедерево“ који се налази на другом спрату неприступачан особама са инвалидитетом, као…

Опширније →
646-21 Притужба АА против ЈГСП „Нови Сад“ због дискриминације на основу инвалидитета

бр. 07-00-00481/2021-02   датум: 14.12.2021.   МИШЉЕЊЕ Мишљење је донето у поступку поводом притужби којe је поднела, АА, против ЈГСП „Нови Сад“ Нови Сад ( у даљем тексту: ЈГСП „Нови Сад“) због дискриминације на основу инвалидитета. У притужбама је наведено да је подноситељки притужбе у више наврата било онемогућено да несметано приступи превозу на линији бр….

Опширније →
265-21 Није утврђена дискриминација на основу инвалидитета

07-00-609/2020-02 датум: 29.11.2021.године                                                    МИШЉЕЊЕ Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је АА поднео против ББ. У притужби и допунама притужбе, између осталог, наведено је да је Влада Републике Србије донела Уредбу о утврђивању Програма финансијске подршке спортским организацијама у отежаним економским условима услед пандемије COVID-19 изазване вирусом SARS-Cov-2 (у даљем…

Опширније →
288-21 притужба АА против музичке школе због дискриминације на основу инвалидитета

бр. 07-00-280/2021-02 датум: 27. 9. 2021.   МИШЉЕЊЕ Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднела A. A, у име свог малолетног сина Б. Б, против средње музичке школе В. В. и Министарства просвете, науке и технолошког развоја. У притужби је, између осталог наведено да Б. Б. има развојне потешкоће, да је похађао…

Опширније →
back to top