Nacionalna pripadnost

1001-18 Mišljenje sa preporukom po pritužbi organizacije civilnog društva protiv Centra za socijalni rad zbog diskriminacije na osnovu nacionalne pripadnosti u oblasti socijalne zaštite

МIŠLjЕNјЕ Мišlјеnjе је dоnеtо u pоstupku pоvоdоm pritužbе оrgаnizаciје civilnоg društvа…, prоtiv Cеntrа zа sоciјаlni rаd u P., zbоg diskriminаciје grupе licа rоmskе nаciоnаlnоsti kојi su intеrnо rаsеlјеnа licа. U pritužbi је nаvеdеnо dа је Cеntаr zа sоciјаlni rаd u P. оdbiо dа primi zаhtеvе zа sоciјаlnu pоmоć trоје intеrnо rаsеlјеnih licа rоmskе nаciоnаlnоsti о…

Opširnije →
1135-18 Mišljenje po pritužbi protiv OŠ, OUBujanovac i MPNTR zbog segregacije romske dece u oblasti obrazovanja

POVERENICA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI Brankica Janković   1135-18 Mišljenje po pritužbi protiv OŠ, OUBujanovac i MPNTR zbog segregacije romske dece u oblasti obrazovanja    

Opširnije →
682.18 Mišljenje po pritužbi U. A.a.I.z.ei.s.p.protiv D.Z. Z. zbog diskriminacije na osnovu nacionalne pripadnosti u oblasti javnog informisanja

07-00-00536/2018-02 datum: 8.10.2018.     MIŠLjENјE Mišlјenje je doneto u postupku povodom pritužbe udruženja „A.a.I.z. e. i s. p.“ podnete protiv D. z. „Z.“ povodom teksta objavlјenog na zvaničnoj internet stranici ove ustanove, gde je između ostalog navedeno: „Kao otežavajuću okolnost možemo navesti da se rad odvija u izrazito urbanom tkivu (A. t. br. 7…

Opširnije →
Mišljenje po pritužbi G.N. iz P. protiv Škole M. iz P. zbog diskriminacije na osnovu nacionalne pripadnosti u oblasti obrazovanja

POVERENICA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI Brankica Janković   Mišljenje po pritužbi G.N. iz P. protiv Škole M. iz P. zbog diskriminacije na osnovu nacionalne pripadnosti u oblasti obrazovanja  

Opširnije →
1092-17 V.R.C.D. protiv PU Novi Sad, PI Detelinara zbog diskriminacije na osnovu nacionalne pripadnosti u oblasti pružanja usluga

07-00-563/2017-02 datum: 8.6.2018. MIŠLjENјE Mišlјenje je doneto u postupku povodom pritužbe V. R. C. D, podnete u ime maloletnog D.G. protiv Policijske uprave Novi Sad, Policijske ispostave Detelinara. U pritužbi je navedeno da je policijski službenik N. N, 9. februara 2017. godine, prilikom intervencije u Osnovnoj školi „D. O.“ u N. S. ošamario maloletnog D.G,…

Opširnije →
Pritužba M.S. protiv OŠ zbog diskriminacije na osnovu nacionalne pripadnosti u oblasti obrazovanja

07-00-115/2018-02 datum: 5.6.2018.     MIŠLjENјE   Mišlјenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podnela M. S. iz M. protiv OŠ „D. B. V.“ u M. U pritužbi je navedeno da su njenog sina A. S, od prvog dana kada je krenuo u školu „srpska deca zvala Ciganinom“, tukla i šutirala, kao i…

Opširnije →
Pritužba Z.D. protiv O. bolnice S. zbog diskriminacije na osnovu nacionalne pripadnosti u postupku zapošljavanja

07-00-263/2017-02 datum: 17.10. 2017. godine   MIŠLjENјE   Mišlјenje je doneto u postupku povodom pritužbe Z.D. iz B. protiv O. bolnice Š. zbog diskriminacije na osnovu nacionalne pripadnosti. U pritužbi je navedeno da iako se veliki broj puta prijavlјivao na konkurse ove bolnice i prilagao svu traženu dokumentaciju i ispunjavao sve propisane uslove nije uspeo…

Opširnije →
Pritužba P. protiv Srbija voz zbog diskriminacije po osnovu etničkog porekla u oblasti pružanja usluga

07-00-211/2017-02 datum: 7. 9. 2017.     MIŠLjENјE   Mišlјenje je doneto u postupku povodom pritužbe Nevladine organizacije P, B. protiv „Srbija voz“ a. d. Beograd. U pritužbi je navedeno da je na Glavnoj železničkoj stanici Beograd, kondukter voza na relaciji Beograd – Šid (red vožnje 2208), koji je trebalo da krene u 15:30 časova,…

Opširnije →
Pritužba NSRNM protiv GCSR N.B. zbog diskriminaicje na osnovu pripadnosti romskoj nacionalnoj manjini u oblasti pružanja socijalne zaštite

07-00-165/2017-02 datum: 24.8.2017. MIŠLjENјE       Mišlјenje je doneto u postupku povodom pritužbe Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine, u ime Z. S. protiv Gradskog centra za socijalni rad, Odelјenja Novi Beograd, povodom donošenja Privremenog zaklјučka o obezbeđivanju smeštaja za maloletnu B. S. U pritužbi je navedeno da je ova odluka doneta bez ikakvih dokaza,…

Opširnije →
Pritužba S.S. protiv N.S. zbog diskriminacije po osnovu nacionalne pripadnosti u obalsti rada

07-00-89/2017-02 datum: 7. 7. 2017.       MIŠLJENJE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe S.S. iz N. protiv N.S. iz N. U pritužbi je navedeno da 7. decembra 2016. godine u prostorijama poslodavca, Gerontološki centar u N, N.S. rekao podnositeljki pritužbe sledeće reči: „Vrati se u čergu iz koje si došla, tamo…

Opširnije →
back to top