1104-23 Pritužba zbog diskriminacije na osnovu nacinalne pripadnosti

br. 07-00-456/2023-02 datum: 7.12.2023.

 

MIŠLjENjE

 

Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podneo AA, izjavljenu protiv OŠ „V. K.“, D., zbog diskriminacije na osnovu  nacionalne pripadnosti. U pritužbi je navedeno da su na društvenoj mreži Fejsbuk videli objavu jednog roditelja koji je ukazao da je dete I.Š,  u školu poneo nož sa namerom da povredi decu romske nacionalnosti. U izjašnjenju na pritužbu, direktor škole je opisao događaj od 4. i 5. 9. 2023. godine, kada su učenici  odeljenja prijavili pomoćnoj radnici da učenik tog odeljenja I.Š. ima nož u rancu. Prema rečima I.Š, nož je poneo kako bi se eventualno odbranio i kako bi zaplašio učenike 8. razreda sa kojima je prethodnog dana ušao u sukob (u autobusu pri povratku kući, učenik je ponavljao repliku iz filma „What s up nigga?“, koja nije bila upućena nikom konkretno; učenik I.Š je sedeo na spratu autobusa a učenici S.M i N.Dž koji su se osetili prozvanim, sedeli su u prizemlju autobusa). Pri izlasku iz autobusa I.Š je dobio udarac u potiljak otvorenom šakom nakon čega se rasplakao. U izjašnjenju na pritužbu, škola je navela konkretne mere i aktivnosti koje je preduzela povodom ovog događaja i dostavila dokaze. U toku postupka, utvrđeno je da škola, osnosno Tima za zaštitu od diskriminacije, nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja na sastanku od 5.9.2023. godine, povodom diskriminatornog ponašanja učenika I. Š. najpre obavio procenu težine oblika diskriminacije i predložio konkretne mere, koje su nakon toga sprovedene, a među kojima su: pojačan vaspitni rad za učenika I. Š, kao i pokrenut vaspitno-disciplinski postupak, izrađen je individualni plan zaštite od diskriminacije za učenike I.Š, S.M, M.Z, N.Dž kao i za sve učenike njihovih odeljenja, kao i izrađen plana zaštite za učenika I.Š kao žrtvi fizičkog nasilja (udarac otvorenom šakom). Dalje, utvrđeno je da je uspostavljena saradnja sa: Centrom za socijalni rad, Policijskom stanicom u D. i Policijskom upravom u N.. S tim u vezi, Poverenik je ukazao na mere i aktivnosti koje su propisane Pravilnikom o postupanju ustanove u slučaju sumnje ili utvrđenog diskriminatornog ponašanja i vređanja ugleda, časti ili dostojanstva ličnosti, kojima su propisane prevetnivne i interventne mere koje je ustanova u obavezi da preduzme, a koje su u konkretnom slučaju i sprovedene. Poverenik je prilikom razmatranja ovog predmeta imao u vidu i nalaz prosvetnog inspektora koji je izvršio vanredni inspekcijski nadzor, a zatim i kontrolni inspekcijski nadzor, u kojem je konstatovano da je škola izvršila naložene mere. Poverenik je, nakon sprovedenog postupka utvrdio da je škola preduzela aktivnosti i mere povodom događaja od 4. i 5.9.2023. godine zbog čega je dato mišljenje da OŠ „V. K.“ Doljevac nije povredila odredbe  Zakona o zabrani diskriminacije.

 

 

 

 1. TOK POSTUPKA
  • Povereniku za zaštitu ravnopravnosti pritužbu je podneo AA, izjavljenu protiv OŠ „V. K.“ D., zbog diskriminacije na osnovu nacionalne pripadnosti.
  • U pritužbi je navedeno:
 • da su na društvrnoj mreži facebook saznali da je učenik (I.Š.) koji pohađa OŠ „V. K.“ u P., dana 4.9.2023. godine po povratku iz škole u autobusu vređao i provocirao decu romske nacionalnosti, nakon čega je jedan dečak romske nacionalnosti iznerviran zbog raznih uvreda po osnovu nacionalne pripadnosti nakon izlaska iz autobusa udario učenika I.Š, a onda je I.Š. pretio „videćete vi sutra“;
 • da je sledećeg dana, 5.9.2023. godine, učenik I.Š poneo nož u školu i pohvalio se svom drugaru da je nož poneo kako bi „povredio cigane“, nakon čega je prijavljen školskom policajcu i nož je oduzet;
 • da su iz škole dobili obaveštenje da je slučaj prijavljen policiji i da oni tu više ništa ne mogu;
 • da je škola u obavezi da zaštiti svu decu od diskriminacije i nasilja, da konstantno sprovodi prevntivne mere i aktivnosti u cilju stvaranja bezbednijeg okruženja, a sve u skladu sa Pravilnikom o postupanju ustanove u slučaju sumnje ili utvrđenog diskriminatornog ponašanja i vređanja ugleda, časti ili dostojanstva ličnosti.

U pritužbi je naveden link, odnosno facebook objava.

 • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti sproveo je postupak u cilju utvrđivanja pravno relevantnih činjenica i okolnosti, u skladu sa članom 37. Zakona o zabrani diskriminacije[1], te je zatražio izjašnjenje na navode iz pritužbe od OŠ „V. K.“ D. U izjašnjenju direktora OŠ „V. K.“, između ostalog, navedeno:
 • da je osnov pritužbe događaj koji će škola detaljno opisati a zatim navesti konkretne mere koje je škola preduzela, u skladu sa zakonom;
 • da su 5.9.2023. godine učenici prijavili pomoćnoj radnici da učenik tog odeljenja I.Š. ima nož u rancu. Radnica je o nožu obavestila policijskog službenkau školi, a za to vreme učenici događaj su prijavili i psihologu škole, koja je dalje obavestila ostale članove stručne službe, a zatim su obavešteni i članovi Tima za zaštitu. Za to vreme policjski službenik je obavljao razgovor sa učenikom u hodniku, nakon čega su se pedagozi priključile i premestile razgovor u prostorije stručne službe. Prema rečima I.Š, nože je poneo kako bi se eventualno odbranio i kako bi zaplašio učenike 8. razreda sa kojima je prethodnog dana ušao u sukob (u autobusu pri povratku kući, učenik je ponavljao repliku iz filma „What s up nigga?“, koja nije bila upućena nikom konkretno; učenik I.Š je sedeo na spratu autobusa a učenici S.M i N.Dž koji su se osetili prozvanim, sedeli su u prizemlju autobusa). Pri izlasku iz autobusa I.Š je dobio udarac u potiljak otvorenom šakom nakon čega se rasplakao. Učenik je u tom trenutku mislio da ga je udario S.M. ali se kasnije ispostavilo da je to učinio M.Z.;
 • da je učenik I.Š ove školske godine tek prešao u školsku zgradu u kojoj se ostvaruje nastava za učenike od 5.do 8. razreda, tako da je septembar period adaptacije učenika i na novu zgradu i na starije školske dgugove. Kako je 4.9. 2023. bio tek drugi nastavni dan u ovoj školskoj godini, navedeno je da učenik nije imao vremena i mogućnosti da uđe u dublji sukob i razvije mržnju prema navedenim učenicima;
 • da je povodom ovog događaja škola preduzela sve neophodne aktivnosti koje su obavezne zakonom, koje su pojedinačno navedene, među kojima je i: sastanci Tima za zaštitu, zahtevi za pojačanim vaspitnim radom sa učenicima koji su učestvovali u događaju i individualni planovi zaštite, prijava događaja na platformi „Čuvam te“, obaveštenje i uključivanje u rad policijske stanice D., Centra za socijalni rad D., Višeg javnog tužioca N., anketiranje učenika od 5. do 8. razreda- Kako se osećate u autobusu i školi, realizacija mera iz individualnih planova zaštite;
 • da škola godinama unazad sprovodi aktivnosti u cilju prevencije nasilja, zanemarivanja i diskriminacije, među kojima su: Ne rugaj se-prezentacija, Tolerancija- likovni i literarni radovi, čarobne reči-izvini i hvala, Dan roze majci, sad znam kako sa problemima-radionica, obeležavanje dana Roma i dr.
 • da je škola u tekućoj školskoj godini realizovala aktivnosti, u vezi sa ovim događajem i to: Učenički parlament je odradio i prezentovao PPP na temu diskriminacija za sve učenike od 5.8. razreda, u 5. razredu realizovana radionica na temu “Priča raste kružeći“, u 8. razredu realizovana je radionica „Kako mi to izgledamo zajedno naše individualne razlike“, radionice u 5. i 6. razredu „Tolerancija i diskriminacija“
 • da je oprečno navodima iz pritužbe činjenica da je najbolja drugarica učenika I.Š. upravo devojčica romske nacionalnosti;
 • -da je otac učenika 8. razreda S.M, jednog od aktera događaja, izneo neproverene informacije o samom događaju putem društvene mreže Fejsbuk i na taj način pokrenuo lavinu negativnih komentara kako na račun deteta, tako i na račun škole. U vezi sa navodima ovog roditelja da je protiv učenika I.Š i ranije bilo prijava, napomenuli su da do sada nije bilo ovakvih pritužbi, kao i da protiv učenika nisu izricane vaspitne mere u dosadašnjem školovanju. Ovakvom objavom došlo je do potencijalnog izazivanja nacionalne netrpeljivosti i mržnje koje nisu prouzrukovane činjenjem ili nečinjenjem škole, već neistinitom objavom. Zbog toga je učenik I.Š. sledećeg dana bio izložen sekudarnoj traumi zbog neprijatnih komentara na ulici i školi. Kao i svakom detetu, I.Š je neophodna pomoć i podrška u korigovanju njegovog ponašanja, a ne treba zanemariti ni činjenicu da je reč o učeniku iz osetljive društvene grupe;
 • da se nakon objave na društvenoj mreži fejsbuk pojavljuje tekst J.- građanski pokret O. R., na sajtu „Romski kutak“, u kojem je izneto mnogo neproverenih i neistinitih informacija;
 • da je vaspitno-discipliiski postupak protiv učenika OŠ “V. K.” D. okončan rešenjem o izricanju vaspitno-disciplinske mere del.br.01-1471/23 od 6.10.2023;
 • da od 5. 9. 2023. godine nije bilo nikakvih problema između aktera inicijalnog događaja. Isti akteri, kao i njihova odeljenja, aktivno učestvuju u realizaciji planiranih aktivnosti iz planova zaštite. Učenik iz 5/3 sa kojim je vođen vaspitno-disciplinski postupak, bio je uključen u priredbu povodom Dana škole u recitalu. Isti je pripremio i prezentovao PPP u svom odeljenju, a do kraja polugodišta će prezentovati u svim odeljenjima od 5. do 8. razreda;
 • da je pedagoški asistent sa predstavnicima svakog odeljenja obeležio Svetski dan romskog jezika prigodnom radionicom u kojoj je pravio paralelu između romskog jezika sa srpskim, ukrajinskim i francuskim jezikom (iskoristili smo potencijale naših učenika koji dolaze sa navedenih podneblja). Zbog velikog broja odeljenja u prilogu se nalaze slike ekrana es Dnevnika samo jednog odeljenja po rezredu;
 • da su predstavnici Učeničkog parlamenata uspešno realizovali aktivnost koja se ogledala u prezentovanju sadržaja na temu Diskriminacija u svim odeljenjima od 5. do 8. razreda a takođe napravljen je i pano koji stoji u holu škole;
 • da s obzirom da „živimo u vremenu koje je prepuno izazova, kako za društvo u celini, tako i za obrazovni sistem naše države, a posebno za najosetljivije i najranjivije mađu nama-decu i učenike, mišljenja smo da samo zajedničkim naporima svih pojedinaca i institucija koje su pozvane da daju svoj doprinos, tim izazovima možemo adekvatno odgovoriti u najboljem interesu dece“. Naveli su dalje da plasiranje neproverenih, senzacionalističkih vesti i optužbi u medijima, na društvenim mrežama ili bilo koji vid javnog mnjenja, ne predstavlja rešenje bilo kog problema, a može doneti mnogo štete. Dalje su naveli da su uputili molbu, da, ukoliko postoji sumnja ili bilo kakva naznaka da se u školi dešava nešto što se kosi sa zakonskim odredbama i ugrožava prava bilo koje ciljne grupe, da se pojedinci ili grupe koje ovakve slučajeve prepoznaju obrate školi, kako bi u neposrednoj komunikaciji, uz argumente i sagledavanje problema iz različitih uglova i zajedničko uključivanje svih relevantnih institucija reagovali i eventualne probleme i nedoumice rešili. Na kraju su istakli da je Škola „Vuk Karadžić“ Doljevac opredeljena na nultu toleranciju prema nasilju i diskriminaciji.

Uz izjašnjenje su dostavljeni dokazi koji su navedeni u prilogu činjeničnih navoda iz izjašnjenja na pritužbu.

 • Ministarstvo prosvete-Sektor za inspekcijske poslove je Povereniku dostavilo zapisnik o vanrednom inspekcijskom nadzoru u OŠ „V. K.“ od 13.10.2023. godine i zapisnik o kontrolnom inspekcijskom nadzoru u OŠ „V. K.“ u D. od 25.10.2023. godine.

 

 1. ČINjENIČNO STANjE

 

 • Na osnovu dostavljenih dokaza i to evidencije neprimerenog ponašanja i izjave pomoćne radnice škole od 9. 2023. godine, utvrđeno je da su učenici prijavili pomoćnoj radnici škole neprimereno ponašanje učenika  I. Š, koji je tog dana u školu poneo nož. Pomoćna radnica je prijavljeno neprimereno ponašanje zabeležila  5. 9. 2023.godine, u kome je naznačeno: „učenici  prijavili su da je njihov drug iz odeljenja  I.Š. poneo nož u školu“ i o istom obavestila školskog policajca.
 • Uvidom u Zapisnik sa sastanka Tima za zaštitu, br. 02-1274/23 od 5. 9. 2023. godine, utvrđeno je da je najpre konstatovano ko je sastanku prisustvovao, dalje je istim zapisnikom, u okviru prve tačke Dnevnog reda: Utvrđivanje činjenica u vezi sa događajem u školskom autobusu i školi, između ostalog konstatovano, da je pedagog škole obavestila prisutne da su učenici prijavili pomoćnoj radnici da je učenik I. Š. poneo nož, a ona o tome obavestila školskog policajca, te da su učenici istovremeno o tome obavestili i psihologa škole. Takođe, u zapisniku je navedeno i : „Prema rečima I. nož je poneo kako bi se odbranio i kako bi zaplašio učenike 8. razreda sa kojima je prethodnog dana, u školskom autobusu, na povratku kući ušao u verbalni, a prema njegovim rečima i fizički sukob (dobio je ćušku od učenika S. M. 8. raz.) .U okviru druge tačke Dnevnog reda, sa sastanka Tima za zaštitu konstatovano je i: „O opisanom događaju, odmah po saznanju, obavešteni su roditelji/hranitelji koji su se u najkraćem roku odazvali pozivu škole, i navođenje njihovih imena. Dalje, u zapisniku je navedeno da je stav Tima za zaštitu, na osnovu prikupljenih informacija, da je učenik I. Š. načinio: težu povredu obaveza učenika – unošenje hladnog oružja (nož) u školu i školski autobus; diskriminaciju nad učenicima romske nacionalnosti – prvi nivo; nasilje nad radnicima škole – pedagozima, u vezi sa čim je Tim doneo sledeće zaključke: za I. Š. da se pokrene pojačan vaspitni rad, vaspitno-disciplinski postupak, izradi individualni plan zaštite, uspostavi saradnja sa: Centrom za socijalni rad, Policijskom stanicom u D. i Policijskom upravom u N., kao i da se sa majkom uspostavi tesna saradnja u cilju osnaživanja u vaspitnoj ulozi; 2. za S. M. da se pokrene pojačan vaspitni rad, izradi individualni plan zaštite, uspostavi tesna saradnja sa roditeljima učenika i škole; 3. za M. 3. da se pokrene pojačan vaspitni rad, izradi individualni plan zaštite, uspostavi tesna saradnja sa hraniteljima učenika i škole.
 • Utvrđeno je da je odeljenjska starešina direktoru škole podnela zahtev za pojačanim vaspitnim radom za učenika I.Š, zbog diskriminatornog ponašanja, a direktor škole je doneo rešenje o pojačanom vaspitnom radu za učenika I.Š. Takođe, dana 5. 9. 2023. godine,odeljenska starešina je direktoru škole podnela zahtev za pokretanje vaspitno-disciplinskog postupka za učenika I.Š. broj 02-1283/23, zbog toga što je „u školu poneo nož jer se zbog sukoba sa učenicima starijih razreda nije osećao bezbedno“. Dalje je utvrđeno da je 9. 2023. godine, direktor škole doneo Zaključak bp 01-1285/23 o pokretanju vaspitno-disciplinskog postupka protiv učenika I. Š. za učinjenu težu povredu obaveze učenika iz člana 83. stav 3. tačka 5) Zakona i člana 212. stav 1. tačka 5) Statuta Škole.
 • Utvrđeno je da je odeljenjska starešina, 5. 9. 2023. godine direktoru škole podnela zahtev za pojačanim vaspitnim radom nad učenikom S. M. broj 02-1277-01/23 zbog toga što je „u školskom autobusu, u povratku iz škole, odreagovao na rečenicu „What’s up nigga? koju je izgovorio učenik I. Š. tako što mu je udario ćušku“. Istog dana, direktor je doneo Rešenje br. 02-1281/23-01, o pojačanom vaspitnom radu za S. M. Odeljenjska starešina je 5. 9. 2023. godine direktoru škole podnela zahtev za pojačanim vaspitnim radom nad učenikom M. 3. Br. 02-1277-02/23 23 zbog „fizičkog kontakta sa učenikom I. Š. na autobuskoj stanici“. Istog dana, direktor je doneo Rešenje broj 02-1281/23-02, o pojačanom vaspitnom radu za M. 3.
 • Utvrđeno je da su sačinjeni planovi  zaštite zbog diskriminatornog ponašanja, odnosno izloženosti diskriminatornom ponašanju za sledeće učenike – učesnike:Š, S. M., M.Z i N.Dž. Takođe, utvrđeno je da je Tim za zaštitu od diskriminacije, nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja zasedao 16.10.2023. godine, kojom prilikom je za učenike S.M i M.Z procenjen nivo nasilja, za učenika I. Š. konstatovana da je potrebna izrada plan zaštite od nasilja, zatim pokrenuti pojačan vaspitni rad za učenika J.A, zbog učinjenog drugog nivoa socijanog nasilja i izrada individualnog plana zaštite za ovog učenika, kao i da je potrebno izraditi planove zaštite od nasilja za sve učenike odeljenja 8/1, 6/1 i 5/3.
 • Utvrđeno je da je dopisom br. 02-1275/23 od 5.9 2023. godine o nošenju hladnog oružja — noža u školu obavešten Centar za socijalni rad u D., kao i Policijska uprava N. i PS D.
 • Uvidom u zapisnik sa sastanka Učeničkog parlamenta od 25.10.2023. godine, utvrđeno je, između ostalog, da su predstavnici učeničkog parlamenta pezentovali sadržaj na temu „Diskriminacija“ u svim odeljenjima od 5.8. razreda.
 • Utvrđeno je da je Ministarstvo prosvete-Sektor za inspekcijske poslove izvršilo vanredni ispekcijski nadzor u OŠ „V. K.“ u Doljevcu 13.10.2023. godine, a zatim i kontrolni inspekcijski nadzor u ovoj školi 25.10. 2023. godine. Zapisnikom o konktrolnom inspekcijskom nadzoru od 25.10.2023. godine, navedeno je da „je zaključeno da je škola u datum rokovima izvršila naložene mere, koje su bile konstatovane i naznačene u zapisniku o vanrednom inspekcijskom nadzoru od 13.10.2023. godine.
 1. MOTIVI I RAZLOZI ZA DONOŠENjE MIŠLjENjA

 

 • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, prilikom odlučivanja u ovom predmetu, imao je u vidu navode iz pritužbe i izjašnjenja, dostavljene dokaze, kao i antidiskriminacione propise.

 

Pravni okvir

 

 • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je ustanovljen Zakonom o zabrani diskriminacije[2] kao samostalan državni organ, nezavisan u obavljanju poslova utvrđenih zakonom. Odredbama člana 33. Zakona o zabrani diskriminacije propisana je nadležnost Poverenika za zaštitu ravnopravnosti. Jedna od osnovnih nadležnosti Poverenika jeste da prima i razmatra pritužbe zbog diskriminacije, daje mišljenja i preporuke u konkretnim slučajevima diskriminacije i izriče zakonom utvrđene mere. Pored toga, Poverenik je ovlašćen da pokreće sudske postupke za zaštitu od diskriminacije i podnosi zahteve za pokretanje prekršajnog postupka zbog povreda odredaba kojima se zabranjuje diskriminacija. Poverenik je, takođe, ovlašćen da upozorava javnost na najčešće, tipične i teške slučajeve diskriminacije i da organima javne vlasti preporučuje mere za ostvarivanje ravnopravnosti i zaštite od diskriminacije.

 

 • Ustav Republike Srbije[3] zabranjuje svaku diskriminaciju, neposrednu ili posrednu, po bilo kom osnovu, a naročito po osnovu rase, pola, nacionalne pripadnosti, društvenog porekla, rođenja, veroispovesti, političkog ili drugog uverenja, imovnog stanja, kulture, jezika, starosti, psihičkog ili fizičkog invaliditeta.

 

 • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti konstatuje da je Republika Srbija 1990. godine ratifikovala Konvenciju o pravima deteta[4], koja u članu 28. propisuje da dete, pored ostalog, ima pravo na obrazovanje i da je država dužna da osigura obavezno i besplatno osnovno obrazovanje za sve, da omogući da obrazovne i stručne informacije i saveti budu dostupni svoj deci i preduzme mere za redovno pohađanje škole i smanjenje stope napuštanje škole. Članom 2. određeno je da će ugovornice poštovati i obezbeđivati prava utvrđena Konvencijom svakom detetu koje se nalazi pod njihovom jurisdikcijom bez obzira na rasu, boju kože, pol, jezik, veroispovest, političko ili drugo uverenje, nacionalno, etničko ili socijalno poreklo, imovinsko stanje, onesposobljenost, rođenje ili drugi status deteta, njegovog roditelja ili zakonskog staratelja. Ciljevi obrazovanja regulisani su odredbama člana 29. stav 1. kojima je propisano da obrazovanje deteta treba da bude usmereno na sveobuhvatan razvoj punog potencijala deteta, uz razvijanje poštovanja ljudskih prava, pojačan osećaj identiteta pripadnosti i njegovu ili njenu socijalizaciju i interakciju sa drugima i sa okruženjem. Takođe, odredbama člana 19. propisana je obaveza države ugovornice da preduzme odgovarajuće zakonske, administrativne, socijalne i obrazovne mere za zaštitu deteta od svih oblika fizičkog ili mentalnog nasilja, povređivanja ili zlostavljanja, zapostavljanja ili nemarnog postupanja, maltretiranja ili eksploatacije, uključujući seksualno zlostavljanje, dok je pod brigom roditelja, zakonskih zastupnika ili bilo koje druge osobe koja se brine o detetu.

 

 • Komitet za prava deteta doneo je Opšti komentar broj 1. o ciljevima obrazovanja u kojem su ciljevi obrazovanja iz Konvencije postavljeni kao ciljevi koji su direktno povezani sa ostvarenjem detetovih ljudskih prava i dostojanstva. Takođe, Opštim komentarom broj 1. propisano je da diskriminacija po bilo kom osnovu navedenom u članu 2. Konvencije, vređa ljudsko dostojanstvo deteta i u stanju je da podrije ili čak uništi sposobnost deteta da ima koristi od mogućnosti koje mu pruža obrazovanje. Sva diskriminatorna postupanja u ovom dokumentu su navedena kao postupci koji su u direktnoj suprotnosti sa zahtevima da obrazovanje treba da bude usmereno na razvoj detetove ličnosti, talenata i mentalnih i fizičkih sposobnosti do krajnjih granica. Komitet je takođe naglasio i vezu između člana 29. stav 1. i borbe protiv rasizma, rasne diskriminacije, ksenofobije i srodne netolerancije. Takođe je istaknuto da rasizam i srodne pojave cvetaju tamo gde postoji neznanje, neosnovani strahovi od rasnih, etničkih, verskih, kulturnih i jezičkih ili drugih oblika razlike, iskorišćavanje predrasuda, ili učenje ili širenje iskrivljenih vrednosti. Pouzdan i trajan lek za sve ove propuste jeste obezbeđivanje takvog obrazovanja koje podstiče razumevanje i poštovanje vrednosti promovisanih članom 29. stav 1, uključujući poštovanje razlika, i koje se suprotstavlja svim oblicima diskriminacije i predrasuda. Naglašeno je da je važno usredsrediti se na detetovu sopstvenu zajednicu prilikom nastave o ljudskim i dečjim pravima i principima nediskriminacije, jer takva nastava može delotvorno da doprinese sprečavanju i eliminaciji rasizma, etničke diskriminacije, ksenofobije i srodne netolerancije.
 • Ustavna zabrana diskriminacije bliže je razrađena Zakonom o zabrani diskriminacije, kojim je diskriminacija definisana kao svako neopravdano pravljenje razlike ili nejednako postupanje, odnosno propuštanje (isključivanje, ograničavanje ili davanje prvenstva), u odnosu na lica ili grupe kao i članove njihovih porodica, ili njima bliska lica, na otvoren ili prikriven način, a koja se zasniva na rasi, boji kože, precima, državljanstvu, nacionalnoj pripadnosti ili etničkom poreklu, jeziku, verskim ili političkim ubeđenjima, polu, rodu, rodnom identitetu, seksualnoj orijentaciji, polnim karakteristikama, novoom prihoda, imovnom stanju, rođenju, genetskim osobenostima, zdravstvenom stanju, invaliditetu, bračnom i porodičnom statusu, osuđivanosti, starosnom dobu, izgledu i članstvu u političkim, sindikalnim i drugim organizacijama i drugim stvarnim, odnosno pretpostavljenim ličnim svojstvima. Pored toga, članom 19. propisano je da svako ima pravo na predškolsko, osnovno, srednje i visoko obrazovanje i stručno osposobljavanje pod jednakim uslovima, u skladu sa zakonom, kao i da je zabranjeno licu ili grupi lica, na osnovu njihovog ličnog svojstva, otežati ili onemogućiti upis u vaspitno-obrazovnu ustanovu ili isključiti ih iz ovih ustanova, otežati ili uskratiti mogućnost praćenja nastave i učešća u drugim vaspitnim, odnosno obrazovnim aktivnostima, razvrstavati učenike po ličnom svojstvu, zlostavljati ih i na drugi način neopravdano praviti razliku i nejednako postupanje prema njima.

 

 • Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja[5] propisano je da je ustanova, odnosno da su zaposleni u ustanovi dužni da obezbede ostvarivanje prava deteta i učenika, a naročito pravo na zaštitu od diskriminacije, nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja[6]. Odredbama člana 7. propisani su opšti principi obrazovanja i vaspitanja, među kojima su i jednakost i dostupnost ostvarivanja prava na obrazovanje i vaspitanje zasnovanom na socijalnoj pravdi i principu jednakih šansi bez diskriminacije. Jedan od propisanih ciljeva obrazovanja i vaspitanja (član 8.) jeste i obezbeđivanje dobrobiti i podrška celovitom razvoju deteta, učenika i odraslog, kao i obezbeđivanje podsticajnog i bezbednog okruženja za celoviti razvoj deteta, učenika i odraslog, razvijanje nenasilnog ponašanja i uspostavljanje nulte tolerancije prema nasilju.

 

 • Pravilnik o protokolu postupanja u ustanovi u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje,[7] propisan je sadržaj i načini sprovođenja preventivnih i interventnih aktivnosti, uslovi i načini za procenu rizika, načini zaštite od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, kao i praćenje efekata preduzetih mera i aktivnosti. U delu koji se odnosi na prevenciju nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, propisano je da su zaposleni svojim kvalitetom rada (obrazovno-vaspitnim, vaspitnim, stručnim i drugim radom) i primenom različitih metoda, oblika rada i aktivnosti obezbeđuju podsticajnu i bezbednu sredinu. U ustanovi odeljenski starešina, vaspitač, nastavnik i stručni saradnik izborom odgovarajućih sadržaja i načina rada doprinose sticanju kvalitetnih znanja i veština i formiranju vrednosnih stavova za uzajamno razumevanje, uvažavanje različitosti, konstruktivno prevazilaženje sukoba i dr. U delu koji se odnosi na interventne aktivnosti propisano je da se u ustanovi interveniše na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje, kada se ono dešava ili se dogodilo između: dece ili učenika (vršnjačko nasilje); zaposlenog i deteta, odnosno učenika; roditelja i deteta, odnosno učenika; roditelja i zaposlenog; učenika i zaposlenog, kao i kada nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje čini treće lice u odnosu na dete, učenika, zaposlenog ili roditelja. Ustanova je dužna da interveniše uvek kada postoji sumnja ili saznanje da dete i učenik trpi nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje, bez obzira na to gde se ono dogodilo, gde se događa ili gde se priprema.

 

 • Pravilnikom o postupanju ustanove u slučaju sumnje ili utvrđenog diskriminatornog ponašanja i vređanja ugleda, časti ili dostojanstva ličnosti[8], propisano je postupanje ustanove kada se posumnja ili utvrdi diskriminatorno ponašanje, način sprovođenja preventivnih i interventnih aktivnosti, obaveze i odgovornosti deteta, učenika, odraslog, roditelja, zaposlenog, trećeg lica u ustanovi, organa i tela ustanove i druga pitanja od značaja za zaštitu od diskriminacije. Pravilnik propisuje da prevencija diskriminacije, kao i vređanje ugleda, časti ili dostojanstva ličnosti jesu mere i aktivnosti koje preduzima ustanova da se predupredi svaki oblik diskriminatornog ponašanja. Preventivnim merama i aktivnostima u ustanovi stvara se sigurno i podsticajno okruženje, neguje atmosfera saradnje, uvažavanja i konstruktivne komunikacije, razvija pozitivan sistem vrednosti. Programom prevencije diskriminacije i diskriminatornog ponašanja i vređanja ugleda, časti ili dostojanstva ličnosti određuju se mere i aktivnosti kojima se obezbeđuje ostvarivanje ciljeva prevencije svih oblika diskriminacije i diskriminatornog postupanja i predstavlja deo školskog programa i razvojnog plana, a konkretizuje se godišnjim planom rada ustanove. Takođe, pravilnik dalje propisuje da ustanova ima Tim za zaštitu od diskriminacije, nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, čije su nadležnosti propisane ovim pravilnikom, a koga obrazuje direktor ustanove. Dalje, Pravilnikom je propisano da se u ustanovi interveniše u slučajevima sumnje ili utvrđenog vređanja ugleda, časti ili dostojanstva ličnosti i diskriminatornog ponašanja iz rasističkih, seksističkih, homofobičnih, ksenofobičnih, islamofobičnih, antisemitskih, anticiganističkih ili drugih oblika diskriminatornog ponašanja prema licu, a naročito mlađem, slabijem, sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, i drugim pretpostavljenim ili stvarnim ličnim svojstvima. Radi preduzimanja odgovarajućih mera i blagovremenog reagovanja na rizike od diskriminatornog ponašanja učesnika u obrazovanju, sačinjava se matrica za procenu nivoa diskriminacije, tako što se uočeno diskriminatorno ponašanje svrstava se u jedan od tri nivoa diskriminatornog ponašanja, u zavisnosti od:1) uzrast učesnika u obrazovanju; 2) intenzitet, trajanje i učestalost diskriminatornog ponašanja; 3) oblik i način diskriminatornog ponašanja – uznemiravanje i ponižavajuće postupanje; 4) posledica diskriminatornog ponašanja. Pravilnik dalje propisuje da je jedno od postupanja i preduzimanje mera i aktivnostiprema učesniku u obrazovanju, i to za sve nivoe diskriminacije.

Analiza navoda iz pritužbe, izjašnjenja i dokaza sa aspekta antidiskriminacionih propisa

 

 • Imajući u vidu predmet ove pritužbe, u konkretnom slučaju je potrebno utvrditi da li je Osnovna škola „V. K.“ D., povredila odredbe Zakona o zabrani diskriminacije, odnosno da li je, sa aspekta Zakona o zabrani diskriminacije OŠ „V. K.“ preduzela neophodne mere i aktivnosti povodom događaja koji je predmet pritužbe. Poverenik ističe da je u konkretnom slučaju važna primena pravila o preraspodeli tereta dokazivanja iz člana 45. Zakona o zabrani diskriminacije. Prema ovom pravilu, u konkretnom slučaju, ukoliko podnosilac pritužbe učini verovatnim akt diskriminacije, teret dokazivanja da usled tog akta nije došlo do povrede načela jednakih prava i obaveza leži na OŠ „V. K.“ D. Tokom postupka, analizom navoda pritužbe, izjašnjenja i dostavljenih dokaza, utvrđeno je da je učenik Š dana 4.9.2023. godine diskriminatorno postupao prema učenicima romske nacionalnosti na taj način što je izgovorio: Whats up nigga“ u autobusu pri povratku iz škole. Tom prilikom ušao je u verbalni sukob sa učenicima S.M., M.Z i N.Dž, a sa jednim od  učenika (M.Z) i u fizički sukob. Sledeće dana, učenik I.Š poneo je nož u školu, što je rekao svojim drugarima, nakon čega su ga oni odmah prijavili pomoćnoj radnici škole, a školski policajac je oduzeo nož. U zapisniku Tima za zaštitu od 5.9.2023. godine navedeno je: „Prema I. rečima, nož je poneo kako bi se odbranio i kako bi zaplašio učenike 8. razreda sa kojima je prethodnog dana, u školskom autobusu, na povratku kući ušao u verbalni, a prema njegovim rečima i fizički sukob (dobio je ćušku od učenika S.M.8.raz).

 

 • Analizom dostavljenih priloga, utvrđeno je da je škola preduzela određene mere i aktivnosti povodom događaja od 4. i 5. 9.2023. godine. Iz dokaza dostavljenih uz izjašnjenje, najpre je utvrđeno da je u konkretnom slučaju škola odnosno, Tim za zaštitu učenika od diskriminacije, nasilja, zanemarivanja i zlostavljanja,  koji je zasedao 5.9.2023. godine, povodom diskriminatornog ponašanja učenika I. Š. obavio procenu težine oblika diskriminacije, polazeći od relacija: lice u odnosu na drugo lice istog ili približnog uzrasta; uzrasno starijeg licu prema mlađem licu i grupe lica prema licu, odnosno grupi lica, i to: kada je ponašanje učesnika u obrazovanju istog ili približnog uzrasta (učenik-učenik), kao i mlađeg prema starijem, i isto kvalifikovao kao prvi nivo, kako je propisano Pravilnikom o postupanju ustanove u slučaju sumnje ili utvrđenog diskriminatornog ponašanja i vređanja ugleda, časti ili dostojanstva ličnosti. Istim Pravilnikom propisano je i da se uznemiravanje i ponižavajuće postupanje učesnika u obrazovanju, kao izvršioca diskriminacije koje podrazumeva obraćanje licu ili pripadnicima određene grupe lica kvalifikuje kao prvi nivo diskriminacije. Poverenik konstatuje da su ova postupanja škole konstatovana i u Zapisniku o vanrednom inspekcijskom nadzoru od 13.10.2023. godine. Takođe, stav Tima za zaštitu, na osnovu prikupljenih informacija jeste da je učenik   Š. načinio: težu povredu obaveza učenika – unošenje hladnog oružja (nož) u školu i školski autobus; diskriminaciju nad učenicima romske nacionalnosti – prvi nivo; nasilje nad radnicima škole – pedagozima, u vezi sa čim je doneo sledeće zaključke: 1. za I. Š. da se pokrene pojačan vaspitni rad, vaspitno-disciplinski postupak, izradi individualni plan zaštite, uspostavi saradnja sa: Centrom za socijalni rad, Policijskom stanicom u D. i Policijskom upravom u N., kao i da se sa majkom uspostavi tesna saradnja u cilju osnaživanja u vaspitnoj ulozi; 2. za S. M. da se pokrene pojačan vaspitni rad, izradi individualni plan zaštite, uspostavi tesna saradnja sa roditeljima učenika i škole; 3. za M. 3. da se pokrene pojačan vaspitni rad, izradi individualni plan zaštite, uspostavi tesna saradnja sa hraniteljima učenika i škole.

 

 • Analizom dostavljenih dokaza, dalje je utvrđeno da je na sastanku Tima za zaštitu učenika od diskriminacije, nasilja, zanemarivanja i zlostavljanja od 10.2023. godine, Tim utvrdio da je neophodno izraditi planove zaštite od diskriminacije za učenike I.Š, S.M, M.Z, N.Dž kao i za sve učenike njihovih odeljenja: 8/1, 6/1, 5/3, kao i izrada plana zaštite za učenika I.Š kao žrtvi fizičkog nasilja (udarac otvorenom šakom). Pored toga, u  zapisniku je konstatovano: „Tim je doneo zaključak da je učenik M.Z. 6/1 učinio fizičko nasilje drugog nivoa, dok je S.M 8/1 imao nameru da spreči razvoj sukoba te je izjavio „ovo ne treba više da se ponovi“ zbog čega je zaključak tima da ovaj učenik nije izvršio nasilje, iako je prema prvobitno prikupljenim informacijama konstatovano da je učenik S.M počinio fizičko nasilje nad učenikom I.Š“.  Dalje je konstaovano da je potrebno izraditi planove zaštite od nasilja za sve učenike odljenja: 8/1, 6/1 i 5/3 i pokrenuti pojačan vaspitni rad za učenika I.Š zbog učinjene diskriminacije. S tim u vezi, Poverenik ističe da je na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja i dostavljenih dokaza u dopuni izjašnjenja OŠ “V. K“ D. preduzela sve mere koje je Tim za zaštitu konstatovao u zapisniku od 16.10.2023. godine, i to: izrada planova zaštite za sve učenike-učesnike događaja od 4. i 5.9.2023. godine, kao i njihova odeljenja, i doneo rešenje o pojačanom vaspitnom radu za učenike I.Š i J.A.
 • Poverenik za zaštitu ravnopravnosti ističe da Pravilnik o postupanju ustanove u slučaju sumnje ili utvrđenog diskriminatornog ponašanja i vređanja ugleda, časti ili dostojanstva ličnosti propisuje da se u ustanovi interveniše u slučajevima sumnje ili utvrđenog vređanja ugleda, časti ili dostojanstva ličnosti i diskriminatornog ponašanja, da intervenciju čine mere i aktivnosti kojima se diskriminatorno ponašanje zaustavlja, osigurava bezbednost učesnika u obrazovnom i vaspitnom procesu (onih koji trpe – diskriminisana lica, svedoče ili čine – izvršioci diskriminacije), smanjuje rizik od ponavljanja, ublažavaju posledice za sve učesnike i prate se efekti preduzetih mera. Direktor, zaposleni i treća lica imaju obavezu da prepoznaju diskriminaciju, a ako je utvrđena, preduzmu mere i aktivnosti u ustanovi prema učesniku u obrazovanju propisane Zakonom i ovim aktom. Navedenim pravilnikom u delu: Preduzimanje mera i aktivnosti prema učesniku u obrazovanju, i to za sve nivoe diskriminacije propisano je da se plan zaštite od diskriminacije sačinjava se za konkretnu situaciju svakog od nivoa i za sve učesnike – diskriminisano lice, izvršioca diskriminacije i svedoke. Plan zaštite od diskriminacije zavisi od: uzrasta i broja učesnika, oblika i nivoa diskriminacije, posledica po lice i kolektiv i sl. Plan zaštite od diskriminacije sadrži: aktivnosti usmerene na promenu ponašanja i stavova koji su doprineli diskriminatornom ponašanju – pojačan vaspitni rad i po intenzitetu primeren povredi zakonske zabrane (intenzivan), rad sa roditeljem, vaspitnom grupom, odnosno odeljenjskom zajednicom, uključivanjem učeničkog parlamenta i saveta roditelja, a po potrebi i organa upravljanja; nosioce tih aktivnosti vremensku dinamiku. Za svaki procenjeni nivo diskriminacije direktor ustanove podnosi prijavu nadležnim organima, organizacijama i službama i obaveštava Ministarstvo – nadležnu školsku upravu, u roku od 24 sata od događaja. Pre prijave obavlja se razgovor sa roditeljima, osim ako tim za zaštitu, policija ili centar za socijalni rad procene da time može da bude ugrožen najbolji interes deteta i učenika.
 • Imajući u vidu sve navedeno, Poverenik konstatuje da se iz dostavljenih priloga može zaključiti da je škola, povodom događaja od 4. i 5.9.2023. godine preduzela  Poverenik takođe ističe da je prilikom kontrolnog nadzora prosvetnog isnpektora u OŠ „V. K.“ Doljevac od 25.10.2023. godine konstatovano, između ostalo, da je škola, postupajući po naloženim merama iz zapisnika prosvetnog inspektora od 13.10.2023. godine, preduzela radnje: Odeljenjski starešina 5/3 odeljenja, dana 19. 10. 2023. godine, direktoru Škole podnela je Zahtev za pojačanim vaspitnim radom za učenika I. Š, zbog diskriminatornog ponašanja. Istoga dana direktor Škole doneo je Rešenje o pojačanom vaspitnom radu za učenika I. Š. Za učenike I. Š, S. M, M. 3. i N. Dž. sačinjeni su planovi zaštite zbog diskriminatorskog ponašanja, odnosno izloženosti diskriminatorskom ponašanju. Utvrđeni su svi učesnici događaja od 04. i 05. 9. 2023. godine, i sačinjeni planovi zaštite od diskriminacije za učenike odeljenja 5/3, 6/1 i 8/1 odeljenja. Takođe utvrđeni su svi učesnici događaja od 04. i 05. 9. 2023. godine, i sačinjeni planovi zaštite od nasilja za učenike odeljenja 5/3, 6/1 i 8/1 odeljenja. Na osnovu navedenog zaključeno je, da je Škola u datim rokovima izvršila naložene mere.

 

 

 1. MIŠLjENjE

 

U postupku koji je sproveden po pritužbi AA protiv OŠ „V. K.“ D., Škola nije povredila odredbe  Zakona o zabrani diskriminacije.

Protiv ovog mišljenja nije dopuštena žalba niti bilo koje drugo pravno sredstvo, jer se njime ne odlučuje o pravima i obavezama pravnih subjekata.

[1] „Službeni glasnik RS”, broj 22/09 i 52/21

[2] „Službeni glasnik RS“, broj 22/09 i 52/21, član 1. stav 2.

[3] „Službeni glasnik RS”, broj 98/06, 115/21 i 16/22, član 21

[4] Zakon o ratifikaciji Konvencije UN o pravima deteta (Službeni list SFRJ – Međunarodni ugovori”, broj 15/90 i „Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori”, br. 4/96 i 2/97)

[5] „Službeni glasnik RS”, br. 88/17 , 27/18 – dr. zakon, 10/19, 27/18-dr.zakon, 6/20 , 129/21 i 92/23

[6] Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, član 79. stav 2. tačka 4.

[7] „Službeniglasnik RS“, broj 46/19 i 104/20

[8] „Službeni glasnik RS“, br. 65/18

 

POVERENICA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI

Brankica Janković


microsoft-word-icon1104-23 Pritužba zbog diskriminacije na osnovu nacinalne pripadnosti Download


 

Print Friendly, PDF & Email
back to top