Day: November 8, 2023

Poverenica u Novom Pazaru

Za svaku osudu su grafiti – antisemitski, islamofobni, rasistički, fašistički, ksenofobni kao i svaki pojedinačni akt netrpeljivosti kojim se ponižava ili podstiče mržnja prema bilo kojoj društvenoj grupi ili pojedincu na osnovu nekog ličnog svojstva, rekla je poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković u Novom Pazaru, gde je obišla regionalnu kancelariju Poverenika i učestvovala na…

Opširnije →
353-23 U postupku po pritužbi utvrđena diskriminacija na osnovu nacionalne pripadnosti

br. 07-00-280/2023-02 datum: 8.11.2023.   MIŠLjENjE Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je Udruženje građana „AA“ podnelo protiv Nezavisnih dnevnih novina „BB“, i to glavnog urednika VV i GG, odgovornog urednika ovog medija. U pritužbi i dopuni pritužbe, između ostalog, navedeno je da su Nezavisne dnevne novine „BB“ u broju 2.288 od utorka…

Opširnije →
back to top