Tag: Zdravstvo

Pritužba S.R. protiv RFZO zbog diskriminacije po osnovu pola u oblasti pružanja zdravstvenih usluga

br. 07-00-166/2016-02 datum: 26.5.2016. MIŠLjENjE Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe S.R. iz S, podnete u ime i uz saglasnost njegovog sina D.R, protiv Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. U pritužbi je, između ostalog, navedeno da se D. leči od teškog oblika osteoporoze, a dijagnostikovan mu je Vestov sindrom, cerebralna paraliza i epilepsija, te…

Opširnije →
Pritužba DJČ protiv doma zdravlja N.S. zbog diskriminacija na osnovu invaliditetazbog diskriminacije u oblasti zdravstva

br. 07-00-270/2015-02  datum:  10.9.2015. MIŠLjENjE Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe I. J, koju je u njegovo ime podnela majka D. J. Č. U pritužbi je navedeno da I. J. ima smetnje u razvoju, da je pokušao da dobije lekarsko uverenje radi upisa u srednju školu za dizajn „B. Š.” iz N. S, smer…

Opširnije →
Pritužba udruženja RIC protiv ZZZS NS zbog diskriminacije na osnovu seksualne orjentacije u oblasti zdravstvene zaštite

br. 07-00-279/2015-02  datum: 14. 8. 2015. MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku po pritužbi R. I. C. iz B. koja je podneta protiv Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata N. S. U pritužbi je navedeno da se u upitniku, prilikom obaveznog sistematskog pregleda za studente koji sprovodi Zavod za zaštitu zdravlja studenata N. S, postavlja…

Opširnije →
Pritužba M.R. protiv SB S. zbog diskriminacije na osnovu invaliditeta u oblasti zdravstva

br. 07-00-65/2015-02    datum: 17.6.2015.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe M. R. iz S, koju je podneo i ime maloletnog sina, D. R, osobe sa invaliditetom, protiv Specijalne bolnice „S”. U pritužbi je navedeno da je D. R. boravio u ovoj bolnici od 25. do 29. decembra 2014. godine, ali da…

Opširnije →
Pritužba J. B. protiv doma zdravlja zbog diskriminacije po osnovu nacionalne pripadnosti u oblasti pružanja zdravstvenih uslugaa

br. 07-00-524/2014-02 datum: 17. 3. 2015.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podnela J. B. iz Z, protiv Zdravstvene stanice K. Doma zdravlja Z. U pritužbi je navela da je sa sinom B. B. otišla u Dom zdravlja i da joj se medicinska sestra D, prilikom predaje knjižice obratila…

Opširnije →
Pritužba M. B. protiv doma zdravlja zbog diskriminacije po osnovu etničkog porekla u oblasti zdravstvene zaštite

br. 07-00-519/2013-02 datum: 16. 3. 2015.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe M.B, koju je u njeno ime podnela majka H.B, protiv Doma zdravlja Z. U pritužbi je navedeno da je H.B. pokušala da u Domu zdravlja Z. otvori zdravstveni karton ćerki M, a da joj je medicinska sestra na šalteru…

Opširnije →
Pritužba D. T. protiv Klinike za ginekologiju i akušerstvo KCS zbog diskriminacije po osnovu invaliditeta u oblasti zdravstva

br. 07-00-437/2014-02 datum: 29. 12. 2014.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe D. T.1, koju je podneo njen staratelj D. T.2, protiv Klinike za ginekologiju i akušerstvo, Kliničkog centra Srbije zbog odbijanja Klinike da zakaže pregled D. T.1 isključivo zbog njenog invaliditeta. U pritužbi je navedeno da je 22. jula 2014….

Opširnije →
Pritužba S. R. protiv dr O. J. i dr M. I. V. zbog diskriminacije po osnovu seksualne orijentacije u oblasti pružanja zdravstvenih usluga

br. 07-00-00341/2014-02 datum: 31. 10. 2014.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku po pritužbi S. R. iz K. koja je podneta protiv dr O. J, predsednice Prvostepene lekarske komisije Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i dr M. I. V. članice komisije. U pritužbi je navedeno da je 21. avgusta 2014. godine, lekarska komisija…

Opširnije →
Pritužba P. C. protiv lekara S. R. po osnovu pola u oblasti pružanja zdravstvenih usluga

br. 07-00-193/2014-02 datum: 1. 8. 2014.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe P. Č. iz B. protiv dr S. R, lekara u U. dečijoj klinici u B. Podnosilac pritužbe je naveo da je nakon operacije bio sa detetom u sobi, da mu je nakon što je na kratko otišao do kuće,…

Opširnije →
Pritužba M. L. protiv Instituta za mentalno zdravlje zbog diskriminacije po osnovu zdravstvenog stanja u oblasti zdravstva

br. 07-00-156/2014-02 datum: 1. 8. 2014.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je u ime i uz saglasnost M. L, podneo C. a. p. z. „K. k.” protiv Instituta za mentalno zdravlje iz B, zbog diskriminacije na osnovu zdravstvenog stanja. U pritužbi je navedeno da je 5. februara 2014. godine,…

Opširnije →
back to top