Day: November 16, 2011

Pritužba E. Dž. protiv Ministarstva unutrašnjih poslova i ministra povodom neizdavanja ličnih dokumenata za pripadnike i pripadnice bošnjačke nacionalne manjine na bosanskom jeziku i latiničnom pismu u sandžačkim opštinama

del. br. 1403/2011 datum: 17. 11. 2011. Postupajući u okviru zakonom propisane nadležnosti da prima i razmatra pritužbe zbog povreda odredaba Zakona o zabrani diskriminacije, daje mišljenja i preporuke i izriče zakonom utvrđenje mere (čl. 33. st. 1. t. 1. Zakona o zabrani diskriminacije „Službeni glasnik RS” br. 22/2009), povodom pritužbe Nacionalnog saveta bošnjačke nacionalne manjine,…

Opširnije →
Konferencija “Borba protiv diskriminacije u Srbiji”

Najveću ulogu u borbi protiv diskriminacije, za koju kriza ne sme biti izgovor, ima država i samo se reagovanjem može postići napredak u borbi protiv netolerancije, poručeno je sa okruglog stola “Borba protiv diskriminacije u Srbiji”, koji su organizovali Evropska komisija protiv rasizma i netolerancije, u saradnji sa Zaštitnikom građana i Poverenikom za zaštitu ravnopravnosti….

Opširnije →
back to top