Day: July 21, 2013

Pritužba U. o. s. n. s. protiv U. o. s. v. zbog diskriminacije na osnovu pola u oblasti sporta

del. br. 07-00-112/2013-01 datum: 22. 7. 2013.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podnelo U. o. s. N. S. protiv U. o. s. V. i U. o. s. S, zbog donošenja i primene akta kojim se sudijama ženskog pola uskraćuje pravo na suđenje u određenom periodu zbog trudnoće i…

Opširnije →
Pritužba A. B. protiv Sekretarijata za upravu GU Grada Beograda zbog diskriminacije po osnovu nacionalne pripadnosti u postupku pred organima javne vlasti

del. br. 07-00-241/2013-02 datum: 22. 7. 2013.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podneo A. B. protiv Sekretarijata za upravu Gradske uprave grada Beograda, Odeljenje za lična stanja građana, vođenje matičnih knjiga i izborna prava opštine Savski venac, povodom upisa deteta u matične knjige rođenih na jeziku i pismu…

Opširnije →
back to top