Day: March 12, 2020

Prеpоrukа mеrа zа оstvаrivаnjе rаvnоprаvnоsti slеpih i slаbоvidih оsоbа prilikоm prоvеrе upisа u Јеdinstvеni birаčki spisаk nа pоrtаlu Мinistаrstvа držаvnе uprаvе i lоkаlnе sаmоuprаvе

07-00-159/2020-02      dаtum: 12.  3. 2020.   МINISТАRSТVО DRŽАVNЕ UPRАVЕ I LОKАLNЕ SАМОUPRАVЕ Brаnkо Ružić, ministаr   11000 BЕОGRАD Birčаninоvа 6   Pоštоvаni gоspоdinе Ružiću, Pоvеrеniku zа zаštitu rаvnоprаvnоsti оbrаtilа sе оsоbа sа invаliditеtеоm nаvоdеći dа  slеpе оsоbе nе mоgu еlеktrоnskim putеm dа prоvеrе dа li su upisаni u birаčki spisаk. Nаimе, prоgrаm prоvеrе zа јеdinstvеni…

Opširnije →
1303-19 Utvrđena diskriminacija na osnovu starosnog doba

br. 07-00-740/2019-02 datum: 12.3. 2020.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe Udruženja AA, protiv privrednog društva BB, zbog diskriminacije na osnovu pola i starosnog doba. U pritužbi je navedeno da je ovo privredno društvo objavilo diskriminatoran oglas za posao. U  toku postupka je utvrđeno da je privredno društvo  BB, na svom…

Opširnije →
“Berzansko zvono za rodnu ravnopravnost”

Neke životne okolnosti, kao i ove u kojima smo danas, pokazuju da nam je potrebna svaka osoba, da samo zajedno u partnerskom odnosu muškaraca i žena možemo prevazići izazove pred kojima se nalazimo, rekla je poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković, na događaju „Berzansko zvono za rodnu ravnopravnost“. Poverenica je istakla da naša demografska struktura…

Opširnije →
1304-19 Utvrđena diskriminacija na osnovu pola

br. 07-00-741/2019-02 datum: 12. 3. 2020.     MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe Udruženja AA, protiv privrednog društva “BB“ zbog diskriminacije na osnovu pola. U pritužbi je navedeno da je ovo privredno društvo objavilo oglas za posao sledeće sadržine: “Potrebna radnica za rad na kasi.”  Privredno društvo BB se do okončanja…

Opširnije →
4-20 Pritužba zbog diskriminacije po osnovu pola protiv Kineskog butika, koji je objavio oglas za posao sledeće sadržine: „Potrebne radnice.”

br. 07-00-774/2019-02   datum: 12. 3. 2020.     MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe Udruženja, protiv Kineskog butika, odnosno privrednog društva AA d.o.o. B, zbog diskriminacije na osnovu pola. U pritužbi je navedeno da je ovo privredno društvo objavilo oglas za posao sledeće sadržine: „Potrebne radnice.”  Privredno društvo AA d.o.o. B. se…

Opširnije →
back to top