Invaliditet

176-18 Mišljenje sa preporukom po prituzbi c.z.s.ž.o.s.i.s. protiv G.i.k. G.O.N.B. zbog diskriminacije na osnovu invaliditeta pri korišćenju objekta i javnih površina

POVERENICA ZA ZAŠTITU RAVNOPRAVNOSTI Brankica Janković   176-18 Mišljenje sa preporukom po prituzbi c.z.s.ž.o.s.i.s. protiv G.i.k. G.O.N.B. zbog diskriminacije na osnovu invaliditeta pri korišćenju objekta i javnih površina    

Opširnije →
1216-18 Pritužba zbog diskriminacije na osnovu invaliditeta

br. 07-00-01399/2018-02  datum: 12.2.2019.   MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe udruženja AA i BB protiv Narodnog muzeja GG, zbog diskriminacije osoba sa invaliditetom. U pritužbi je, između ostalog, navedeno da osobama sa invaliditetom koje se kreću uz pomoć invalidskih kolica nije obezbeđen nesmetan pristup objektu u kojem je smeštena muzejska postavka…

Opširnije →
1207-18 Utvrđena diskriminacija na osnovu invaliditeta prilikom pružanja javnih usluga ili pri korišćenju objekata

br. 07-00-1408/2018-02 datum: 12.2.2019. godine     MIŠLjENjE Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe organizacija AA i BB podnete protiv Ministarstva finansija, Poreske uprave, zbog nepristupačnosti Filijale Poreske uprave u Leskovcu osobama sa invaliditetom. U izjašnjenju Ministarstva finansija, Poreske uprave – Centrale, Sektora za materijalne resurse, Regionalnog odeljenja Niš, između ostalog je navedeno da…

Opširnije →
Mišljenje po pritužbi R.L. i M. I. protiv PU zbog diskriminacije deteta na osnovu smetnji u razvoju u oblasti obrazovanja

Mišljenje po pritužbi R.L. i M. I. protiv PU zbog diskriminacije deteta na osnovu smetnji u razvoju u oblasti obrazovanja    

Opširnije →
Mišljenje po pritužbi M. G. protiv Z.T. doo B. zbog diskriminacije na osnovu invaliditeta u oblasti pružanja usluga

07-00-540/2018-02 datum: 10. 11. 2018.     MIŠLjENјE   Mišlјenje je doneto u postupku povodom pritužbe M. G. protiv privrednog društva Z. T. doo B, zbog diskriminacije na osnovu invaliditeta. U pritužbi je navedeno da je M. G, koristeći usluge prevođenja tumača iz Video relej centra Gradske organizacije gluvih Beograda, pozvao Z. T. doo B….

Opširnije →
Mišljenje po pritužbi M.S. protiv GIK zbog diskriminacije na osnovu invaliditeta u oblasti – postupak pred organima javne vlasti

07-00-286/2018-02 datum: 21. 7. 2018.   MIŠLjENјE   Mišlјenje je doneto u postupku povodom pritužbe M. S. podnete u ime i uz saglasnost N.J, protiv Gradske izborne komisije grada Beograda (GIK). U pritužbi je navedeno da se N. J. mesec dana pre izbora za odbornike Skupštine grada Beograda, koji su održani 4. marta 2018. godine,…

Opširnije →
Mišljenje po pritužbi U.H.C.K. protiv D.z.N.B. zbog diskriminacije na osnovu invaliditeta prilikom pružanja usluga ili korišćenja javnih površina

07-00-524/2017-02 datum: 8.6.2018.       MIŠLjENјE   Mišlјenje je doneto u postupku povodom pritužbe Udruženja „H.c.K“ podnete u ime osoba sa invaliditetom, protiv D.z. “N.B” zbog nepristupačnosti objekata D. z. „N. B.“ u ulici M. br.30 i N. br.53. U pritužbi je navedeno da zgrada D. z. „N. B.“ u ulici M. T. br….

Opširnije →
Mišljenje po pritužbi J. K. protiv JP Posta Srbije

07-00-464/2017-02 datum: 5. 2. 2018.         MIŠLjENјE   Mišlјenje je doneto u postupku povodom pritužbe J.K, podnete protiv JP „Pošta Srbije”, Pošta 25101 Sombor, zbog toga što objekat ovog preduzeća u ulici Dositeja Obradovića br. 12 sa ulazom iz ulice Venac Stepe Stepanovića 32 u Somboru nije pristupačan osobama sa invaliditetom. U…

Opširnije →
Mišljenje po pritužbi B. L. protiv JP „P.S.“ zbog diskriminacije na osnovu invaliditeta u oblasti pružanja javnih usluga ili pri korišćenju objekata i površina

07-00-00512/2018-02 datum: 29.8.2018.                                                    MIŠLjENјE Mišlјenje je doneto u postupku povodom pritužbe B.L. iz B. protiv JP „P.S“. U pritužbi je navedeno da je objekat u kojem se nalazi pošta, u ulici G. u Z, nepristupačan za osobe sa invaliditetom, jer se na ulazu u objekat nalazi sedam stepenika i ne postoji izgrađena rampa…

Opširnije →
97-2018 B. V. iz B., u ime maloletne kćerke N. V protiv OŠ „J. R.“ zbog diskriminacije na osnovu invaliditeta u oblasti pružanja javnih usluga ili pri korišćenju objekata i površina

07-00-102/2018-02 datum: 5.7.2018.   MIŠLjENјE   Mišlјenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podnela B. V. iz B., u ime maloletne kćerke N. V, protiv OŠ „J. R.” u B. i direktora škole M. Ć, zbog diskriminacije maloletne N. V. na osnovu njenog ličnog svojstva – invaliditeta. U pritužbi je navedeno da je…

Opširnije →
back to top