Invaliditet

1211-18 M. sa P. po prit. C.U.P.S. protiv JP Pošta Srbije disk. na osnovu invaliditeta i pristupačnost objektu u javnoj upotrebi

МIŠLjЕNјЕ   Мišlјеnjе је dоnеtо u pоstupku pоvоdоm pritužbе оrgаnizаciјa C.U.P.S i C.R.D, pоdnеtе prоtiv Јаvnоg prеduzеćа „Pоštа Srbiје”, zbоg diskriminаciје nа оsnоvu  invаliditеtа. U pritužbi је nаvеdеnо dа оbјеkаt pоštе u L. niје pristupаčаn zа оsоbе sа invаliditеtоm kоје zа krеtаnjе kоristе invаlidskа kоlicа, zbоg pоstојаnjа аrhitеktоnskih bаriјеrа. U izјаšnjеnju Јаvnоg prеduzеćа „Pоštа Srbiје”,…

Opširnije →
314-19 pritužba NOOSIS protiv V. doo B. zbog diskriminacije I.J. na osnovu invaliditeta u oblasti pružanja usluga

br. 07-00-246/2019-02  datum: 22. 7. 2019.         MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podnela N.o.o.s.i.s, u ime i uz saglasnost I. J, protiv privrednog društva „V.“ doo B, zbog diskriminacije I. J. na osnovu invaliditeta. U pritužbi je navedeno da je I. J. sa … 15. aprila…

Opširnije →
1199-18 Pritužba OCD protiv SSZ Beograd zbog diskriminacije na osnovu invaliditeta u oblasti socijalne zaštite

07-00-1389/2018-02 datum: 6.2.2019.         MIŠLjENјE   Mišlјenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je organizacija civilnog društva podnela, u ime i uz saglasnost K. S, protiv Sekretarijata za socijalnu zaštitu Gradske uprave grada Beograda, zbog diskriminacije K. S. na osnovu invaliditeta. U pritužbi je navedeno da je K. S. korisnik mobilne…

Opširnije →
1122-18 Pritužba B.K. povodom diskriminacije M.M. na osnovu invaliditeta u oblasti pružanja usluga

07-00-1311/2018-02 datum: 15. 4. 2019.   MIŠLjENјE   Mišlјenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podnela B. K, u ime svog maloletnog sina M.M. protiv Opštinske uprave opštine Bačka Palanka, zbog diskriminacije na osnovu zdravstvenog stanja. U pritužbi je navedeno da je M.M. učenik Škole za osnovno i srednje obrazovanje „M. P.“ u…

Opširnije →
84-19 Utvrđena diskriminacija po osnovu invaliditeta u postupku overavanja zdravstvene knjižice kod Fonda za SOVO

br. 07-00-87/2019-02 datum: 17.6.2019.     MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe AA koju je podneo u ime i uz saglasnost BB, zbog diskriminacije na osnovu invaliditeta u postupku overavanja zdravstvene knjižice kod Fonda za SOVO. Naime, u pritužbi se navodi da je kao preduslov za ostvarenje ovog prava, Fond za SOVO…

Opširnije →
1212-2018 Mišlјenje po pritužbi C.U.P.S. i organizacije „C.R.D.“ protiv Centra za socijalni rad u Leskovcu zbog diskriminacije na osnovu invaliditeta prilikom pružanja javnih usluga ili pri korišćenju objekata i površina

07-00-1404/2018-02 datum: 20.2.2018.   MIŠLjENјE Mišlјenje je doneto u postupku povodom pritužbe C.U.P.S. i organizacije „C.R.D.“, podnete protiv Centra za socijalni rad u Leskovcu, zbog diskriminacije na osnovu invaliditeta. U pritužbi je navedeno da objekat u kojem se nalazi Centar za socijalni rad u Leskovcu nije pristupačan za osobe sa invaliditetom koje za kretanje koriste…

Opširnije →
1213-18 Pritužba OCD protiv gimnazije L. zbog diskriminaicje na osnovu invaliditeta u oblasti obrazovanja

07-00-1402/2018-02 datum: 12.2.2019.     MIŠLjENјE   Mišlјenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju su podneli CPS i CRD protiv gimnazije L. zbog diskriminacije osoba sa invaliditetom. U pritužbi je navedeno da se u prostorije gimnazije L. može ući samo korišćenjem stepenica, koje predstavlјaju trajnu nesavladivu arhitektonsku prepreku za učenike i druge osobe koje…

Opširnije →
1209-2018 Mišljenje sa preporukom po pritužbi C.U.P.S. i organizacije „C.R.D.“ protiv Jablaničkog upravnog okruga zbog diskriminacije na osnovu invaliditeta pri korišćenju objekta i javnih površina

07-00-01407/2018-02 datum: 12.2.2019.     MIŠLjENјE     Mišlјenje je doneto u postupku povodom pritužbe C.U.P.S. i organizacije „C.R.D.“ protiv Jablaničkog upravnog okruga, zbog diskriminacije na osnovu invaliditeta. U pritužbi je navedeno da objekat u kome se nalazi služba Jablaničkog upravnog okruga u ulici P. Đ. u Leskovcu nije pristupačan za osobe sa invaliditetom koje…

Opširnije →
14-19 Utvrđena diskriminacija na osnovu invaliditeta u oblasti pristupa objektima

br. 07-00-20/2019-02 datum: 9. 4. 2019.         MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe organizacije A. A., podnete protiv kompanije B. B., Poslovnica Sombor, zbog toga što objekat ovog preduzeća u ulici 32 u Somboru nije pristupačan osobama sa invaliditetom. U toku  postupka zatraženo je izjašnjenje odkompaine B. B.. U…

Opširnije →
167-19 pritužba AA protiv BB zbog diskriminacije na osnovu invaliditeta

br. 07-00-151/2019-02 datum: 6. 3. 2019.   MIŠLjENjE Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe A. A. protiv B. B. U pritužbi je, između ostalog, navedeno da odredbe čl. 2, 20, 22. i 25. Statuta B. B. diskriminišu paratekvondo sportiste i klubove. Navedeno je da su članom 22. propisani jednaki kriterijumi za sticanje statusa redovnog…

Opširnije →
back to top