Day: June 28, 2022

400-22 Inicijativa za izmenu standarda za akreditaciju i proveru kvaliteta visokoškolskih ustanova – Nacionalni savet za visoko obrazovanje

NACIONALNI SAVET ZA VISOKO OBRAZOVANjE   11000 Beograd Nemanjina 22-26     Predmet: Inicijativa za izmenu standarda za akreditaciju i proveru kvaliteta visokoškolskih ustanova   Poverenik za zaštitu ravnopravnosti obratio vam se, dopisom broj 110-00-10/2018-02 od 1. novembra 2018. godine, i u skladu sa svojim nadležnostima, podneo inicijativu izmenu standarda za akreditaciju visokoškolskih ustanova, koju…

Opširnije →
419-22 Inicijativa za izmenu standarda za akreditaciju i proveru kvaliteta visokoškolskih ustanova – Nacionalno akreditaciono telo

NACIONALNO AKREDITACIONO TELO -Nacionalno telo za akreditaciju i obezbeđivanje kvaliteta u visokom obrazovanju-      11000 Beograd Bulevar Mihajla Pupina 2   Predmet: Inicijativa za izmenu standarda za akreditaciju i proveru kvaliteta visokoškolskih ustanova   Poverenik za zaštitu ravnopravnosti obratio vam se, dopisom broj 110-00-10/2018-02 od 1. novembra 2018. godine, i u skladu sa svojim…

Opširnije →
Poverenica povodom Međunarodnog dana ponosa: Kontinuirano unapređivati prava i položaj LGBT populacije

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković povodom Međunarodnog dana ponosa rekla je da u zaštiti i unapređenju prava pripadnika i pripadnica LGBT zajednice pomaka ima, ali da se oni i dalje suočavaju sa diskriminacijom na radnom mestu, pred organima javne vlasti, u oblasti zdravstvene zaštite. Poverenik kontinuirano podržava sve napore u okviru svojih nadležnosti, radi…

Opširnije →
136-22 Pritužba AA protiv Centra za socijalni rad grada Novog Sada zbog diksriminacije na osnovu jezika

br. 07-00-152/2022-02  datum: 28.6.2022.     MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je zbog diskriminacije po osnovu jezika protiv Centra za socijalni rad grada Novog Sada podneo AA. U pritužbi je navedeno da je AA državljanin Sjedinjenih Američkih Država, sa privremenim boravkom u Novom Sadu, da ne govori srpski jezik, te…

Opširnije →
back to top