Day: June 28, 2022

400-22 Inicijativa za izmenu standarda za akreditaciju i proveru kvaliteta visokoškolskih ustanova – Nacionalni savet za visoko obrazovanje

NACIONALNI SAVET ZA VISOKO OBRAZOVANjE   11000 Beograd Nemanjina 22-26     Predmet: Inicijativa za izmenu standarda za akreditaciju i proveru kvaliteta visokoškolskih ustanova   Poverenik za zaštitu ravnopravnosti obratio vam se, dopisom broj 110-00-10/2018-02 od 1. novembra 2018. godine, i u skladu sa svojim nadležnostima, podneo inicijativu izmenu standarda za akreditaciju visokoškolskih ustanova, koju…

Opširnije →
419-22 Inicijativa za izmenu standarda za akreditaciju i proveru kvaliteta visokoškolskih ustanova – Nacionalno akreditaciono telo

NACIONALNO AKREDITACIONO TELO -Nacionalno telo za akreditaciju i obezbeđivanje kvaliteta u visokom obrazovanju-      11000 Beograd Bulevar Mihajla Pupina 2   Predmet: Inicijativa za izmenu standarda za akreditaciju i proveru kvaliteta visokoškolskih ustanova   Poverenik za zaštitu ravnopravnosti obratio vam se, dopisom broj 110-00-10/2018-02 od 1. novembra 2018. godine, i u skladu sa svojim…

Opširnije →
103-22 Pritužba zbog diskriminacije u oblasti zapošljavanja ili na poslu na osnovu ličnog svojstva invaliditet i sindikalna pripadnost

br. 07-00-112/2022-02 datum: 28.6.2022.   MIŠLjENjE Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je podneo A. A. protiv B. B., direktorke ljudskih resursa u kompaniji V. V., zbog diskriminacije na osnovu invaliditeta i članstva u sindikalnoj organizaciji. Podnosilac pritužbe  je između ostalog naveo da je osoba sa invaliditetom i da je prema „rešenju PIO…

Opširnije →
Poverenica povodom Međunarodnog dana ponosa: Kontinuirano unapređivati prava i položaj LGBT populacije

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković povodom Međunarodnog dana ponosa rekla je da u zaštiti i unapređenju prava pripadnika i pripadnica LGBT zajednice pomaka ima, ali da se oni i dalje suočavaju sa diskriminacijom na radnom mestu, pred organima javne vlasti, u oblasti zdravstvene zaštite. Poverenik kontinuirano podržava sve napore u okviru svojih nadležnosti, radi…

Opširnije →
136-22 Pritužba AA protiv Centra za socijalni rad grada Novog Sada zbog diksriminacije na osnovu jezika

br. 07-00-152/2022-02  datum: 28.6.2022.     MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto u postupku povodom pritužbe koju je zbog diskriminacije po osnovu jezika protiv Centra za socijalni rad grada Novog Sada podneo AA. U pritužbi je navedeno da je AA državljanin Sjedinjenih Američkih Država, sa privremenim boravkom u Novom Sadu, da ne govori srpski jezik, te…

Opširnije →
781-22 Utvrđena diskriminacija na osnovu pripadnosti romskoj nac.manjini u oblasti pružanja usluga

br. 07-00-611/2021-02 datum: 28.6.2022.       MIŠLjENjE   Mišljenje je doneto povodom pritužbe AA protiv BBa, vlasnika kluba „MB“ u Smederevskoj Palanci zbog diskriminacije na osnovu pripadnosti romskoj nacionalnoj manjini. Ovim povodom Povereniku se obratio i Nacionalni savet Romske nacionalne manjine. U pritužbi i dopuni pritužbe je navedeno da je podnositeljka pritužbe pokušala da…

Opširnije →
426-22 Inicijativa za izmenu standarda za akreditaciju i proveru kvaliteta visokoškolskih ustanova NSVO

br. 021-01-517/2022-02 datum: 28.6.2022.     NACIONALNI SAVET ZA VISOKO OBRAZOVANjE   11000 Beograd Nemanjina 22-26       Predmet: Inicijativa za izmenu standarda za akreditaciju i proveru kvaliteta visokoškolskih ustanova     Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je 9. januara 2019 godine podneo Nacionalnom savetu za visoko obrazovanje, kao i Nacionalnom akreditacionom telu, Inicijativu za…

Opširnije →
425-22 Inicijativa za izmenu standarda za akreditaciju i proveru kvaliteta visokoškolskih ustanova NAT

021-01-516/2022-02 datum: 28.6.2022.   Nacionalno telo za akreditaciju i obezbeđivanje kvaliteta u visokom obrazovanju 11000 Beograd Bulevar Mihajla Pupina 2   Predmet: Inicijativa za izmenu standarda za akreditaciju i proveru kvaliteta visokoškolskih ustanova   Poverenik za zaštitu ravnopravnosti je 9. januara 2019 godine podneo Nacionalnom telu za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju, kao…

Opširnije →
583-21 Poslodavac diskriminisao zaposlenu trudnicu

br. 07-00-425/2021-02 datum: 28. 6. 2022.     MIŠLjENjE Mišljenje je doneto povodom pritužbe A. A. protiv privrednog društva B. B. i direktora V. V, kao odgovornog lica, zbog diskriminacije na osnovu pola. U pritužbi je navedeno da je A. A. imala sa privrednim društvom zaključen ugovor o radu na određeno vreme, kao i da…

Opširnije →
back to top