Дан: 27. јуна 2022.

Повереница: Сарадња са Парламентом од изузетне важности за независне институције

Веома је важно да Парламент, као орган највише власти, делотворно сарађује са независним институцијама за заштиту људских права и да прихвати и разуме њихову улогу у друштву. Заштита осетљивих и искључених група и појединаца, уважавање различитости, изградња равноправног и толерантног друштва могући су само кроз демократске процесе и владавину права, а на том задатку независне…

Опширније →
158-22 Притужба против послодавца због дискриминације по основу осуђиваности у области запошљавања

бр. 07-00-173/2022-02  датум: 27. 6. 2022.     МИШЉЕЊЕ Мишљење је донето поводом притужбе А. А. против привредног друштва Б. Б, због дискриминације на основу осуђиваности. У притужби је наведено да је подносиоцу притужбе у електронској преписци поводом закључења уговора о раду и запослења, затражено да, између остале документације достави и уверење из казнене евиденције…

Опширније →
back to top