Дан: 28. јуна 2022.

400-22 Иницијатива за измену стандарда за акредитацију и проверу квалитета високошколских установа – Национални савет за високо образовање

НАЦИОНАЛНИ САВЕТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ   11000 Београд Немањина 22-26     Предмет: Иницијатива за измену стандарда за акредитацију и проверу квалитета високошколских установа   Повереник за заштиту равноправности обратио вам се, дописом број 110-00-10/2018-02 од 1. новембра 2018. године, и у складу са својим надлежностима, поднео иницијативу измену стандарда за акредитацију високошколских установа, коју…

Опширније →
419-22 Иницијатива за измену стандарда за акредитацију и проверу квалитета високошколских установа – Национално акредитационо тело

НАЦИОНАЛНО АКРЕДИТАЦИОНО ТЕЛО -Национално тело за акредитацију и обезбеђивање квалитета у високом образовању-   11000 Београд Булевар Михајла Пупина 2   Предмет: Иницијатива за измену стандарда за акредитацију и проверу квалитета високошколских установа   Повереник за заштиту равноправности обратио вам се, дописом број 110-00-10/2018-02 од 1. новембра 2018. године, и у складу са својим надлежностима,…

Опширније →
103-22 Притужба због дискриминације у области запошљавања или на послу на основу личног својства инвалидитет и синдикална припадност

бр. 07-00-112/2022-02      датум: 28.6.2022.   МИШЉЕЊЕ Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднео A. A. против Б. Б., директорке људских ресурса у компанији В. В., због дискриминације на основу инвалидитета и чланства у синдикалној организацији. Подносилац притужбе  је између осталог навео да је особа са инвалидитетом и да је према „решењу ПИО…

Опширније →
Повереница поводом Међународног дана поноса: Континуирано унапређивати права и положај ЛГБТ популације

Повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић поводом Међународног дана поноса рекла је да у заштити и унапређењу права припадника и припадница ЛГБТ заједнице помака има, али да се они и даље суочавају са дискриминацијом на радном месту, пред органима јавне власти, у области здравствене заштите. Повереник континуирано подржава све напоре у оквиру својих надлежности, ради…

Опширније →
136-22 Притужба АА против Центра за социјални рад града Новог Сада због диксриминације на основу језика

бр. 07-00-152/2022-02  датум: 28.6.2022.     МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је због дискриминације по основу језика против Центра за социјални рад града Новог Сада поднео AА. У притужби је наведено да је АА држављанин Сједињених Америчких Држава, са привременим боравком у Новом Саду, да не говори српски језик, те…

Опширније →
781-22 Утврђена дискриминација на основу припадности ромској нац.мањини у области пружања услуга

бр. 07-00-611/2021-02  датум:  28.6.2022.     МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето поводом притужбe АА против ББа, власника клуба „МБ“ у Смедеревској Паланци због дискриминације на основу припадности ромској националној мањини. Овим поводом Поверенику се обратио и Национални савет Ромске националне мањине. У притужби и допуни притужбе је наведено да је подноситељка притужбе покушала да уђе…

Опширније →
426-22 Иницијатива за измену стандарда за акредитацију и проверу квалитета високошколских установа НСВО

бр. 021-01-517/2022-02  датум: 28.6.2022.     НАЦИОНАЛНИ САВЕТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ   11000 Београд Немањина 22-26       Предмет: Иницијатива за измену стандарда за акредитацију и проверу квалитета високошколских установа     Повереник за заштиту равноправности је 9. јануара 2019 године поднео Националном савету за високо образовање, као и Националном акредитационом телу, Иницијативу за…

Опширније →
425-22 Иницијатива за измену стандарда за акредитацију и проверу квалитета високошколских установа НАТ

бр. 021-01-516/2022-02  датум: 28.6.2022.   Национално тело за акредитацију и обезбеђивање квалитета у високом образовању 11000 Београд Булевар Михајла Пупина 2   Предмет: Иницијатива за измену стандарда за акредитацију и проверу квалитета високошколских установа   Повереник за заштиту равноправности је 9. јануара 2019 године поднео Националном телу за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању,…

Опширније →
583-21 Послодавац дискриминисао запослену трудницу

бр. 07-00-425/2021-02  датум: 28. 6. 2022.     МИШЉЕЊЕ Мишљење је донето поводом притужбе A. A. против привредног друштва Б. Б. и директора В. В, као одговорног лица, због дискриминације на основу пола. У притужби је наведено да је А. А. имала са привредним друштвом закључен уговор о раду на одређено време, као и да…

Опширније →
back to top