Старосно доба

Притужба Д.К. против РБ К.Л. због дискриминације на основу старосног доба у области рада

бр. 07-00-121/15-02  датум: 21.8.2015.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе Д. К. коју је поднела против привредног друштва РБ „К.“ д.о.о. из Л, због дискриминације на основу старосног доба. Подноситељка притужбе је навела да јој је почетком марта 2013. године предложено да се пензионише јер испуњава услове за одлазак у пензију….

Опширније →
Притужба Д.Б. против ДЗ И. због дискриминације на основу старосног доба у области образовања и стручног усавршавања

бр. 07-00-208/2015-02   датум: 31.7.2015. МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе Д. Б. из Б, против Дома здравља „М. – М. П.“ из И. поводом Правилника о стручном усавршавању и специјализацији запослених Дома здравља „М. – М.П.“ из И. Током поступка утврђено је да су овим правилником прописани критеријуми за упућивање на специјализацију,…

Опширније →
Притужба К.П.З.Љ.П против Института за онкологију и радиолгију Р. С. због дискриминације на основу старосног доба у области рада

Бр. 07-00-193/2015-02  датум:  31.7.2015. МИШЉЕЊЕ Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднео К. П. З. Љ. П. у име и уз сагласност O. П, против Института за онкологију и радиологију Србије, због дискриминације на основу пола и  старосног доба у области рада. У притужби се наводи да је П. била запослена у…

Опширније →
Притужба К.П.З.Љ.П против Института за онкологију и радиолгију Р. С. због дискриминације на основу старосног доба у области рада

Бр. 07-00-191/2015-02  датум:  31.7.2015. МИШЉЕЊЕ Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднео К. П. З. Љ. П. у име и уз сагласност Ј. Д, против Института за онкологију и радиологију Србије, због дискриминације на основу пола и старосног доба у области рада. У притужби се наводи да је Ј. Д. била запослена…

Опширније →
Притужба К.П.З.Љ.П против Института за онкологију и радиолгију Р. С. због дискриминације на основу старосног доба у области рада

Бр. 07-00-159/2015-02  датум:  31.7.2015. МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднео К. П. З. Љ. П.  у име и уз сагласност Љ. М, против Института за онкологију и радиологију Србије, због дискриминације на основу пола и  старосног доба у области рада. У притужби се наводи да је Љ. М. била…

Опширније →
Притужба К.П.З.Љ.П против Института за онкологију и радиолгију Републике Србије због дискриминације на основу старосног доба у области рада

Бр. 07-00-192/2015-02  датум:  31.7.2015. МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднео К. П. З. Љ. П. у име и уз сагласност М. Х, против Института за онкологију и радиологију Србије, због дискриминације на основу пола и  старосног доба у области рада. У притужби се наводи да је М. Х. била…

Опширније →
Притужба против Д.С. због дискриминације на основу чланства у политичкој странци

бр. 07-00-143/2015-02  датум: 24.7.2015.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе политичке странке, Општински одбор у С. против Д. С, државног секретара у Министарству привреде. Притужба је поднета поводом изјава које је Д. С. дао … 2015. године приликом гостовања на РТВ Врање у емисији „Око југа“. У току поступка је утврђено…

Опширније →
Притужба В.Р. против банке због дискриминације на основу старосног доба у области пружања услуга

бр. 07-00-115/2015-02   датум: 19.7.2015.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе В. Р. из К, против А. Б. а. д. Н, Филијале у К. У притужби је наведено да је крајем 2014. године конкурисао за помоћ пољопривредним газдинствима кроз бескаматне кредите код А. Б, Филијале у К, на основу конкурса који је…

Опширније →
Притужба М.Ј. против послодавца ТС због дискриминације на основу старосног доба у области рада

бр. 07-00-156/2015-02  датум: 7. 7. 2015. МИШЉЕЊЕ Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју je поднео М. Ј. из Б. због одлуке послодавца „Т. С.“ а.д. Б., којом се прописују услови за стимулативни одлазак запослених, односно, услова да се за стимулативни одлазак могу пријавити запослени који следеће године пуне 65 година живота и имају…

Опширније →
Притужба О.С. против ЈП Србијагас Нови сад због дискриминације на основу старосног доба у области рада

бр. 07-00-3/2014-02  датум:  12.6.2015 МИШЉЕЊЕ Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднела О. С. из Б. против ЈП „Србијагас“ Нови Сад. Подноситељка притужбе је навела да има 62 године живота и 35 година и осам месеци радног стажа, да је потписивањем Анекса II уговора о раду бр. 01-01-1/482 од 9. децембра 2014….

Опширније →
back to top