Дан: 16. децембра 2019.

1108-19 Притужба због дискриминације у области образовања и стручног оспособљавања на основу личног својства старосно доба

бр. 07-00-554/2019-02 датум: 16.12.2019.   МИШЉЕЊЕ Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднео А.А. у име малолетне кћерке Б.Б. против ОШ В.В. У притужби је наведено да је његова кћи Б.Б.. ученица четвртог разреда ОШ В.В., да је школа забранила да ученици користе службени улаз у зграду школе, већ могу да користе…

Опширније →
840-19 Притужба због дискриминације органа јавне власти

бр. 07-00-378/2018-02   датум: 16.12. 2019.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе организација цивилног друштва АА и ББ, против Центра за социјални рад А. и заменика директора Центра за социјални рад А., због дискриминације лица ромске националности. У притужби је наведено да је у дневном листу „Ало“ 11. јула 2019. године објављен…

Опширније →
back to top