Дан: 15. фебруара 2021.

36-20 Mишљeњe пoвoдoм притужбе прoтив НБС збoг дискриминaциje нa oснoву стaрoснoг дoбa у oблaсти пружaњa услугa

бр. 07-00-27/2020-02  датум: 12. 2. 2021.     МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе А. А. против Народне банке Србије због дискриминације на основу старосног доба. У притужби је наведено да је подноситељка притужбе у марту 2019. године напунила 70 година живота и да ју је референт друштва за управљање добровољним пензијским…

Опширније →
back to top