Дан: 12. марта 2020.

Препорука мера за остваривање равноправности слепих и слабовидих особа приликом провере уписа у Јединствени бирачки списак на порталу Министарства државне управе и локалне самоуправе

бр. 07-00-159/2020-02      датум: 12.  3. 2020.   МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Бранко Ружић, министар   11000 БЕОГРАД Бирчанинова 6   Поштовани господине Ружићу, Поверенику за заштиту равноправности обратила се особа са инвалидитетеом наводећи да  слепе особе не могу електронским путем да провере да ли су уписани у бирачки списак. Наиме, програм провере за…

Опширније →
1303-19 Утврђена дискриминација на основу старосног доба

бр. 07-00-740/2019-02   датум: 12.3. 2020.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе Удружења АА, против привредног друштва ББ, због дискриминације на основу пола и старосног доба. У притужби је наведено да је ово привредно друштво објавило дискриминаторан оглас за посао. У  току поступка је утврђено да је привредно друштво  ББ, на свом…

Опширније →
“Бeрзaнскo звoнo зa рoдну рaвнoпрaвнoст”

Нeкe живoтнe oколнoсти, кao и oвe у кojимa смo дaнaс, пoкaзуjу дa нaм je пoтрeбнa свaкa oсoбa, дa сaмo зajeднo у пaртнeрскoм oднoсу мушкaрaцa и жeнa мoжeмo прeвaзићи изaзoвe прeд кojимa сe нaлaзимo, рeклa je пoвeрeницa зa зaштиту рaвнoпрaвнoсти Брaнкицa Jaнкoвић, нa дoгaђajу „Бeрзaнскo звoнo зa рoдну рaвнoпрaвнoст“. Пoвeрeницa je истaклa дa нaшa дeмoгрaфскa структурa…

Опширније →
1304-19 Утврђена дискриминација на основу пола

бр. 07-00-741/2019-02   датум: 12. 3. 2020.     МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе Удружења AA, против привредног друштва “ББ“ због дискриминације на основу пола. У притужби је наведено да је ово привредно друштво објавило оглас за посао следеће садржине: “Потребна радница за рад на каси.”  Привредно друштво ББ се до окончања…

Опширније →
4-20 Притужба због дискриминације по основу пола против Кинеског бутика, који је објавио оглас за посао следеће садржине: „Потребне раднице.”

бр. 07-00-774/2019-02   датум: 12. 3. 2020.     МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе Удружења, против Кинеског бутика, односно привредног друштва AA д.о.о. Б, због дискриминације на основу пола. У притужби је наведено да је ово привредно друштво објавило оглас за посао следеће садржине: „Потребне раднице.”  Привредно друштво АА д.о.о. Б. се…

Опширније →
back to top