“Prevazilaženje nejednakosti”

„Prevazilaženje nejednakosti: borba protiv diskriminacije i zločina iz mržnje nad Romima i Romkinjama u Srbiji“
Poverenik za zaštitu ravnopravnosti nastavio je uspešnu saradnju sa nevladinom organizacijom Regionalni centar za manjine i od novembra 2014. godine učestvuje u realizaciji projekta „Prevazilazenje nejednakosti: borba protiv diskriminacije i zločina iz mržnje nad Romima i Romkinjama u Srbiji”.
Projekat finansira Ambasada Kraljevine Holandije, a čine ga dve komponente. Prvi segment predstavlja nastavak projekta „Jednake šanse za bolje mogućnosti – Jačanje Roma i Romkinja u borbi protiv diskriminacije”, koji je realizovan od maja 2012. do decembra 2013. godine. Drugi deo usmeren je na borbu protiv govora mržnje i zločina iz mržnje.
Nastavak projektnih aktivnosti ima za cilj da dodatno osnaži romske aktiviste i predstavnike lokalne samouprave da se aktivno uključe u borbu protiv diskriminacije Roma i Romkinja i da ih ohrabri da efikasno koriste postojeće mehanizme za zaštitu ravnopravnosti.
Projekat traje 12 meseci i u tom periodu biće realizovano više aktivnosti širom Srbije.

Animirani film „Prijavi diskriminaciju”

  U okviru projekta o unapređenju položaja Roma Poverenika za zaštitu ravnopravnosti i nevladine organizacije Regionalni centar za manjine, napravljen je kratki animirani film “Prijavi diskriminaciju” gde su predstavljeni najčešći slučajevi diskriminacije Roma i Romkinja. Film je deo projekta „Prevazilaženje nejednakosti: borba protiv diskriminacije i zločina iz mržnje nad Romima i Romkinjama u Srbiji”. Film…

Opširnije →
Završna konferencija u okviru projekta „Prevazilaženje nejednakosti”

Povodom završetka projekta „Prevazilaženje nejednakosti: borba protiv diskriminacije i zločina iz mržnje nad Romima i Romkinjama u Srbiji” Poverenik za zaštitu ravnopravnosti i Regionalni centar za manjine održali su završnu konferenciju na kojoj su predstavljeni rezultati rada. Cilj projekta je bio da se dodatno osnaže romski aktivisti i aktivistkinje i predstavnici i predstavnice lokalnih samouprava…

Opširnije →
Romske aktivistkinje i aktivisti u poseti Povereniku za zaštitu ravnopravnosti

Aktivisti i aktivistkinje iz lokalnih romskih organizacija u Srbiji posetili su instituciju Poverenika za zaštitu ravnopravnosti kako bi direktno stekli uvid u rad insitucije i čuli dosadašnja iskustva u zaštiti ravnopravnosti romske nacionalne manjine. 12 aktivista i aktivistkinja lokalnih romskih organizacija podrobnije se upoznalo sa ulogom Poverenika u borbi protiv diskriminacije, mehanizmima zaštite i radom…

Opširnije →
Radionica “Borba protiv diskriminacije Roma” održana u Nišu

U okviru projekta „Prevazilaženje nejednakosti: borba protiv diskriminacije i zločina iz mržnje nad Romima i Romkinjama u Srbiji”, održana je radionica o zaštiti od diskriminacije u Nišu. Predstavnicima i predstavnicama organizacija koje se bave unapređenjem položaja romske manjine, predstavljeni su pojam i oblici diskriminacije, kao i pravni okvir i mehanizmi za zaštitu od diskriminacije. Posebna…

Opširnije →
Radionica o zaštiti od diskriminacije održana u Novom Bečeju

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti i Regionalni centar za manjine organizovali su u Novom Bečeju radionicu „Osnaživanje i jačanje kapaciteta lokalnih aktera u borbi protiv diskriminacije”, namenjenu predstavnicima organizacija civilnog društva i aktivistima za zaštitu ljudskih prava U prvom delu treninga, programski saradnik u Regionalnom centru za manjine, Marko Vasiljević, predstavio je pojam diskriminacije, njene oblike…

Opširnije →
Treća radionica o borbi protiv diskriminacije Roma održana u Kragujevcu

U Kragujevcu je održana treća obuka u okviru projekta “Prevazilaženje nejednakosti: borba protiv diskriminacije i zločina iz mržnje nad Romima i Romkinjama u Srbiji”. Projekat sprovode Poverenik za zaštitu ravnopravnosti i Regionalni centar za manjine, uz podršku Ambasade Kraljevine Holandije. Na treningu su učestvovali predstavnici organizacija civilnog društva, novinari, aktivisti za zaštitu ljudskih prava iz…

Opširnije →
Radionica “Borba protiv diskriminacije Roma” održana u Smederevskoj Palanci

U Smederevskoj Palanci održana je druga po redu radionica u okviru projekta “Prevazilaženje nejednakosti: borba protiv diskriminacije i zločina iz mržnje nad Romima i Romkinjama u Srbiji”. Projekat sprovode Poverenik za zaštitu ravnopravnosti i Regionalni centar za manjine, uz podršku Ambasade Kraljevine Holandije. Treningu su prisustvovali predstavnici/ce organizacija civilnog društva, pedagoške asistentkinje i drugi/e aktivisti…

Opširnije →
Radionica o zaštiti od diskriminacije održana u Vranju

U okviru projekta „Prevazilaženje nejednakosti: borba protiv diskriminacije i zločina iz mržnje nad Romima i Romkinjama u Srbiji”, održana je prva radionica o zaštiti od diskriminacije u Vranju. U veoma interaktivnom, otvorenom i srdačnom razgovoru sa predstavnicima i predstavnicama vranjanskih OCD koje se bave unapređenjem položaja romske manjine, sa romskim medijatorkama, pedagoškim asistentkinjama, i drugim…

Opširnije →
STOP diskriminaciji Roma – novi projekat Poverenika

  Poverenik za zaštitu ravnopravnosti u saradnji sa Regionalnim centrom za manjine započeo je realizaciju novog projekta koji je usmeren na unapređenje ravnopravnosti romske zajednice. Projekat „Prevazilaženje nejednakosti: borba protiv diskriminacije i zločina iz mržnje nad Romima i Romkinjama u Srbiji” podržava Ambasada Kraljevine Holandije. Osnovni cilj andiskriminacione komponente projekta jeste osnaživanje i jačanje kapaciteta…

Opširnije →
back to top