Radionica “Borba protiv diskriminacije Roma” održana u Nišu

U okviru projekta „Prevazilaženje nejednakosti: borba protiv diskriminacije i zločina iz mržnje nad Romima i Romkinjama u Srbiji”, održana je radionica o zaštiti od diskriminacije u Nišu.

Predstavnicima i predstavnicama organizacija koje se bave unapređenjem položaja romske manjine, predstavljeni su pojam i oblici diskriminacije, kao i pravni okvir i mehanizmi za zaštitu od diskriminacije. Posebna pažnja je posvećena je predstavljanju dosadašnjeg rada, nadležnosti Poverenika i njegove uloge u borbi protiv diskriminacije.

Detaljno je predstavljeno postupanje po pritužbama, kao i brojni konkretni slučajevi iz dosadašnje prakse, nakon čega su učesnici podelili svoja iskustva i primere diskriminacije sa kojima su se susretali. Iako su ukazivali na brojne slučajeve diskriminacije, ali i drugih protivpravnih ponašanja, mali broj učesnika je koristio neki od postojećih mehanizama zaštite. Zbog toga je posebna pažnja posvećena razlikovanju diskriminacije od sličnih povreda prava, kao i pojašnjavanju postupka pred Poverenikom. Osim toga, aktivisti i aktivistkinje pokazali su dodatno interesovanje za model situacionog testiranja u slučajevima diskriminacije.

Radne sesije su vodili Relja Pantić, predstavnik Poverenika za zaštitu ravnopravnosti i Marko Vasiljević, predstavnik Regionalnog centra za manjine.

Print Friendly, PDF & Email
back to top