Romske aktivistkinje i aktivisti u poseti Povereniku za zaštitu ravnopravnosti

Aktivisti i aktivistkinje iz lokalnih romskih organizacija u Srbiji posetili su instituciju Poverenika za zaštitu ravnopravnosti kako bi direktno stekli uvid u rad insitucije i čuli dosadašnja iskustva u zaštiti ravnopravnosti romske nacionalne manjine. 12 aktivista i aktivistkinja lokalnih romskih organizacija podrobnije se upoznalo sa ulogom Poverenika u borbi protiv diskriminacije, mehanizmima zaštite i radom Stručne službe, sa posebnim osvrtom na postupanje po pritužbama koje su se ticale diskriminacije Roma i Romkinja. Iskustva i rad Poverenika su im predstavili Ljiljana Lončar, pomoćnica poverenice za zaštitu ravnopravnosti, kao i Marija Zarić i Nikola Grujić, samostalna savetnica i savetnik u Stručnoj službi Poverenika za zaštitu ravnopravnosti. Posetu lokalnih romskih aktivistkinja i aktivista organizovao je Regionalni centar za manjine u cilju jačanja kapaciteta lokalnih romskih organizacija koje rad sa romskim zajednicama širom Srbije.

Print Friendly, PDF & Email
back to top