Обавештења

Обавештење јавности – Начелник општинске управе Кикинда није отклонио последице дискриминаторног поступања

Повереница за заштиту равноправности Невена Петрушић дала је мишљење да је доношењем одлуке о распоређивању Љиљане Скоко, Драгославе Михајлов, Милутина Гаврилов и Миодрага Вукића на радна места у „пољочуварској служби“ и утврђивањем нижих звања и нижег коефицијента за утврђивање плате, након промене власти у општини Кикинда, начелник Општинске управе општине Кикинда Љубан Средић према овим…

Опширније →
Обавештење јавности – Основна школа „Бранко Радичевић“ из Голупца није увела изборни предмет румунски језик

Удружење родитеља који желе да им деца уче румунски језик у ОШ „Бранко Радичевић“ Голубац, поднело је притужбу Поверенику за заштиту равноправности у којој је навело да је школа одбила захтев да се уведе изборни предмет Румунски језик са елементима националне културе. У току поступка је утврђено да школа није спровела анкету међу ученицима како…

Опширније →
Обавештење јавности – Аутор уџбеника Криминалистике из садржаја није уклонио омаловажавајуће садржаје који вређају достојанство жена

Повереници за заштиту равноправности поднета је притужба због текста у уџбенику Криминалистике у којој је наведено да су садржаји сексистички, правно неутемељени и засновани на родним предрасудама и стереотипима. Аутор, проф. др Бранислав Симоновић, у делу под називом „Силовање: Методика откривања, разјашњавања и доказивања“, поред осталог , наводи: „….У пракси су ређи случајеви да жртва…

Опширније →
Обавештење јавности – Републички фонд за здравствено осигурање дискриминисао расељено лице са Косова и Метохије

Подносилац притужбе је осигураник Републичког фонда за здравствено осигурање и интерно расељено лице са Косова и Метохије. Он се обратио Републичком фонду за здравствено осигурање због издавања потврде за стоматолошку заштиту на терет Фонда. Републички фонд за здравствено осигурање је одбио овај захтев са образложењем да је подносилац притужбе осигуран као интерно расељено лице са КиМ,…

Опширније →
Обавештење јавности – ProCredit bank а.д. Београд дискриминисала запосленог на основу чланства у синдикалној организацији

Запослени у ProCredit bank а.д. Београд поднео је притужбу против банке и навео да је експозитура у којој је радио затворена, да су сви остали запослени премештени на рад у друге пословне јединице у истом граду, а да је само он премештен у пословну јединицу у друго насељено место. Сматра да је то последица његовог…

Опширније →
Обавештење јавности – Скупштина града Чачка дискриминисала особе хомосексуалне оријентације

У Препоруци у вези са програмским садржајима телевизија са националном фреквенцијом, којима се вређа морал и нарушава људско достојанство, коју је Скупштина града Чачка упутила Републичкој радиодифузној агенцији (РРА) наведено је да „Одборници Скупштине града Чачка, свесни опасности која прети од систематског форсирања програмских садржаја, који најдиректније утичу на стање колективног духа грађана, упућују РРА…

Опширније →
back to top