Обавештење јавности – Основна школа „Бранко Радичевић“ из Голупца није увела изборни предмет румунски језик

Удружење родитеља који желе да им деца уче румунски језик у ОШ „Бранко Радичевић“ Голубац, поднело је притужбу Поверенику за заштиту равноправности у којој је навело да је школа одбила захтев да се уведе изборни предмет Румунски језик са елементима националне културе. У току поступка је утврђено да школа није спровела анкету међу ученицима како би проверила заинтересованост за изучавање овог предмета, иако су имали сазнања да је 25 ученика било заинтересовано. Повереница за заштиту равноправности дала је мишљење да је ОШ „Бранко Радичевић“ из Голупца пропустила да анкетира ученике, односно, да провери заинтересованост за похађање изборног предмета Румунски језик са елементима националне културе у школској 2013/2014. години. Због тога је школи препоручено да за школску 2014/2015. годину спроведе анкетирање ученика како би се утврдило да ли постоји потребан број заинтересоване деце и да организује наставу за предмет Румунски језик са елементима националне културе, као и да убудуће не крши антидискриминационе прописе. С обзиром да ОШ „Бранко Радичевић“ Голубац није поступила по препоруци, повереница за заштиту равноправности о томе обавештава јавност, у складу са Законом о забрани дискриминације.

Print Friendly, PDF & Email
back to top