Обавештење јавности – Председник општине Смедеревска Паланка дискриминисао слепу девојчицу

Повереница за заштиту равноправности дала је мишљење да је општина Смедеревска Паланка, на челу са председником општине Радославом Милојичићем Кеном, дискриминисала ученицу са  инвалидитетом Н.П. јер јој је отежала остваривање права на образовање. Наиме, општина Смедеревска Паланка ученици Н.П, која је слепа, није обезбедила превоз од куће до основне школе коју похађа, иако је  законска обавеза локалне самоуправе обезбеђивање превоза за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом. На тај начин је прекршен Закон о забрани дискирминације јер је пропуштањем да обезбеди право на бесплатан превоз до школе за Н.П, ученицу са инвалидитетом, општина Смедеревска Паланка овој девојчици отежала остваривање права на образовање и пуно укључивање у образовни систем. Председнику општине Смедеревска Паланка Радославу Милојичићу Кени још у априлу је препоручено да предузме све неопходне радње и мере из своје надлежности којима ће обезбедити средства за превоз ове ученице до школе, као и да убудуће води рачуна да у оквиру послова из своје надлежности, не крши прописе о забрани дискриминације. Након тога му је послата опомена да у новом року поступи у складу са пепоруком  Повереника за заштиту равноправности, независног и специјализованог државног органа са задатком да ради на сузбијању свих облика и видова дискриминације и остваривању равноправности у друштвеним односима. Како ни након изрицања опомене препорука није спроведена,  Повереница обавештава јавност, у складу са Законом о забрани дискриминације.

Print Friendly, PDF & Email
back to top