Дан: 26. јуна 2014.

Притужба Бошњачког националног вијећа против ПУ М. Ц. у П. због дискриминације на основу националне припадности у области образовања

бр. 07-00-96/2014-02 датум: 27. 6. 2014.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднело Бошњачко национално вијеће против Предшколске установе „М. Ц.“ у П. У притужби је наведено да родитељима деце бошњачке националности није дата могућност да се изјасне да ли желе да се васпитно-образовни рад остварује на босанском језику…

Опширније →
Притужба Бошњачког националног вијећа против П. гимназије због дискриминације на основу националне припадности у области образовања

бр. 07-00-107/2014-02 датум: 27. 6. 2014.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднело Бошњачко национално вијеће против П. гимназије. У притужби је наведено да ученицима П. гимназије није дата могућност да се изјасне о томе да ли желе наставу на босанском језику, као и да је настава организована на…

Опширније →
Притужба Бошњачког националног вијећа против ОШ В. П. В. у П. због дискриминације на основу националне припадности у области образовања

бр. 07-00-98/2014-02 датум: 27. 6. 2014.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднело Бошњачко национално вијеће против Основне школе „В. П. В.“ у П. У притужби је наведено да ученицима бошњачке националности није дата могућност да се изјасне да ли желе да наставу похађају на босанском језику и да…

Опширније →
Притужба Бошњачког националног вијећа против ОШ М. С. у П. због дискриминације на основу националне припадности у области образовања

бр. 07-00-97/2014-02 датум: 27. 6. 2014.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднело Бошњачко национално вијеће против Основне школе „М. С.“ у П. У притужби је наведено да ученицима бошњачке националности није дата могућност да се изјасне да ли желе да наставу похађају на босанском језику и да сви…

Опширније →
Притужба Бошњачког националног вијећа против Е. школе у П. због дискриминације на основу националне припадности у области образовања

бр. 07-00-106/2014-02 датум: 27. 6. 2014.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднело Бошњачко национално вијеће против Е. школе у П. У притужби је наведено да су ученици и ученице бошњачке националности дискриминисани на основу националне припадности јер у Е. школи у П. није формирано одељење за наставу на…

Опширније →
Притужба Бошњачког националног вијећа против ОШ М. Б. у С. због дискриминације на основу националне припадности у области образовања

бр. 07-00-99/2014-02 датум: 27. 6. 2014.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднело Бошњачко национално вијеће против Основне школе „М. Б.“ у С. У притужби је наведено да ученицима бошњачке националности није дата могућност да се изјасне да ли желе да наставу похађају на босанском језику и да сви…

Опширније →
Притужба Бошњачког националног вијећа против ОШ С. С. Б. у П. због дискриминације на основу националне припадности у области образовања

бр. 07-00-102/2014-02 датум: 27. 6. 2014.   МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднело Бошњачко национално вијеће против Основне школе „С. С.“ Б. у П. У притужби је наведено да ученицима бошњачке националности није дата могућност да се изјасне да ли желе да наставу похађају на босанском језику и да…

Опширније →
Одржани тренинзи о заштити од дискриминације у Бујановцу и Суботици

У претходној недељи одржани су семинари о заштити од дискриминације у Бујановцу (24. јуна) и Суботици (27. јуна). На семинарима је учествовало укупно 18 представника и представница организација које раде са младима, а разговарало се о родној равноправности, правима ЛГБТ особа и правима припадника/ца националних мањина, као и о правној регулативи и механизмима деловања у…

Опширније →
Пoвeрeницa нa скупу и шeтњи пoвoдoм Meђунaрoднoг дaнa пoнoсa

Пoвoдoм Meђунaрoднoг дaнa пoнoсa ЛГБT oсoбa, у пaрку Maњeж oдржaн je скуп, a зaтим je дo згрaдe у Бeoгрaдскoj улици гдe je 1997. гoдинe убиjeн рoмски дeчaк Душaн Joвaнoвић oргaнизoвaнa и шeтњa, у знaк сoлидaрнoсти ЛГБT пoпулaциje сa рoмскoм зajeдницoм. Скуп je oвe гoдинe oдржaн пoд слoгaнoм „Зoнa слoбoднa oд мржњe“. Aкциjу je зajeднички oргaнизoвaлo…

Опширније →
Обавештење јавности – Републички фонд за здравствено осигурање дискриминисао расељено лице са Косова и Метохије

Подносилац притужбе је осигураник Републичког фонда за здравствено осигурање и интерно расељено лице са Косова и Метохије. Он се обратио Републичком фонду за здравствено осигурање због издавања потврде за стоматолошку заштиту на терет Фонда. Републички фонд за здравствено осигурање је одбио овај захтев са образложењем да је подносилац притужбе осигуран као интерно расељено лице са КиМ,…

Опширније →
back to top