Обавештење јавности – Директор Еколошког покрета Новог Сада Никола Алексић дискриминисао Станка Крстина из Новог Сада због припадности хрватској националној мањини

Станко Крстин из Новог Сада, обратио се Повереници притужбом против Николе Алексића, директора Еколошког покрета Новог Сада због дискриминације на основу националне припадности. У притужби је навео да  Никола Алексић, као директор Еколошког покрета Новог Сада, већ дуже време плаши грађане Новог Сада причама да Станко Крстин ради за хрватску обавештајну службу, и да је по задатку дошао да трује грађане Новог Сада. Такође, навео је да је Никола Алексић своје намере јавно исказао у допису Еколошког покрета који је упућен Унији послодаваца Србије 19. децембра у којем је навео да Унија послодаваца Србије има у сопственим редовима хрватске кадрове, да је председник Уније хрватски вјећник Хрватског националног вијећа за Војводину, да наведено вијеће сигурно није основано ради ширења хрватске културе и да би се успешно изборили против нелојалне конкуренције у сопственој земљи, Унија послодаваца Србије треба прво да очисти своје редове. Председник Еколошког покрета Новог Сада, није пристао на медијацију која му је понуђена у циљу мирног решавања насталог проблема. Такође, није желео ни да се изјасни о наводима из притужбе. Током поступка је утврђено да је директор Еколошког покрета Новог Сада Никола Алексић упутио саопштење за јавност 7. октобра 2014. године, и представку Унији послодаваца Србије 19. децембра 2014. године, у којима је изразио идеје и ставове који су узнемирујући и понижавајући и којима се вређа достојанство Станка Крстина као и других припадника и припадница хрватске националне мањине.

Повереница за заштиту равноправности дала је мишљење да је директор Еколошког покрета Новог Сада Никола Алексић, прекршио одредбе Закона о забрани дискриминације и дала му препоруку да упути писмо извињења Станку Крстину поводом ставова изнетих у тексту саопштења за јавност и представке упућене Унији послодаваца Србије, да позове на састанак представнике и представнице Хрватског националног вијећа како би се информисао о њиховим активностима и надлежностима, као и да убудуће не даје саопштења и изјаве којима се вређа достојанство припадника и припадница хрватске или било које друге националне мањине.

С обзиром да Никола Алексић није поступио по препоруци, повереница за заштиту равноправности, у складу са Законом о забрани дискриминације, о томе обавештава јавност.

Print Friendly, PDF & Email
back to top