Обавештење јавности – Начелник општинске управе Кикинда није отклонио последице дискриминаторног поступања

Повереница за заштиту равноправности Невена Петрушић дала је мишљење да је доношењем одлуке о распоређивању Љиљане Скоко, Драгославе Михајлов, Милутина Гаврилов и Миодрага Вукића на радна места у „пољочуварској служби“ и утврђивањем нижих звања и нижег коефицијента за утврђивање плате, након промене власти у општини Кикинда, начелник Општинске управе општине Кикинда Љубан Средић према овим лицима извршио дискриминацију на основу њихових политичких уверења. Препоручила је да начелник предузме све потребне мере у циљу отклањања последица дискриминаторног поступања, као и да убудуће не доноси одлуке којима се крше антидискриминациони прописи.  У законском року од 30 дана од дана достављања препоруке начелник  општинске управе Кикинда обавестио је Повереницу за заштиту равноправности да ће поступити по препоруци, али је изостало обавештење о конкретним мерама за отклањање последица дискриминаторног поступања.  Како ни у након изрицања опомене препорука није спроведена,  Повереница обавештава јавност, у складу са Законом о забрани дискриминације.

Print Friendly, PDF & Email
back to top