Обавештење јавности – Дом здравља дискриминисао на конкурсу за специјализацију

Повереници се притужбом обратила запослена у Дома здравља „Владимирци“ поводом конкурса за упис на специјализацију из гинекологије. У притужби је навела да јој није одобрена специјализација, да је конкурс спроведен са много неправилности и да јој је у образложењу на жалбу поводом резултата конкурса директор рекао да „се удала у Београду“, те да процењује да ће након завршене специјализације бити заинтересована за добијање радног места у Београду. У изјашњењу је наведено да је одлука донета на основу предлога комисије и у одлуци није наведено ништа што би се могло сматрати дискриминацијом. Током поступка утврђено је да се на основу поднетих доказа не може закључити који су били критеријуми за избор кандидата. Директор Дома здравља, као разлог због којег подноситељки притужбе није одобрена специјализација, наводи чињеницу да њен супруг живи у Београду и да има бојазан да ће та околност утицати на њу да након специјализације потражи запослење у Београду. До окончања поступка, ДЗ „Владимирци“ није показао да су постојали објективни разлози због којих је донета одлука да се специјализација не одобри подноситељки притужбе.

Повереница за заштиту равноправности дала је мишљење да је приликом избора кандидата за упућивање на специјализацију, односно, доношењем одлуке о одобравању специјализације из гинекологије, Дом здравља „Владимирци“ дискриминисао подноситељку притужбе на основу личног својства – места пребивалишта супруга. Због тога је Дому здравља „Владимирци“ препоручено да предузме све потребне мере у циљу отклањања последица дискриминаторног поступања, да мишљење и препоруку Повереника за заштиту равноправности објави на огласној табли или другом видном месту у просторијама Дома здравља, као и да убудуће води рачуна да приликом доношења одлуке о додели специјализације не крши одредбе Закона о забрани дискриминације.

С обзиром да Дом здравља „Владимирци“ није поступио по препоруци, Повереница за заштиту равноправности, у складу са Законом о забрани дискриминације, о томе обавештава јавност.

Print Friendly, PDF & Email
back to top