Обавештење јавности – Аутор уџбеника Криминалистике из садржаја није уклонио омаловажавајуће садржаје који вређају достојанство жена

Повереници за заштиту равноправности поднета је притужба због текста у уџбенику Криминалистике у којој је наведено да су садржаји сексистички, правно неутемељени и засновани на родним предрасудама и стереотипима. Аутор, проф. др Бранислав Симоновић, у делу под називом „Силовање: Методика откривања, разјашњавања и доказивања“, поред осталог , наводи: „….У пракси су ређи случајеви да жртва силовања није дала допринос настанку кривичног дела и да се пре извршења дела није познавала са учиниоцем. Тада се њен допринос настанку кривичног дела најчешће огледа у непромишљеном понашању (усамљеном кретању мрачним улицама, предграђима, ливадама у касним вечерњим сатима, путовању аутостопом), чиме је себе објективно довела у ситуацију да постане жртва кривичног дела, нпр. силовања, разбојништва. …Женска особа својим понашањем допушта стварање ситуације у којој је она на основу просуђивања, била дужна да предвиди могућност конфронтације. Мотиви за подношење лажних пријава за силовање могу да буду различити: љубомора (нпр. девојку је оставио младић са којим се забављала), оправдање пред мужем или момком јер је жена затечена у добровољном сношају, како би се оправдала ванбрачна трудноћа, да би оправдала полну болест, покушај да се одређено лице примора да склопи брак, како би се остварила одређена имовинска корист (на пример, очекивала се материјална корист из љубавне везе, па како се она није остварила, следи лажна пријава за силовање). …“ Такође се истиче да „узрок у подношењу лажних пријава треба тражити и у фантазији женских особа  и жељи за сензационализмом.“

У току поступка је утврђено да је изношење оваквих ставова у универзитетском уџбенику супротно прописима о забрани дискриминације, јер се  заговарају и подржавају предрасуде, обичаји и друштвени обрасци понашања засновани на идеји подређености или надређености полова, жене омаловажавају и вређа њихово достојанство. Проф. др Браниславу Симоновићу препоручено је да из уџбеника Криминалистике уклони овакве садржаје, као и да се убудуће суздржава од ширења идеја и ставова који су засновани на стереотипним улогама полова.

С обзиром да проф. др Бранислав Симоновић није поступио по препоруци, Повереница, у складу са Законом о забрани дискриминације, о томе обавештава јавност.

Print Friendly, PDF & Email
back to top