Законодавне иницијативе и мишљење о прописима

Мишљење о појединим одредбама Нацрта закона о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања

бр: 011-00-16/2015-02   датум:  10.7.2015. Поступајући у оквиру законом прописане надлежности да прати спровођење закона и других прописа, иницира доношење или измену прописа ради спровођења и унапређивања заштите од дискриминације и даје мишљење о одредбама нацрта закона и других прописа који се тичу забране дискриминације (чл. 33. т. 7. Закона о заштити дискриминације, „Службени гласник РС“,…

Опширније →
Mишљење о Нацрту закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору

      бр. 011-00-12/2015-03   датум: 26.6.2015.     МИШЉЕЊЕ  о Нацрту закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору   МИНИСТАРСТВУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САОУПРАВЕ Поштовани/е, Дописом бр. 119-01-00028/2015-17 од 23. јуна 2015. године, који смо примили 25. јуна 2015. године, Министарство државне управе и локалне самоуправе затражило је мишљење Повереника…

Опширније →
Мишљење на Одлуку о изменама и допунама Одлуке о правима и услугама социјалне заштите града Шапца

бр. 011-00-11/2015-02    датум: 26.6.2015.   ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ШАПЦА ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ПРИВРЕДУ 15000 ШАБАЦ   Поштована госпођо М, Повереница за заштиту равноправности примила је 23. јуна 2015. године Ваш допис у којем тражите мишљење поводом Одлуке о изменама и допунама Одлуке о правима и услугама социјалне заштите града Шапца којом је прописано…

Опширније →
Мишљење на нацрт закона о уџбеницима

бр: 011-00-10/2015-03   датум:  22.6.2015.   МИШЉЕЊЕ на нацрт закона о уџбеницима МИНИСТАРСТВУ ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА   Поштовани/е, У вези са дописом број 011-00-314/2014-04, уз који нам је достављен Нацрт закона о уџбеницима ради давања мишљења из надлежности Повереника за заштиту равноправности, обавештавамо вас да је поступајући у оквиру законом прописане надлежности да прати…

Опширније →
Мишљење о Преднацрту закона о легализацији одрживих неформалних ромских насеља

бр. 011-00-3/2015-02 датум: 27. 4. 2015. Поступајући у оквиру законом прописане надлежности да прати спровођење закона и других прописа, иницира доношење или измену прописа ради спровођења и унапређивања заштите од дискриминације и даје мишљење о одредбама нацрта закона и других прописа који се тичу забране дискриминације (чл. 33. т. 7. Закона о заштити дискриминације, „Службени…

Опширније →
Мишљење о Радној верзији Нацрта закона о општем управном поступку

бр. 011-00-4/2015-03 датум: 27.4.2015. Поступајући у оквиру законом прописане надлежности да прати спровођење закона и других прописа, иницира доношење или измену прописа ради спровођења и унапређивања заштите од дискриминације и даје мишљење о одредбама нацрта закона и других прописа који се тичу забране дискриминације (чл. 33. т. 7. Закона о заштити дискриминације, „Службени гласник РС“,…

Опширније →
Мишљење на Нацрт правилника о ближим критеријумима за препознавање облика дискриминације

бр: 011-00-3/2015-02 датум: 27. 3. 2015.   Дописом од 19. марта 2015. године, Министарство просвете, науке и технолошког развоја затражило је мишљење Повереника за заштиту равноправности на Нацрт правилника о ближим критеријумима за препознавање облика дискриминације од стране запосленог, детета, ученика и трећег лица у установи образовања и васпитања (у даљем тексту: Нацрт правилника). Повереник…

Опширније →
Мишљење о појединим одредбама Нацрта закона о уџбеницима

бр: 011-00-1/2015-02 датум: 20. 2. 2015. Поступајући у оквиру законом прописане надлежности да прати спровођење закона и других прописа, иницира доношење или измену прописа ради спровођења и унапређивања заштите од дискриминације и даје мишљење о одредбама нацрта закона и других прописа који се тичу забране дискриминације (члан 33. тачка 7. Закона о заштити дискриминације, „Службени…

Опширније →
Мишљење о Предлогу одлуке о изменама и допунама Одлуке о отварању буџетског фонда за лечење обољења, стања или повреда које се не могу успешно лечити у Републици Србији

бр. 401-00-45/2014-02 датум: 17. 10. 2014   МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА др ЗЛАТИБОР ЛОНЧАР, министар 11000 БЕОГРАД Немањина бр. 22-26 Поштовани господине Лончар,   У вези са Вашим дописом бр. 401-00-03485/2014-01 од 10. октобра 2014. године, којим сте тражили мишљење о Предлогу одлуке о изменама и допунама Одлуке о отварању буџетског фонда за лечење обољења, стања или…

Опширније →
Предлог за оцену уставности и законитости Правилника о упису у регистар пољопривредних газдинстава

бр. 011-00-11/2014-02 датум: 4. 8. 2014.   УСТАВНИ СУД СРБИЈЕ 11000 БЕОГРАД Булевар краља Александра 15 На основу члана 168. став 1. Устава Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 98/2006), члана 29. став 1. тачка 1. и члана 50. став 1. Закона о Уставном суду („Службени гласник РС“, бр. 109/2007, 99/2011 и 18/2013 – одлука…

Опширније →
back to top