Дан: 3. септембра 2015.

Радионица за националне савете одржана у Петровцу на Млави

Повереник за заштиту равноправности и Кућа људских права и демократије одржали су радионицу о дискриминацији и механизмима заштите од дискриминације припадника националних мањина, 4. септембра у Бањи Ждрело код Петровца на Млави. Скупу су присуствовали представници националног савета влашке националне мањине, националног савета хрватске националне мањине, националног савета црногорске националне мањине, националног савета украјинске националне…

Опширније →
Мишљење о појединим одредбама Нацрта закона о општем управном поступку

бр. 011-00-23/2015-03   датум: 3.9.2015. Поступајући у оквиру законом прописане надлежности да прати спровођење закона и других прописа, иницира доношење или измену прописа ради спровођења и унапређивања заштите од дискриминације и даје мишљење о одредбама нацрта закона и других прописа који се тичу забране дискриминације (чл. 33. т. 7. Закона о заштити дискриминације, „Службени гласник РС“,…

Опширније →
Мишљење о појединим одредбама Нацрта закона о спорту

бр. 011-00-25/2015-03   датум: 3.9.2015. Поступајући у оквиру законом прописане надлежности да прати спровођење закона и других прописа, иницира доношење или измену прописа ради спровођења и унапређивања заштите од дискриминације и даје мишљење о одредбама нацрта закона и других прописа који се тичу забране дискриминације (чл. 33. т. 7. Закона о заштити дискриминације, „Службени гласник РС“,…

Опширније →
back to top