Дан: 14. јула 2015.

Притужба синдиката против МУП због дискриминације на основу чланства у синдикату у области рада

бр. 07-00-80/2015-02 датум: 14.7.2015. МИШЉЕЊЕ   Мишљење је донето у поступку поводом притужбе коју је поднео ССП, у име и уз сагласност 11 чланова синдиката, против Министарства унутрашњих послова због дискриминације на основу чланства у синдикалној организацији. У притужби је наведено да је у Министарству унутрашњих послова организован штрајк запослених у периоду од 26. септембра…

Опширније →
Мишљење на Нацрт закона о полицији

Број:  011-00-17/2015-02       Датум: 14.07.2015.   МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Кабинет министра Булевар Михајла Пупина 2 Београд   Поступајући у оквиру законом прописане надлежности да прати спровођење закона и других прописа, иницира доношење или измену прописа ради спровођења и унапређивања заштите од дискриминације и даје мишљење о одредбама нацрта закона и других прописа који се…

Опширније →
back to top