Законодавне иницијативе и мишљење о прописима

Мишљење на Нацрт закона о државним службеницима

бр. 011-00-34/2015-03   датум: 22.12.2015. Поступајући у оквиру законом прописане надлежности да прати спровођење закона и других прописа, иницира доношење или измену прописа ради спровођења и унапређивања заштите од дискриминације и даје мишљење о одредбама нацрта закона и других прописа који се тичу забране дискриминације (члан 33. тачка 7. Закона о забрани дискриминације „Службени гласник…

Опширније →
Мишљење о новом нацрту закона о допунама Закона о спречавању дискриминације особа са инвалидитетом

бр. 011-00-29/2015-03   датум: 3.11.2015. Поступајући у оквиру законом прописане надлежности да прати спровођење закона и других прописа, иницира доношење или измену прописа ради спровођења и унапређивања заштите од дискриминације и даје мишљење о одредбама нацрта закона и других прописа који се тичу забране дискриминације (члан 33. тачка 7. Закона о заштити дискриминације, „Службени гласник РС“,…

Опширније →
Предлог за измене и допуне Зaкона о прекршајима

бр. 011-00-28/2015-03   датум: 25.10.2015.   ПРЕКРШАЈНИ АПЕЛАЦИОНИ СУД ЗОРАН ПАШАЛИЋ, председник 11000 БЕОГРАД Тимочка бр. 15 Поштовани господине Пашалићу, Дописом бр. 11/15-56-1 од 3. септембра 2015. године, који смо примили 22. септембра 2015. године, Прекршајни апелациони суд затражио је од Повереника за заштиту равноправности да радној групи за припрему радне верзије Закона о изменама и…

Опширније →
Мишљење о нацрту закона ЗСДОИ

бр. 011-00-29/2015-03   датум: 3.10.2015. Поступајући у оквиру законом прописане надлежности да прати спровођење закона и других прописа, иницира доношење или измену прописа ради спровођења и унапређивања заштите од дискриминације и даје мишљење о одредбама нацрта закона и других прописа који се тичу забране дискриминације (члан 33. тачка 7. Закона о заштити дискриминације, „Службени гласник РС“,…

Опширније →
Предлог за оцену уставности Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору

Број: 011-00-26/2015-02 Датум: 29.09.2015. УСТАВНИ СУД   БЕОГРАД Булевар краља Александра бр. 15 На основу члана 168. став 1. Устава Републике Србије, члана 29. став 1. тачка 1. и члана 50. став 1. Закона о Уставном суду и члана 19. Закона о Заштитнику грађана, Заштитник грађана и Повереник за заштиту равноправности, подносе Уставном суду П…

Опширније →
Мишљење о појединим одредбама Нацрта закона о општем управном поступку

бр. 011-00-23/2015-03   датум: 3.9.2015. Поступајући у оквиру законом прописане надлежности да прати спровођење закона и других прописа, иницира доношење или измену прописа ради спровођења и унапређивања заштите од дискриминације и даје мишљење о одредбама нацрта закона и других прописа који се тичу забране дискриминације (чл. 33. т. 7. Закона о заштити дискриминације, „Службени гласник РС“,…

Опширније →
Мишљење о појединим одредбама Нацрта закона о спорту

бр. 011-00-25/2015-03   датум: 3.9.2015. Поступајући у оквиру законом прописане надлежности да прати спровођење закона и других прописа, иницира доношење или измену прописа ради спровођења и унапређивања заштите од дискриминације и даје мишљење о одредбама нацрта закона и других прописа који се тичу забране дискриминације (чл. 33. т. 7. Закона о заштити дискриминације, „Службени гласник РС“,…

Опширније →
Мишљење о појединим одредбама Нацрта закона о родној равноправности

бр. 011-00-24/2015-02     датум: 31.8.2015. Поступајући у оквиру законом прописане надлежности да прати спровођење закона и других прописа, иницира доношење или измену прописа ради спровођења и унапређивања заштите од дискриминације и даје мишљење о одредбама нацрта закона и других прописа који се тичу забране дискриминације (чл. 33. тач. 7. Закона о заштити дискриминације, „Службени гласник РС“,…

Опширније →
Мишљење на Нацрт закона о уџбеницима 3

бр: 011-00-10/1/2015-03   датум:  20.7.2015.   МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА   Немањина 22-26 11000 Београд Поштовани/е, У вези са дописом број 011-00-314/2014-04 од 16. јула 2015. године, уз који нам је достављен нови Нацрт закона о уџбеницима у који су унете измене у чл. 12, 37 и 46. а којим сте тражили мишљење Повереника…

Опширније →
Мишљење на Нацрт закона о полицији

Број:  011-00-17/2015-02       Датум: 14.07.2015.   МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Кабинет министра Булевар Михајла Пупина 2 Београд   Поступајући у оквиру законом прописане надлежности да прати спровођење закона и других прописа, иницира доношење или измену прописа ради спровођења и унапређивања заштите од дискриминације и даје мишљење о одредбама нацрта закона и других прописа који се…

Опширније →
back to top