Законодавне иницијативе и мишљење о прописима

Mишљење o Предлогу уредбе о Шифарнику радних места

бр. 110-00-9/2016-04     датум:  09. 02.2016. године Поступајући у оквиру законом прописане надлежности, Повереница за заштиту равноправности, даје МИШЉЕЊЕ o Предлогу уредбе о Шифарнику радних места Министарство  државне управе и локалне самоуправе (у даљем тексту: МДУЛС) је дописом број: 110-00-00204/2015-17 од 08. фебруара 2016. године, након спроведених додатних консултација са надлежним органима, доставило Поверенику за заштиту…

Опширније →
Mишљење на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања

бр. 011-00-6/2016-02     датум:  05.02.2016. године Поступајући у оквиру законом прописане надлежности, Повереница за заштиту равноправности, даје МИШЉЕЊЕ на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања Министарство  просвете, науке и технолошког развоја је дописом број 011-00-20/2016-04 од 1. фебруара 2016. године, доставило Поверенику за заштиту равноправности Нацрт закона о изменама и…

Опширније →
Mишљење на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору

бр. 011-00-5/1/2016-02   датум:  02.02. 2016. године Поступајући у оквиру законом прописане надлежности, Повереница за заштиту равноправности,  даје МИШЉЕЊЕ на Нацрт закона о изменама и допунама Закона  о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору Министарство  државне управе и локалне самоуправе је дописом број 011-00-00384/2015-17 од 29. јануара 2016. године, доставило Поверенику за заштиту равноправности…

Опширније →
Mишљење на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору

бр. 011-00-12/1/2015-03   датум:  02. 02.  2016. године Поступајући у оквиру законом прописане надлежности, Повереница за заштиту равноправности,  даје   МИШЉЕЊЕ на Нацрт закона о изменама и допунама Закона  о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору   Министарство  државне управе и локалне самоуправе је дописом број 011-00-00384/2015-17 од 29. јануара 2016. године, доставило Поверенику…

Опширније →
Mишљење на шифарник звања и радних места у јавном сектору

бр. 110-00-1/2/2016-04  датум: 29.01.2016. године Поступајући у оквиру законом прописане надлежности,Повереница за заштиту равноправности,  даје МИШЉЕЊЕ на  Шифарник звања и радних места у јавном сектору Дописом од 28. јануара 2016. године (достављеним путем електронске поште), Министарство државне управе и локалне самоуправе (у даљем тексту: МДУЛС), обавестило је Повереника за заштиту равноправности (у даљем тесту: Повереник),…

Опширније →
Мишљење на Нацрт закона о систему плата запослених у јавном сектору

бр. 011-00-2/2016-04    датум: 21.01.2016. Поступајући у оквиру законом прописане надлежности да прати спровођење закона и других прописа, иницира доношење или измену прописа ради спровођења и унапређивања заштите од дискриминације и даје мишљење о одредбама нацрта закона и других прописа који се тичу забране дискриминације (члан 33. тачка 7. Закона о забрани дискриминације, „Службени гласник РС“,…

Опширније →
Мишљење o Предлогу уредбе о Шифарнику радних места

бр. 110-00-1/2016-04    датум: 18.01.2016. Поступајући у оквиру законом прописане надлежности, Повереница за заштиту равноправности даје МИШЉЕЊЕ o Предлогу уредбе о Шифарнику радних места Дописом број: 110-00-00204/2015-17 од 11. јануара 2016. године, Министарство  државне управе и локалне самоуправе (у даљем тексту: МДУЛС) затражило је мишљење Повереника за заштиту равноправности о Предлогу уредбе о Шифарнику радних места…

Опширније →
Мишљење на Нацрт стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период од 2016. до 2025. године

бр. 90-00-1/2016-01    датум: 15.01.2016. Поступајући у оквиру законом прописане надлежности да прати спровођење закона и других прописа, иницира доношење или измену прописа ради спровођења и унапређивања заштите од дискриминације и даје мишљење о одредбама нацрта закона и других прописа који се тичу забране дискриминације (члан 33. тачка 7. Закона о забрани дискриминације, „Службени гласник РС“,…

Опширније →
Мишљење на Нацрт закона о систему плата запослених у јавном сектору

бр. 011-00-36/2015-04    датум: 05.01.2016. Поступајући у оквиру законом прописане надлежности да прати спровођење закона и других прописа, иницира доношење или измену прописа ради спровођења и унапређивања заштите од дискриминације и даје мишљење о одредбама нацрта закона и других прописа који се тичу забране дискриминације (члан 33. тачка 7. Закона о забрани дискриминације, „Службени гласник РС“,…

Опширније →
Мишљење о појединим одредбама Нацрта закона о равноправности жена и мушкараца

бр. 011-00-35/2015-02     датум: 27.12.2015. Поступајући у оквиру законом прописане надлежности да прати спровођење закона и других прописа, иницира доношење или измену прописа ради спровођења и унапређивања заштите од дискриминације и даје мишљење о одредбама нацрта закона и других прописа који се тичу забране дискриминације (чл. 33. тач. 7. Закона о заштити дискриминације, „Службени гласник РС“,…

Опширније →
back to top