Дан: 31. августа 2015.

Жива библиотека на FreeDom Арт Фестивалу у Панчеву

У Панчеву је у суботу 29. августа одржана „FreeBook – Жива библиотека“ у оквиру FreeDom Арт Фестивала. Помоћница поверенице за заштиту равноправности Косана Бекер свечано је отворила овај догађај, који је организовао Дом омладине Панчева, у партнерству са КОМПАС – Креативни омладински центар Панчево за борбу против сиде. Жива библиотека функционише баш као права библиотека,…

Опширније →
Мишљење о појединим одредбама Нацрта закона о родној равноправности

бр. 011-00-24/2015-02     датум: 31.8.2015. Поступајући у оквиру законом прописане надлежности да прати спровођење закона и других прописа, иницира доношење или измену прописа ради спровођења и унапређивања заштите од дискриминације и даје мишљење о одредбама нацрта закона и других прописа који се тичу забране дискриминације (чл. 33. тач. 7. Закона о заштити дискриминације, „Службени гласник РС“,…

Опширније →
back to top