Законодавне иницијативе и мишљење о прописима

186-23 Иницијатива за допуну Нацрта Закона о планирању и изградњи

бр. 021-01-449/2023-02 датум: 3.3.2023. године МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ министар Горан Весић   11000 БЕОГРАД Немањина 22-26   Предмет: Иницијатива за допуну Нацрта закона о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи     Поштовани господине Весићу, Поверенику за заштиту равноправности дописом су се обратили представници Националне организација особа са инвалидитетом Србије са…

Опширније →
162-23 Иницијатива Министарству просвете за доношење процедура о поступању са децом и ученицима са незаразним хроничним болестима, ретким болестима

бр. 07-00-97/2023-02  датум: 2. 3. 2023. године   МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ Бранко Ружић, министар 11000 БЕОГРАД Немањина 22-26   Поштовани господине Ружићу, Повереник за заштиту равноправности је у складу са чланом 33. став 1. тачка 7. Закона о забрани дискриминације упутио Министарству здравља Иницијативу за доношење процедура о поступању са децом и ученицима са незаразним хроничним…

Опширније →
162-23 Иницијатива Министарству здравља за доношење процедура о поступању са децом и ученицима са незаразним хроничним болестима, ретким болестима

бр. 07-00-97/2023-02  датум: 2. 3. 2023. године     МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА Др Даница Грујичић, министарка 11000 БЕОГРАД Немањина 22-26     Предмет: Иницијатива за доношење процедура о поступању са децом и ученицима са незаразним хроничним болестима, ретким болестима у предшколским установама, као и у школама   Поштована госпођо Грујичић, Поверенику за заштиту равноправности су се…

Опширније →
952-22 Иницијатива за разматрање измене, односно прецизирања чл. 43. и 51. Уредбе о стручном оспособљавању и усавршавању у Министарству унутрашњих послова

бр. 07-00-588/2022-02  датум: 10.2.2023. Веза: Ваш допис број 01 број 15-90/23-2 од 9. фебруара 2023. године   МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА БРАТИСЛАВ ГАШИЋ, министар                                                                                                                                                          11000 БЕОГРАД Булевар Михајла Пупина 2   ПРЕДМЕТ: Иницијатива за разматрање измене, односно прецизирања чл. 43. и 51. Уредбе о стручном оспособљавању и усавршавању у Министарству унутрашњих послова   Поштовани…

Опширније →
33-23 Иницијатива за измене и допуне члана 23. Закона о пресађивању људских органа и члана 28. Закона о људским ћелијама и ткивима

011-00-3/2023-02 датум: 19.1.2023.   МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА Даница Грујичић, министарка 11000 БЕОГРАД Немањина 22-26   Иницијативе за измене и допуне члана 23. Закона о пресађивању људских органа и члана 28. Закона о људским ћелијама и ткивима Поштована госпођо Грујичић, Поверенику за заштиту равноправности обратили су се грађани и грађанке указујући на проблем у вези са трансплатацијом…

Опширније →
02-23 Иницијатива за измену Закона о планирању и изградњи

бр. 011-00-1/2023-02  датум: 6. 1. 2023. године     МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ Горан Весић, министар   11000 БЕОГРАД Немањина 22-26   Предмет: Иницијатива за измену члана 135. став 8. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013…

Опширније →
1113-22 Мишљење на Нацрт закона о учешћу цивила у међународним мисијама

бр. 011-00-35/2022-02  датум: 5.1.2023. године   Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереник за заштиту равноправности, даје     МИШЉЕЊЕ на Нацрт закона о учешћу цивила у међународним мисијама и операцијама ван граница Републике Србије     Министарство спољних послова, дописом број 25203 од 22. децембра 2022. године, доставило је Поверенику за заштиту равноправности Нацрт…

Опширније →
1033-22 Иницијатива за измену и допуну Закона о правима бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица

бр. 07-00-643/2022-02 датум: 27.12.2022.   МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА Никола Селаковић, министар   11000 БЕОГРАД                                                                                            Немањина бр. 22-26   Поштовани господине Селаковићу, Повереник за заштиту равноправности примио је електронски допис ратног војног инвалида из Крушевца, корисника пензије, који је млађи од 65 година. У допису је истакнуто да одредбе Закона…

Опширније →
1107-22 Иницијатива за измену и допуну Закона о јавном реду и миру

  ПOВEРEНИЦA ЗA ЗAШTИTУ РAВНOПРAВНOСTИ Брaнкицa Jaнкoвић 1107-22 Иницијатива за измену и допуну Закона о јавном реду и миру

Опширније →
1042-22 Иницијатива Министарству правде

бр. 021-01-1364/1/2021-02     датум: 15.12.2022. године   МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ Маја Поповић, министарка   11000 Београд Немањина 22-26   Поштована госпођо Поповић,   Законом о изменама и допунама Закона о забрани дискриминације[1], као што Вам је познато, додати су нови чланови 40а и 40б, који се односе на евиденцију о заштити од дискриминације, односно на достављање пресуда…

Опширније →
back to top