Законодавне иницијативе и мишљење о прописима

1115-23 Иницијатива Министарству правде

бр. 011-00-26/2023-02     датум: 18.9.2023.     МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ Маја Поповић, министарка   11000 Београд Немањина 22-26   Поштована госпођо Поповић,   Законом о изменама и допунама Закона о забрани дискриминације[1], као што Вам је познато, додати су нови чланови 40а и 40б, који се односе на евиденцију о заштити од дискриминације, односно на достављање пресуда…

Опширније →
1098-23 Мишљење на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о здравственом осигурању

бр. 011-00-23/2023-02  датум: 8.09.2023. године   Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереник за заштиту равноправности, даје     МИШЉЕЊЕ на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о здравственом осигурању     Министарство здравља је дописом, број 110-00-68/2023-05 од 31. јула 2023. године,  обавестило Повереника за заштиту равноправности да је у току јавна расправа…

Опширније →
1067-23 Мишљење на Предлог Стратегије активног и здравог старења у Републици Србији за период од 2024. до 2030. године

бр. 021-01-1164/2023-02 датум: 7. септембар 2023.године     Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереник за заштиту равноправности,  даје МИШЉЕЊЕ на Предлог Стратегије активног и здравог старења у Републици Србији за период од 2024. до 2030. године   Министарство за бригу о породици и демографију је дописом број 560-00-00206/2023-03 од 28. августа 2023. године доставило…

Опширније →
1049-23 Мишљење на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о здравственом осигурању

бр. 011-00-20/2023-02  датум: 4.8.2023. године   Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереник за заштиту равноправности, даје     МИШЉЕЊЕ на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о здравственом осигурању     Министарство здравља је 1. августа 2023. године, дописом број 110-00-68/2023-05 од 31. јула 2023. године,  обавестило Повереника за заштиту равноправности да је…

Опширније →
1035-23 Иницијатива за ослобађање од плаћања пореза на додату вредност за производе који се користе за женску хигијену

бр. 021-01-1100/2023-02 датум:   4.8.2023.године   МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА Синиша Мали, министар    11000 Београд Кнеза Милоша 20     Предмет: Иницијатива за ослобађање од плаћања пореза на додату вредност ослободе производи који се користе за женску хигијену Поштовани господине Мали, Одредбама члана 23. став 1. Закона о порезу на додату вредност[1], прописано је да општа стопа…

Опширније →
192-23 Иницијатива упућена Министарству спорта

бр. 110-00-00012/2023-02    датум: 12.7.2023. године     МИНИСТАРСТВО СПОРТА Зоран Гајић, министар 11000 БЕОГРАД Булевар Михајла Пупина бр.2       Поштовани господине Гајићу, Поверенику за заштиту равноправности дописом се обратио АА у којем је између осталог детаљно појашњен положај АА, као и спортиста који се такмиче, а имају ову врсту инвалидитета. Наведено је да…

Опширније →
737-23 Иницијатива Јавнобележничкој комори Србије

бр.  07-00-305/2023-02        датум: 12.6.2023. године    ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКА КОМОРА СРБИЈЕ Србислав Цвејић, председник   11 000 БЕОГРАД Мачков Камен бр. 14   Поштовани господине Цвејићу,   Повереник за заштиту равноправности је, као специјализовани државни орган за заштиту од дискриминације овлашћен да у складу са чланом 33. став 1. тачка 7. Закона о забрани дискриминације прати спровођење…

Опширније →
341-23 Мишљење на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања

бр. 011-00-13/2023-02 датум: 2.6. 2023. године   Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереник за заштиту равноправности, даје   МИШЉЕЊЕ на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања   Министарство просвете је дописом број 011-00-165/2023-04, од 16.маја 2023. године, доставило Поверенику за заштиту равноправности (у даљем тексту: Повереник) Нацрт…

Опширније →
336-23 Мишљење на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о средњем образовању и васпитању

бр. 011-00-12/2023-02 датум: 2.6.2023. године   Поступајући у оквиру законом прописане надлежности[1], Повереник за заштиту равноправности, даје   МИШЉЕЊЕ на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о средњем образовању и васпитању     Министарство просвете је дописом број 011-00-165/2023-04, од 16.маја 2023. године, доставило Поверенику за заштиту равноправности (у даљем тексту: Повереник) Нацрт закона…

Опширније →
796-23 Иницијатива за одавање почасти Гордани Рајков на територији Градске општине Врачар

ПOВEРEНИЦA ЗA ЗAШTИTУ РAВНOПРAВНOСTИ Брaнкицa Jaнкoвић 796-23 Иницијатива за одавање почасти Гордани Рајков на територији Градске општине Врачар

Опширније →
back to top